theos-talk.com

[MASTER INDEX] [DATE INDEX] [THREAD INDEX] [SUBJECT INDEX] [AUTHOR INDEX]

[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next]

{Spam?} Acquisitions march-april 2010 Theosophical Library Amsterdam

May 30, 2010 11:18 AM
by Renger Dijkstra


Acquisitions march-april 2010 / Aanwinsten maart-april 2010

 

New books in the Theosophical Library Amsterdam, The Netherlands

Nieuwe boeken in de Theosofische Bibliotheek Amsterdam

Search by yourself in our catalogue with more than 28.000 books and 100.000
articles on theosophy, religion and esotericism at:
<http://www.theosofie.nl/bibliotheek/index.htm>
http://www.theosofie.nl/bibliotheek/index.htm

 

With kind regards ; met vriendelijke groeten, Renger Dijkstra, librarian,
bibliothecaris

 

 

Adriaansen, W. 
Jons Viruly : 1905-1986, vlieger en schrijver : vleugels aan het woord
gegeven 
Wim Adriaansen. - Zaltbommel : Aprilis, cop. 2008. - 368 p. : ill. ; 25 cm..
- noten, bibliografie.
ISBN 9789059942233
sign.: THE-4-8-ADRI-1 
Trefw.: Adriaan Viruly, biografieën, letterkunde, vliegeniers, schrijvers,
levensbeschrijvingen, luchtvaart, PIA, Orde van de Ster in het Oosten, Maria
Johanna Dresselhuys 

Anti 
L'anti-pape et l'anti-guizot; défense de la société moderne contre
l'encyclique et de la vraie religion contre les méditations de M. Guizot par
un solitaire de Montmatre 
par un solitaire de Montmatre [= Julien Travers?]. - Paris : Librarie
Centrale, 1865. - 158, [2] p. ; 23 cm.
sign.: REL-6-1-ANTI-1 
Trefw.: religie, papisme, katholicisme, M. Guizot, kritieken 

Arrieudebat, J.-P. 
Télégraphie spirite, ou manière d'apprendre le véritable mouvement de la vie
humaine dans ses diverses phases : depuis le moment de la création de l'âme
jusqu'à où elle va rendre compte de son existence an Créateur de toutes
choses : ouvrage composé sous l'influence d'une puissance invisible 
par J.-P. Arrieudebat. - Tarbes : J.-P. Arrieudebat, 1865. - 243, [1] p. ;
22 cm.
sign.: RAN-6-1-ARRI-1 
Trefw.: spiritisme 

Baar, A.J.H.M. van 
Roomsch-Katholiek spiritisme : naar aanleiding van 'De dooden leven' door
Mgr. Dr. Robert Klimsch en P. Hyacinth Hermans 
door A.J.H.M. van Baar. - overdr. uit: Het toekomstig leven, jg. 45 (1941).
- 's-Gravenhage : z.u., [1941]. - 37 p. ; 22 cm.
sign.: RAN-6-1-BAAR-1 
Trefw.: spiritisme, religie, katholicisme, Robert Klimsch, Hyacinth Hermans 

Bax, M. 
Heilig vuur : religie en spiritualiteit in de moderne kunst : [Stedelijk
Museum in de Nieuwe Kerk / Nieuwe Kerk, Amsterdam] 
[auteur: Marty Bax, Marten Jongema]. - Amsterdam : De Nieuwe Kerk, cop.
2008. - [98] p. : ill. ; 15 cm.
sign.: RAN-1-2-BAX-8 
Trefw.: kunst, religie, spiritualiteit, moderne kunst, theosofie, beeldende
kunst, catalogi 

Beversluis, M. 
Het spiritualisme en de wetenschap 
M. Beversluis. - Barendrecht : [M. Beversluis], 1901. - 59 p. ; 21 cm.
sign.: RAN-6-1-BEVE-3 
Trefw.: spiritisme, wetenschap 

Bloomfield, M. 
The religion of the Veda : the ancient religion of India (from Rig-Veda to
Upanishads) 
by Maurice Bloomfield . - New York [etc.] : Putnam, 1908. - XV, 300 p. ; 21
cm.. - index.
sign.: REL-11-5-BLOO-1 
Trefw.: religie, hindoeïsme, veda's, India, goden, theosofie 

Bodewitz, H.W. 
Vedische voorstellingen omtrent de 'ziel' ; rede ; uitgesproken bij de
aanvaarding van het ambt van gewoon hoogleraar in het Sanskrit en de
Indo-Europese taalwetenschap aan de Rijksuniversiteit te Utrecht op maandag
20 november 1978 
door H.W. Bodewitz. - Leiden : E.J. Brill, 1978. - 36 p. ; 24 cm.. - noten.
sign.: REL-11-5-BODE-1 
Trefw.: veda's, ziel, Rgveda, bewustzijn, zielevoorstellingen 

Bosch, M.E. van de 
Egyptische mysteriën : verslag van een inwijding : naar een 18e eeuws
manuscript 
M.E. v.d. Bosch ; [bew. naar een achttiende-eeuws Duits manuscript door M.E.
v.d. Bosch]. - Amsterdam : Schors, [1981]. - XI, 136 p. : tek.. ; 23 cm.
ISBN 9063780664
sign.: REL-4-1-BOSC-1 
Trefw.: religie, inwijding, Egyptische godsdienst, sphinx, beproevingen,
geheimen, mystiek 

Brittan, S.B. 
The tables turned : a brief review of Rev. C.M. Butler 
by S.B. Brittan. - New York : Partridge and Brittan, 1854. - 63, 6 p. ; 19
cm.
sign.: RAN-6-1-BRIT-1 
Trefw.: spiritisme, Clement Moore Butler 

Broekhoven, J.J. van 
Het goed recht van het spiritualisme : spiritische schetsen 
van J.J. van Broekhoven. - 2e dr. - [Den Haag] : Electr. Drukkerij G.H. v.d.
Boom, [1908]. - 63 p. ; 21 cm.
sign.: RAN-6-1-BROE-2 
Trefw.: spiritisme, religie, duivel, bijbel, kwaad, God 

Brown, M. 
The presence process : a healing journey into present moment awareness 
Michael Brown . - Vancouver : Namaste Publishing, cop. 2005. - xxii, 325 p.
; 23 cm.
ISBN 9780825305375
sign.: RAN-5-1-BROW-1 
Trefw.: gezondheid, bewustzijn, innerlijke ontwikkeling, spiritualiteit,
alternatieve geneeswijzen, medicijnen 

Bruijne-Uiterwijk, A. de 
Wat wil het spiritisme? 
Lezing gehouden te Utrecht den 2n augustus 1903 door A.de Bruijne-Uiterwijk
. - Utrecht : Den Boer, 1904. - 16 p. ; 24 cm.
sign.: RAN-6-1-BRUI-1 
Trefw.: spiritisme 

Burlingame, E.W. 
Buddhist parables 
transl. from the original Pâli by Eugene Watson Burlingame. - New Haven,
Conn. ; London : Yale University Press [etc] ; Oxford University Press,
1922. - XXIX, 348 p. : ill. ; 24 cm.. - index.
sign.: REL-12-2-BURL-1 
Trefw.: religie, boeddhisme, parabels 

Carington, W. 
Telepathie : een overzicht van de feiten, een theorie en wat daaruit valt af
te leiden 
Whately Carington ; met een voorw. van W.H.C. Tenhaeff ; vert. [uit het
Engels] door C. Houwaard . - Amsterdam : Brueghel, [1948]. - 275 p. ; 23 cm.
- (Bibliotheek voor mens en wereld) 
Vert. van: Telepathy. - literatuur, index.
sign.: RAN-3-11-CARI-2 
Trefw.: telepathie, parapsychologie, experimenten, wetten, spoken,
helderziendheid, bewustzijn, psychologie, religie, leven na de dood,
theologie, groepsgeesten 

Coit, L. 
Luisteren : je bewust worden van je innerlijke gids 
Lee Coit ; [vert. uit het Engels door A.M. Poutsma-Pape]. - Deventer :
Ankh-Hermes, cop. 1986. - 94 p. ; 20 cm. - (Ankertjesserie ; 135) 
Vert. van: Listening : how to increase your awareness of your inner guide. -
Tiburon : Foundation for Inner Peace, 1985
ISBN 9020207032
sign.: RAN-3-12-COIT-1 
Trefw.: spiritualiteit, zelfverwerkelijking, zelfkennis 

Colville, W.J. 
Mentale therapie : dat wil zeggen behandeling van ziekten door zielskracht 
naar het Engelsch van W.J. Colville door H.B. Kennedy van Dam. - Amsterdam :
Dalmeijer, 19XX. - [4], 144 p. ; 20 cm.
sign.: RAN-5-1-COLV-1 
Trefw.: gezondheid, ziekten, therapie, mentale therapie, theosofie, God,
gebeden, geloof, wilskracht, telepathie, intuïtie, diagnostiek, genezingen,
concentratie, stoffelijk lichaam 

Dam, W.C. van 
Doden sterven niet 
W.C. van Dam. - 6e dr. - Kampen : Uitgeverij Kok, 1995. - 107 p. ; 21 cm.
ISBN 9024200598
sign.: RAN-6-7-DAM-1 
Trefw.: reïncarnatie, sterven, klinische dood, visioenen, Bijbel, geloof 

Danskin, W.A. 
How and why I became a spiritualist 
Wash. A. Danskin . - Boston ; New York : Bela Marsh ; S.T. Munson, 1858. -
104 p. ; 20 cm.
sign.: RAN-6-1-DANS-1 
Trefw.: spiritisme 

Davis, A.J. 
Answers to ever-recurring questions from the people : (a sequel to the
Penetralia) 
by Andrew Jackson Davis . - New York : A.J. Davis, 1862. - iv, [5]-417 p. ;
19 cm.
sign.: RAN-6-1-DAVI-1 
Trefw.: spiritisme, religie, geloof 

Delitzsch, F. 
Zweiter Vortrag über Babel und Bibel 
von Friedrich Delitzsch. - 1. bis 10. Tausend. - Stuttgart : Deutsche
Verlags-Anstalt, 1903. - 48 cm. : ill. ; 22 cm.
sign.: REL-6-2-DELI-1 
Trefw.: religie, bijbel, Babel 

Desbarrolles, A. 
Les mysteres de la main révélés et expliqués : art de connaître la vie, le
caractère, les aptitudes et la destinée de chacun d'après la seule
inspection des mains 
par A. Desbarrolles. - 5. éd. rev., cor. et augm. d'explications
physiologiques. - Paris : Librairie du Petit Journal, [1865]. - lv, 624 p. :
ill. ; 18 cm. - (Chiromancie nouvelle) . - index.
sign.: RAN-6-18-DESB-3 
Trefw.: handlijnkunde 

Dhalla, M.N. 
Zoroastrian civilization : from the earliest times to the downfall of the
last Zoroastrian empire, 651 A.D.

by Maneckji Nusservanji Dhalla. - New York : Oxford University Press, 1922.
- xxviii, 395 p. ; 23 cm.. - bibliography.
sign.: REL-15-1-DHAL-1 
Trefw.: religie, zoroaster, beschavingen, geschiedenis 

Durais, M. 
Thirty-two wonders, or The skill displayed in the miracles of Jesus 
by M. Durais. - Boston : Bela Marsh, 1861. - vi, 7-120, [1] p. ; 19 cm.
sign.: REL-6-4-DURA-1 
Trefw.: religie, Jezus, wonderen, geschiedenis van Jezus 

Eldering, P. 
Het hedendaagsch spiritisme in zijne wetenschappelijke en godsdienstige
waarde beoordeeld 
door P. Eldering. - Zalt-Bommel : Wink, 1917. - 192 p. ; 22 cm.
sign.: RAN-6-1-ELDE-1 
Trefw.: spiritisme, geloof, religie, wetenschap, onderzoek, mediums 

Exel, Ria 
Astro-psychologie : de twaalf tekens van de zodiak 
Ria Exel ; tekeningen Ria Exel. - "New Age" uitgave. - Zoetermeer : Ria
Exel, 19XX. - 32 p. : ill. ; 23 cm.
sign.: RAN-7-4-EXEL-1 
Trefw.: astologie, esoterische astrologie, psychologie, zodiak, dierenriem,
zeven stralen, Alice Bailey 

Farthing, G.A. 
Theosofie : een weldadige bron van inspiratie 
Geoffrey Farthing ; eindredactie en vormgeving Richard van Dijk ; vert. [uit
het Engels] Louis Geertman. - Amsterdam : Theosofische Vereniging in
Nederland, 2008. - 54 p. ; 21 cm.
Vert. van: Theosophy : its beneficent potentialities : the Blavatsky
lecture, delivered at the Summer School of the Theosophical Society in
England, King Alfred's College, Winchester, UK , Sunday 29 July 2001. -
London, Theosophical Society, 2001. - appendix.
ISBN 9789061750871
sign.: THE-2-F-1-FART-15 
Trefw.: theosofie, goddelijkheid, occultisme, kosmologie, evolutie,
reïncarnatie, religie, leven na de dood, spiritisme, ecologie, maatschappij,
opvoeding, wetenschap, kunst, gezondheid, psychologie, parapsychologie,
samenstelling van de mens 

Gibran, K. 
Van dag tot dag 
Kahlil Gibran ; samengest. en toegel. door Aleid Swierenga ; [vert. uit het
Engels met medew. van Carolus Verhulst] . - 3e, geheel herz. en aangepaste
dr. - Den Haag : Mirananda, 2001. - 400 p. : ill. ; 19 cm.
Uitg. naar aanleiding van het 25-jarig bestaan van Mirananda
ISBN 90-6271-916-3 
sign.: RAN-1-1-GIBR-23 
Trefw.: literatuur, oosterse filosofie, geestelijk leven 

Ginsburg, S.B. 
The masters speak : an American businessman encounters Ashish and Gurdjieff
: Encounter at Mirtola -- The self and a saints' gallery -- Esoteric dreams
and awakenings -- The unimportance of being Seymour -- The value of
uncertainty (Sri Madhava Ashish) -- The reflected glory of objective
consciousness -- Soul farmer of the Everglades -- Masters within and without
-- The uninitiated -- The Guru as guide to human evolution -- Pastor :
meetings with a remarkable channeled energy -- Beelzebub's tales to his
grandson -- Matters of life and death -- A return to intelligent inquiry
(Sri Madhava Ashish) -- What can be taught (Sri Madhava Ashish) -- The
passing of a great soul 
Seymour B. Ginsburg. - 1st Quest ed. - Wheaton ; Chennai : Theosophical
Publishing House, 2010. - xi, [1], 307, [1] p. : ill. ; 23 cm. - (Quest
Books) 
Originally published: In search of the unitive vision. Boca Raton, Fla. :
New Paradigm ; [Lancaster : Gazelle] (distributor), 2001. - appendix A: a
short compendium, appendix B: Ashish's view on masters, notes, bibliography,
index.
ISBN 9780835608824
sign.: ESO-11-4-GINS-1 
Trefw.: esoterie, Madhava Ashish, G. Gurdjieff, theosofie 

Glasenapp, H. von 
Der Jainismus : eine indische Erlösungsreligion 
nach den Quellen dargestellt von Helmuth v. Glasenapp ; mit 3 farbigen und
28 schwarzen Tafeln. - Berlin : Alf Häger Verlag, 1925. - 505, 28 p. : ill.
; 29 cm. - (Kultur und Weltanschaung ; 1) . - Anmerkungen, Index.
sign.: REL-11-1-GLAS-6 
Trefw.: religie, India, jainisme 

Göbel, J.S. 
Beroemde mediums I: Daniël Dunglas Home 
door J.S. Göbel. - [Den Haag] : Vereeniging van Spiritisten Harmonia, 19XX.
- 46 p. ; 22 cm.
sign.: RAN-6-1-GOBE-4 
Trefw.: spiritisme, mediums, D.D. Home, mediums 

Bijbel en spiritisme : rede uitgesproken door den heer J.S. Göbel op de
23ste algemeene vergadering van de Spiritische Vereniging Harmonia, gehouden
op 25 september 1910 te Rotterdam 
J.S. Göbel. - 5e dr. - Rotterdam : Harmonia, 19XX. - 22 p. ; 22 cm.
sign.: RAN-6-1-GÖBE-2a 
Trefw.: spiritisme, bijbel, religie, redes 

Goethe, J.W. 
Kleurenleer 
J.W. Goethe ; samengest. door Bob Siepman van den Berg ; vert. [uit het
Duits] door Pim Lukkenaer. - 5e dr. - Zeist : Vrij Geestesleven, 2009. - 204
p., VIII p. pl. : ill. ; 23 cm.
Vert. van een keuze uit: Entwurf einer Farbenlehre, en gebaseerd op de ed.
verschenen in de "Deutsche National-Litteratur" / Joseph Kürschner ; bezorgd
en van een inl. voorz. door Rudolf Steiner. - 1883-1897. - Oorspr. uitg.:
1810. - literatuurlijst.
ISBN 9789060382677
sign.: RAN-1-1-GOET-16 
Trefw.: kleurenpsychologie, kleurenleer, symboliek, esoterie, kleuren 

Goodenough, S.L. 
The phenomenon of the soul 
by Sherifa Lucy Goodenough. - London : The Sufi Publishing Society, 1919. -
60 p. : portr. ; 19 cm. - ("Voice of Inayat" Series) 
Sufism is the religious philosophy of love and harmony and beauty
sign.: ESO-12-2-GOOD-2 
Trefw.: esoterie, soefisme, ziel, religie, mystiek, filosofie 

Guthrie, K.S. 
The angelic mysteries of the nine heavens : a drama of interior initiation 
by Kenneth Sylvan Guthrie. - Yonkers, N.Y. : Platonist Press, [ca. 1925]. -
217 p, [16] p. pl. : ill. ; 20 cm.
sign.: RAN-6-8-GUTH-1 
Trefw.: engelen, mysteriën, religie, inwijdingen 

Hand 
The hand phrenologically considered : being a glimpse at the relation of the
mind with the organisation of the body 
London : Chapman and Hall, 1848. - v, 78 p. : ill. ; 19 cm.
sign.: RAN-7-18-HAND-1 
Trefw.: handlijnkunde, phrenologie, denken, lichaam, handen 

Hare, W.L. 
Hindoo religion : a study of the prevailing Brahmanic doctrines 
by William Loftus Hare . - London : C. W. Daniel, [1905?]. - 61, [2] p. ; 17
cm. - (World's religion series ; II ) 
sign.: REL-11-2-HARE-1 
Trefw.: religie, hindoeïsme, brahmanisme, leringen, kastenstelsel,
reïncarnatie, karma, Sankhya, evolutie, prakriti, purusha, yoga, meditatie,
vedanta, Atman 

Holthe tot Echten, C.J. v. 
Strijd van het spiritualisme en evangelie tegen den oorlog 
C.J. v. Holthe tot Echten, geb. Kuyper v. Harpen. - [Rosendaal] : z.u.,
[1919]. - 20 p. ; 19 cm.
sign.: RAN-6-1-HOLT-1 
Trefw.: spiritisme, religie, evangeliën, Eerste Wereldoorlog 

Huijs, P.W.F. 
Geroepen door het Wereldhart 
[eindred. Peter Huijs] . - Haarlem : Rozekruis Pers, cop. 2009. - 78 p. ; 23
cm. - (Symposionreeks ; 22) 
Teksten van het Symposion van het Lectorium Rosicrucianum, Internationale
School van het Gouden Rozenkruis, op het conferentieoord Renova op 23 mei
2009
ISBN 9789067323543
sign.: ESO-5-4-HUIJ-2 
Trefw.: esoterie, rozenkruisers, theosofie, spiritualiteit, opstellen 

Irwin, B. 
The new science of colour 
by Beatrice Irwin. - 2nd impr.. - London : William Rider and Son, 1918. -
xi, 124 p. : with coloured frontispiece. ; 19 cm.. - appendix.
sign.: RAN-7-21-IRWI-1 
Trefw.: kleurenleer, evolutie, adem, therapie 

Kenney, J. 
Thriving in the crosscurrent : clarity and hope in a time of cultural sea
change : Introduction : why this book, why now? -- Rhyming hope and history
-- Just changing--or evolving -- Four strong winds -- Three crossings --
Modernity : how can a sea change go wrong? -- Who says it's getting better?
-- Maelstrom -- Life in the renaissance -- The second axial age -- Thriving
in the crosscurrent 
Jim Kenney . - 1st Quest ed. - Wheaton ; Chennai : Theosophical Publishing
House, 2010. - x, 253 p. : ill. ; 23 cm. - (Quest Books) . - notes, index.
ISBN 9780835608763
sign.: RAN-2-1-KENN-1 
Trefw.: filosofie, sociale veranderingen, sociale evolutie, theosofie 

Kok, D.J.P. 
De esoterische achtergrond van het Christendom : het Christendom in het
licht van de Theo-sofia 
D.J.P. Kok . - 1e dr. - Den Haag : Stichting I.S.I.S., 2008. - 290 p. : ill.
; 21 cm.
Oorspr. titel: Het grote misverstand. - 1974
ISBN 9789070163655
sign.: THE-3-6-KOK-20 
Trefw.: theosofie, esoterie, religie, christendom, mystiek, Jezus,
sacramenten, kruisiging, opstanding, bijbel 

Laddon, J. 
Lichtrijken : ruimte varen en ervaren in de geest : een boek, gedicteerd aan
Judy Laddon, door een entiteit genaamd Af 
Judy Laddon ; [vert. uit het Engels door M.C. Guijt]. - Deventer :
Ankh-Hermes, cop. 1986. - 96 p. ; 20 cm. - (Ankertjesserie ; 137) 
Vert. van: Another look at the life beyond
ISBN 9020207059
sign.: RAN-6-7-LADD-2 
Trefw.: reïncarnatie, reïncarnatie, geestelijke groei 

Lady 
Communications from the spirit world given by Lorenzo Dow : and others 
through a lady. - New York : Printed by A.J. Brady, 1861. - 91 p. ; 21 cm.
sign.: RAN-6-1-LADY-1 
Trefw.: spiritisme, geesten, communicatie 

Laing, S. 
A modern Zoroastrian 
by Samuel Laing. - 2nd [cheap] ed, rev. and brought up to date by Joseph
McCabe. - London : Watts & Co, 1904. - 128 p. : ill. ; 22 cm.. - index.
sign.: REL-15-1-LAIN-1 
Trefw.: religie, zoroaster, wetenschap 

Law, W. 
Selected mystical writings of William Law : edited with notes and
twenty-four studies in the mystical theology of William Law and Jacob Boehme
and an inquiry into the influence of Jacob Boehme on Isaac Newton 
[William Law] ; by Stephen Hobhouse ; foreword by Aldous Huxley . - 2nd ed.,
revised. - London : Rockliff, 1948. - xxiii, 425 p. ; 22 cm.. - index of
names.
sign.: ESO-14-1-LAW-1 
Trefw.: esoterie, Jacob Boehme, mystiek, Isaac Newton, religie, theologie,
regeneratie, Dr. Trapp, gebeden, goddelijke kennis, liefde, God, hemelvaart,
engelen, symboliek, ziel 

Leger, Th. 
The magnetoscope : a philosophical and experimental essay on the magnetoid
characteristics of elementary principles, and their relations to the
organisation of man 
by T. Leger. - London : Bailliere, 1852. - iv, 67 p. : ill. ; 22 cm.
sign.: RAN-6-2-LEGE-2 
Trefw.: magnetisme, magnetoscoop, essay 

Liekens, P. 
Leven : gezond leven, bewust leven, gelukkig leven 
Paul Liekens. - Deventer : Ankh-Hermes, cop. 1987. - 99 p. ; 20 cm. -
(Ankertjesserie ; 146) 
ISBN 9020207172
sign.: RAN-5-1-LIEK-2 
Trefw.: gezondheid, genezingen, ziekte, bewustzijn, buitenwereld, liefde,
angst, levenskunst 

Matt, D.C. 
The Zohar ; Vol. 5 
translation and commentary by Daniel C. Matt. - Pritzker ed. - Stanford,
Calif : Stanford University Press, 2009. - XIII, 633 p. ; 27 cm. - (The
Zohar ; Vol. 5) . - abbreviations, transliteration of Hebrew and Aramaic,
glossary, bibliography, index of sources.
sign.: ESO-7-4-MATT-1V 
Trefw.: esoterie, zohar, religie, joodse mystiek, Parashat Mishpatim,
Parashat Terumah, Sifra di-Tsni'uta 

Moulton, J.H. 
Early Zoroastrianism : lectures delivered at Oxford and in London, February
to May 1912 
by James Hope Moulton. - London : Williams and Norgate, 1913. - xviii, 468
p. ; 22 cm. - (The Hibbert lectures ; Second Series) . - index.
sign.: REL-15-1-MOUL-1 
Trefw.: religie, zoroaster, Zarathustra, profeten, kwaad, magi, Fravashis,
Israel, magie, gathas 

Muir, A. 
The book of the nodes and the part of fortune 
by Ada Muir. - 2nd ed. - Langley Prairie : Ada Muir, 1943. - 46 p. ; 18 cm.
- (Astrology and health ; No. 4) 
sign.: RAN-7-2-MUIR-1 
Trefw.: astrologie, nodes, gelukspund 

Nolen, W. 
Het zoogenaamde dierlijk magnetisme of hypnotisme : (catalepsie, lethargie,
somnambulisme, fascinatie) 
populair beschreven en toegelicht door W. Nolen. - Rotterdam : W.J. Van
Hengel, 1886. - 45 p. ; 22 cm.
sign.: RAN-6-2-NOLE-1 
Trefw.: magnetisme, dierlijk magnetisme, hypnotisme, catalepsie, lethargie,
somnambulisme, fascinatie 

Papus 
Initation astrologique : la sphère céleste ; les planètes ; les douze signes
; les adaptations de l'astrologie 
par Papus. - 2. éd. - Paris : Se vend à La Sirène, 192X. - 2 p. l., 136 p. :
illus., diagrs. ; 25 cm.
sign.: ESO-6-3-PAPU-35 
Trefw.: esoterie, astrologie, sferen, planeten, dierenriem 

Potet, M. du 
Manuel de l'étudiant magnétiseur, ou, Nouvelle instruction pratique sur le
magnétisme : fondée sur 30 années d'expériences et d'observation 
par M. le baron Du Potet. - 3. éd., corrigée et très augmentée. - Paris :
Germer Baillière, 1854. - x, 419 p. ; 19 cm.
sign.: RAN-6-2-POTE-2 
Trefw.: magnetisme, hypnotisme, handleidingen 

Prokofieff, S.O. 
The encounter with evil : and its overcoming through spiritual science :
with essays on the foundation stone 
Sergei O. Prokofieff. - reprint. - London : Temple Lodge, 2001. - ix, 180 p.
; 22 cm.. - appendix.
ISBN 1902636104
sign.: ESO-9-1-PROK-3 
Trefw.: antroposofie, christus, het kwaad, spiritualiteit 

Ramtha 
Het creëren van realiteit : een gids voor beginners 
Ramtha ; [verwoord door J.Z. Knight] ; [vert. uit het Engels: Marc
Hazewinkel] . - Deventer : Ankh-Hermes, cop. 2008. - 259 p. : ill. ; 24 cm.
Vert. van: A beginner's guide to creating reality. - Washington : JZK
Publishing, 2004. - Oorspr. uitg.: 1998. - appendix, verklarende
woordenlijst, literatuur, noten, register.
ISBN 9789020202335
sign.: RAN-6-6-RAMT-1 
Trefw.: geïnspireerde leringen, channeling, spiritisme 

Het witte boek 
Ramtha ; [verwoord door J.Z. Knight] ; vert. uit het Engels door Marc
Hazewinkel. - 2e dr. - Deventer : Ankh-Hermes, cop. 2008. - 296 p. ; 24 cm.
Vert. gebaseerd op: Ramtha, the white book. - Yelm : JZK Publishing, cop.
2001. - Oorspr. uitg.: 1999. - verklarende woordenlijst, figuren,
bibliografie, register.
ISBN 9789020284270
sign.: RAN-6-6-RAMT-1 
Trefw.: geïnspireerde leringen, channeling, spiritisme 

Raschig, M. 
Hand und Persönlichkeit : einführung in das System der Handlehre 
Marianne Raschig. - Hamburg : Gebrüder Enoch Verlag, 1931. - 155 p. : ill. ;
22 cm. - (Hand und Persönlichkeit ; Textteil) . - Verzeichnis der
Abbildungen.
sign.: RAN-7-18-RASC-1I 
Trefw.: handlijnkunde, persoonlijkheid 

Marianne Raschig. - Hamburg : Gebrüder Enoch Verlag, 1931. - 158 p. : ill. ;
24 cm. - (Hand und Persönlichkeit ; Bilderteil) 
sign.: RAN-7-18-RASC-1II 
Trefw.: handlijnkunde, persoonlijkheid 

Ravindra, R. 
The wisdom of Patañjali's yoga sutras : a new translation and guide 
Ravi Ravindra. - Sandpoint, ID : Morning Light Press, 2009. - xvi, 220 p. ;
23 cm.. - glossary of selected Sanskrit and Pali words, bibliography.
ISBN 9781596750258
sign.: REL-11-7-RAVI-1 
Trefw.: religie, hindoeïsme, yoga, Yoga-sutra's van Patanjali, vertalingen,
spiritualiteit, wijsheid, Sanskriet, Pali, samadhi pada, leringen, sadhana
pada, yama, niyama, vibhuti pada, transformaties, krachten, kaivalya pada,
vrijheid, 

Récéjac, E. 
Essay on the bases of the mystic knowledge 
by E. Récéjac ; translated by Sara Carr Upton. - New York : C. Scribner's
Sons, 1899. - 287 p. ; 21 cm.
Translation of Essai sur les fondements de la connaissance mystique. - Paris
: Félix Alcan, 1897
sign.: REL-2-2-RECE-1 
Trefw.: religie, mystiek, essays, kennis, denken, bewustzijn, filosofie,
symboliek, ethiek 

Regnault, J. 
Baguettes et pendules : l'art du sourcier et ses applications universelles,
radiotellurie, radiobiologie, radiesthésie, téléradiesthésie, rhabdomancie
et crémastomancie 
Jules Regnault ; avec 56 figures. - Paris : Payot, 1948. - 411, [3] p. :
fig. ; 24 cm. - (Bibliothèque scientifique) . - appendice, bibliographie,
index.
sign.: RAN-6-10-REGN-1 
Trefw.: radiesthésie, pendelen, magie, toepassingen 

Rijckenborgh, J. van 
Nieuw religieuse orientering : toespraken van J. van Rijckenborgh in de
Schuiltempels van het Rozekruis (1940-1945) 
[J. v. Rijckenborgh]. - Haarlem : [Rozekruis Pers], 194X. - 248 p. ; 22 cm.
- (Nieuw religieuse orientering ; 2e deel) 
sign.: ESO-5-4-RIJC-27 
Trefw.: esoterie 

Riko, A.J. 
Dwaze tegenstand ; Positief spiritualisme 
door A.J. Riko. - Amsterdam : G. Theod. Bom, 1872. - 57 p. ; 24 cm. -
(Positief spiritualisme) 
sign.: RAN-6-1-RIKO-1I 
Trefw.: spiritisme, esoterische wetenschappen 

Geheimzinnige feiten : (met fac-similés van geestenschrift) ; Positief
spiritualisme 
door A.J. Riko. - Amsterdam : G. Theod. Bom, 1872. - 90, [8] p. ; 23 cm. -
(Positief spiritualisme) 
sign.: RAN-6-1-RIKO-1II 
Trefw.: spiritisme, esoterische wetenschappen, geestenschrift,
handschriften, geesten 

Een wonderhistorie ; Positief spiritualisme 
door A.J. Riko. - Amsterdam : G. Theod. Bom, 1872. - 64 p. ; 23 cm. -
(Positief spiritualisme) 
sign.: RAN-6-1-RIKO-1III 
Trefw.: spiritisme, esoterische wetenschappen, wonderen 

Rouxel, J. 
Kort begrip van het magnetisme [de wetenschap, hoe men door eigen kracht
genezend op de lijdende menschheid werken kan ] 
naar het Fransch van Rouxel ; door L.L. Plantenga. - Overdr. uit: Het
Rozekruis. - Amsterdam : L.L. Plantenga, [ca. 1892]. - 72 p. ; 24 cm.
sign.: RAN-6-2-ROUX-1 
Trefw.: magnetisme, genezingen, gezondheid, mesmerisme, hypnose,
alternatieve geneeskunde 

Rubin, P. 
To be and how to be : transforming your life through the nine powers of
sacred theatre : The power of incarnation -- The power of story -- The power
of now! -- The power of place -- The power of expression -- The power of
point of view -- The power of conflict -- The power of audience -- The power
of celebration 
Peggy Rubin . - 1st Quest ed. - Wheaton ; Chennai : Theosophical Publishing
House, 2010. - xv, 287, [4] p. ; 23 cm. - (Quest Books) . - notes,
bibliography, index.
ISBN 9780835608534
sign.: RAN-3-12-RUBI-1 
Trefw.: spiritualiteit, zelf-realisatie, transformatie, theater, theosofie 

Scully, C.R.L. 
A mediaeval mystic : a short account of the life and writings of blessed
John Ruysbroeck, canon regular of Groendendael A.D. 1293-1381 
by Dom Vincent Scully, C.R.L.. - New York : Benziger Brothers, 1911. - xii,
131 p. ; 20 cm.
sign.: REK-6-6-SCUL-1 
Trefw.: mystiek, John Ruysbroeck 

Seligmann, S. 
Die magischen heil- und schutzmittel aus der unbelebten natur : mit
besonderer berücksichtigung der mittel gegen den bösen blick; eine
geschichte des amulettwesens 
von dr. S. Seligmann ; mit zahlreichen abbildungen . - Stuttgart : Strecker
und Schröder, 1927. - xi, [1], 309 p., XXVIII pl. : ill. ; 25 cm.. -
Literatur, Namen- und Sachregister.
sign.: RAN-5-1-SELI-1 
Trefw.: gezondheid, medicijnen, magie, mystiek, spagiriek, amuletten, boze
oog, planten, kruiden, geneeskrachtige planten, magie, esoterie 

Sepharial 
Een astrologisch overzicht van den Grooten Oorlog : een onderzoek naar de
aanwijzingen betreffende de uitbarsting en de vermoedelijke gevolgen van den
strijd 
[door Sepharial] ; geauthoriseerde vertaling [uit het Engelsch]. - Amsterdam
: De Toekomst, [1914]. - 16 p. ; 24 cm.
sign.: RAN-7-3-SEPH-7 
Trefw.: astrologie, Eerste Wereldoorlog 

Sharpe, C. 
Zoek uw geluk in de sterren 
door Constance Sharpe ; geautoriseerde vertaling van D.J.C. Kruseman. - Den
Haag : J. Philip Kruseman's Uitgeversmij N.V., 19XX. - 168 p. : ill. ; 20 cm
.
Titel der oorspronkelijk Engelse uitgave: marry by the stars
sign.: RAN-7-1-SHAR-1 
Trefw.: astrologie, relatiekeuze, partner 

Stingl, M. 
De Inka's : oorsprong en geschiedenis van de Zonen der Zon 
Miloslav Stingl ; [vert. uit het Duits door Hendrik G. Nijk]. - Amsterdam
[etc.] : Meulenhoff, 1980. - 292 p., [16] p. : ill., krt. ; 23 cm. -
(Historische beschavingen en archeologie) 
Vert. van: Die Inka's. - Wenen [etc.] : Econ Verlag, 1978. - bibliografie,
personenregister, aardrijkskundig- en zakenregister.
ISBN 9010030652
sign.: REL-16-1-STIN-1 
Trefw.: religie, Indiaanse religies, Inca's, volkenkunde, antropologie,
Peru, oude beschavingen, archeologie 

Suso, H. 
Heinrich Seuse de Mysticus : bloemlezing 
Heinrich Seuse de Mysticus ; vert. en ingel. door Wybrand G. Reddingius . -
Baarn : Hollandia-Drukkerij, 1923. - 170 p. ; 18 cm.
sign.: REL-6-6-SUSO-1 
Trefw.: religie, christendom, mystiek, christelijke mystiek, Heinrich Seuse
de Mysticus, Henricus Suso, theosofie 

Taimni, I.K. 
De yoga-sutras van Patanjali : de wetenschap van yoga 
uit het Sanskrit vert. [in het Engels] en van comment. voorz. door I.K.
Taimni ; voorw. Radha Burnier ; typografie, omslag, redactie Richard van
Dijk ; [vert. uit het Engels door C. Keus]. - 6e geheel herz. dr. -
Amsterdam : Uitgeverij Theosofische Vereniging in Nederland, 2010. - XVI,
462, [37] p. : ill. ; 21 cm.
Vert. van: The science of yoga : a commentary on the Yoga-sutras of
Patañjali in the light of modern thought. - Madras : Theosophical Publishing
House, 1961 . - verklarende woordenlijst, index, beknopt
trefwoorden-register Nederlands-Sanskrit.
ISBN 9789061750758
sign.: REL-11-7-TAIM-2f 
Trefw.: religie, hindoeïsme, Yoga-sutra's van Patanjali, samadhi pada,
geestvervoering, sadhana pada, scholing, vibhuti pada, vermogens, kaivalya
pada, eenwording, theosofie, wetenschap, mystiek, yoga, raja-yoga,
technieken, oefeningen, filosofie, commentaren 

uit het Sanskrit vert. [in het Engels] en van comment. voorz. door I.K.
Taimni ; voorw. Radha Burnier ; typografie, omslag, redactie Richard van
Dijk ; [vert. uit het Engels door C. Keus]. - 6e geheel herz. dr. -
Amsterdam : Uitgeverij Theosofische Vereniging in Nederland, 2010. - XVI,
462, [37] p. : ill. ; 21 cm.
Vert. van: The science of yoga : a commentary on the Yoga-sutras of
Patañjali in the light of modern thought. - Madras : Theosophical Publishing
House, 1961 . - verklarende woordenlijst, index, beknopt
trefwoorden-register Nederlands-Sanskrit.
ISBN 9789061750758
sign.: REL-11-7-TAIM-2g 
Trefw.: religie, hindoeïsme, Yoga-sutra's van Patanjali, samadhi pada,
geestvervoering, sadhana pada, scholing, vibhuti pada, vermogens, kaivalya
pada, eenwording, theosofie, wetenschap, mystiek, yoga, raja-yoga,
technieken, oefeningen, filosofie, commentaren 

Thomas, K. 
Dromen zelf analyseren : hoe dromen ontstaan, wat zij betekenen, waarom zij
genezing brengen 
Klaus Thomas ; [vert. uit het Duits door Tamara Benima]. - Katwijk :
Servire, 1979. - 279 p. ; 21 cm.
Vert. van: Träume selbst verstehen. - Stuttgart : Thieme, 1979. - index,
bibliografie.
ISBN 9063250266
sign.: RAN-3-6-THOM-1 
Trefw.: dromen, droomanalyse, zelfkennis 

Tweedale, Ch.L. 
's Menschen leven na den dood : in het licht van de Heilige Schrift, de
menschelijke ervaring en het moderne psychische onderzoek 
door Charles L. Tweedale ; vert. naar de vierde Engelsche uitgave en naar
het manuscript van de hierin door den schrijver aangebrachte wijzigingen en
toevoegingen door W. Ree. - Leiden : Leidsche uitgeversmaatschappij, 1935. -
702 p. : portr. ; 21 cm.
Vert. van: Man's survival after death, or, the other side of life. - 1909. -
appendix, register.
sign.: RAN-3-1-TWEE-2 
Trefw.: parapsychologie, leven na de dood, mediamieke ervaringen,
spiritisme, mediums, sterven, dood, materialisaties, religie, christendom,
Jezus Christus, apostelen, wederopstanding, reïncarnatie, kruisiging, hemel,
paradijs, eeuwig leven, geestelijk lichaam, verschijningen, sferen,
voorspellingen, helderziendheid, helderhorendheid, psychische fotografie,
levitatie, Heilige Schrift, bijbel, geschiedenis, wetenschap, godsdienst 

Uyttenboogaard, C. 
Antennes in mijn hoofd : paranormale ervaringen van Christine Uyttenboogaard

Christine Uyttenboogaard ; met een voorw. van A. Vrolijk. - Haarlem : De
Toorts, cop. 1984. - 150, [2] p. : ill. ; 21 cm.
ISBN 9060204212
sign.: RAN-3-1-UYTT-1 
Trefw.: parapsychologie, paranormale ervaringen, psychologie 

Wolff, O. 
Der Tempel von Jerusalem 
von Odilo Wolff. - Wien : Verlag von Anton Schroll & Cie, 1913. - 100 p. :
plates. ; 28 cm.. - Literatur.
sign.: RAN-4-3-WOLF-1 
Trefw.: symbolische meetkunde, geometrie, tempelbouw, Tempel van Koning
Salomo, studies, proportieleer, Jeruzalem, bouwkunst, architectuur 

Wolfs, F. 
Liefde : het eeuwige zijn van de kosmos 
Frans Wolfs [tekst en ill. ; fotogr. werk: Rieky van de Wiel-Kuysten]. - 1e
dr. - [Oisterwij] : Wolfs, 2008. - 191 p. : ill. ; 25 cm.. -
trefwoordenregister.
ISBN 9789081314619
sign.: ESO-15-1-WOLF-1 
Trefw.: esoterie, liefde, kosmologie, religie, filosofie, Zijn 

Wood, H. 
Ideal suggestion through mental photography : a restorative system for home
and private use ; preceded by a study of the laws of mental healing 
by Henry Wood. - 12th ed. - Boston : Lee and Shepard, 1902. - 163, [5] pp. ;
23 cm.. - appendix.
sign.: RAN-5-1-WOOD-2 
Trefw.: gezondheid, healings 

Wumkes, G.A. 
Frijmitselderij en Oera-Linda-boek 
fen G.A. Wumkes . - overdr. - Snits [Sneek] : Brandenburgh, Boschma, 1923. -
32 p. : mei in portret en 2 facsimilé's. ; 18 cm.
Oerprintsel út: It Heitelân; jrg. 5 (1923), nû. 16-18
sign.: RAN-8-1-WUMK-1 
Trefw.: esoterie, vrijmetselarij, Oera-linda-boek 

Yourcenar, M. 
Het hermetisch zwart 
Marguerite Yourcenar ; vert. [uit het Frans] door Jenny Tuin. - 8e dr. -
Amsterdam : Athenaeum-Polak & Van Gennep, 1988. - 322 p. ; 20 cm.
Vert. van: L'oeuvre au noir. - Parijs : Gallimard, 1968
ISBN 9025306004
sign.: RAN-1-4-YOUR-1 
Trefw.: roman, novel, alchemie, kabbala, hermetisme 

Zeehandelaar Jbzn, I. 
Over de mogelijkheid van telepathie (gedachtenoverdracht) 
door Is. Zeehandelaar Jbzn . - Baarn : Hollandia-Drukkerij, [1911]. - 32 p.
; 23 cm. - (Uit zenuw- en zieleleven ; serie I, no. 3 ) . - literatuur.
sign.: RAN-3-11-ZEEH-1 
Trefw.: telepathie, SPR, gedachtenkracht, Ramsden, Miles, Sidgwick, Kotik 

Zijn 
Zijn we dood als we dood zijn? 
[vert. uit het Engels Louis Geertman]. - 3e dr. - Amsterdam : Theosofische
Vereniging in Nederland, 2010. - 12 p. ; 21 cm.
Deze brochure bevat het artikel "Are we dead when we die?" van The
Theosophical Society in Australia, 199X
sign.: THE-2-Z-1-ZIJN-1d 

[vert. uit het Engels Louis Geertman]. - 3e dr. - Amsterdam : Theosofische
Vereniging in Nederland, 2010. - 12 p. ; 21 cm.
Deze brochure bevat het artikel "Are we dead when we die?" van The
Theosophical Society in Australia, 199X
sign.: THE-2-Z-1-ZIJN-1e 
Trefw.: theosofie, dood, sterven, slaap, bewustzijnsgebieden, leven na de
dood, reïncarnatie

 

 

Aan alle leden van deze mailinglist,

Hier een lijst van nieuwe boeken en artikelen uit de catalogus van de
Theosofische Bibliotheek te Amsterdam. In deze lijst staan ook een aantal
oudere uitgaven, die verkregen zijn via legaten en schenkingen, maar
waardevol en interessant genoeg zijn om aan onze collectie te worden
toegevoegd. Na elke titelbeschrijving kunt u een paar trefwoorden vinden. De
titels zijn gesorteerd op auteur en zijn bijna allemaal uitleenbaar. Ook
kunt u deze boeken aanvragen via Interbibliothecair Leenverkeer (IBL), bij
uw dichtsbijzijnde openbare bibliotheek.

Om je lidmaatschap van deze mailinglist op te zeggen, of om e-mail adressen
toe te voegen e-mail naar: bibliotheek@theosofie.nl

Ons adres: Tolstraat 154, 1074 VM, Amsterdam, Tel.: 020-6765672, Internet:
<http://www.theosofie.nl/> www.theosofie.nl

 

To all members of this mailinglist,

This is a list of new books and articles from the catalogue of the
Theosophical Library in Amsterdam (The Netherlands). In this list are also
some older publications, obtained by legacies or donations, which are
valuable and interesting enough to add to our collection. After each
description you can find some keywords (in Dutch). The titles are sorted by
author and almost all are on loan. You can also borrow these books by way of
Interbibliothecair Leenverkeer (IBL), which is available at a public library
near you.

To unsubscribe your membership of this mailinglist or to add e-mail
addresses please send an e-mail to: bibliotheek@theosofie.nl"

Our address: Tolstraat 154, 1074 VM, Amsterdam, The Netherlands

Tel.: 020-6765672, Internet: www.theosofie.nl

 

 [Non-text portions of this message have been removed]
[Back to Top]


Theosophy World: Dedicated to the Theosophical Philosophy and its Practical Application