theos-talk.com

[MASTER INDEX] [DATE INDEX] [THREAD INDEX] [SUBJECT INDEX] [AUTHOR INDEX]

[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next]

28th of May

May 09, 2009 04:34 AM
by Martin


...in Dutch:

Hoi gappen,
veel grappen op mijn verjaardag zijn niet voor handen, wel een financiÃle chr-isis, die zich openbaart in de geschriften van mijn goede vriend Robert Jan Kelder; ik wil jullie graag allemaal uitnodigen, laat ajb weten of je komt ivm het bestellen van toegangskaarten. Samen kunnen we de crisis misschien ombuigen in een cruise-tocht door de Midden Eeuwen :

"Na de
vooraankondiging, nu de eigenlijke aankondiging met het thema van de
bijeenkomst. Graag helpen verspreiden alsjeblieft. 

Met
vriendelijke groet, 

Robert
Jan Kelder 

 Â 

 Â 

De Nieuwe
Stelling van Amsterdam â 

Een
sociaalorganisch beschavingsoffensief 

 Â 

Amsterdam, 9 mei 2009 â Op 28
mei vieren Robert Jan Kelder en vrienden van de Stichting
Uitgeverij Willehalm Instituut in de Amstelkerk te
Amsterdam
Sint Willehalmsdag ter herdenking dat op die dag in 812 of 813 Willehalm,
beschermheer van het Keltische graalchristendom en beschermheilige van de
ridders, in Saint-Guilhem-le-dÃsert te Zuid-Frankrijk gestorven is, c.q. zou
zijn. Deze paladijn van Karel de Grote en stichter van het oorspronkelijke
Oranjehuis is de hoofdfiguur uit Wolfram von Eschenbachs gelijknamige epos. Met
een vierdelige boekenpresentatie van ondergenoemde titels zal getracht worden
aan te tonen dat deze eerste Frankische Willem van Oranje de zegsman van
Wolfram von Eschenbach voor diens graalverhaal Parzival is geweest en
dat, in het licht van de door Rudolf Steiner (1861-1925) ontwikkelde
anthroposofie, de graalimpuls van het huidige tijdsgewricht gezien kan worden
als de sociaalorganische vormgeving aan een rechtvaardige wereldeconomie voor
het behoud van wereldvrede. Dit vredesinitiatief wil het Willehalm Instituut
onder de noemer âDe Nieuwe Stelling van Amsterdam â een sociaalorganisch
beschavingsoffensiefâ in stelling brengen als kandidaat voor het zog.
Groeiprogramma 2009 van het Oranje Fonds, waarvan de huidige prins van Oranje
de beschermheer en zijn vrouw prinses MÃxima de beschermvrouwe is. 

Aan
de hand van een heruitgave van het in 1994 uitgebracht boekje De
rechtvaardige prijs â wereldeconomie als
sociale organica en een nieuw vervolg daarop: Geldordening
als bewustzijnskwestie â een nieuw financieel stelsel vereist een nieuw
beschavingsprincipe zal getracht worden dit
beschavingsoffensief te ontketenen. Beide publicaties zijn geschreven door
industrieel, filosoof/antroposoof Herbert Witzenmann (1905-1988)
en beogen een bijdrage te leveren aan de verheldering en mogelijke oplossing
van de economische en financiÃle crisis, die in wezen een diepgravende
beschavingscrisis is.  

Willem van
Oranje, Parzival en de Graal â Wolfram von Eschenbach als historicus van Werner
Greub (1909 â 1997) werd al eerder in twee aparte delen uitgebracht: Deel
I, âWillehalm-Kyotâ werd ÃÃn week voor het huwelijk van kroonprins
Willem-Alexander en MÃxima Zorreguita in 2002 als een huwelijksgeschenk aan het
bruidspaar (in absentia) in de Oude Kerk te Amsterdam feestelijk gepresenteerd.
Deel II, âParzivalâ verscheen in 2008 met een voorwoord van de
uitgever âGraaloorlog
om het Goetheanumâ.
Beide geheel nieuw bewerkte delen zijn nu eindelijk vereend.  

De Gouden Tip
â de verstrengeling van onder- en bovenwereld en de moord op G.J. Heijn is een
autobiografische liefdes- en misdaadroman van voormalige contra-inlichtingen
agent en 10de dan karatemeester Slobodan Mitric. Hoewel verschenen
in oktober 2008, is het nog niet publiekelijk gelanceerd. EÃn van de vele
verassende zo niet verbluffende lagen van dit rijk geÃllustreerde boek van 512
blz. vertelt over de voordrachten die Robert Jan Kelder in zijn tijdelijk
onderdak in een woonwagen achter Artis in Amsterdam in 1987 over Willehalms rol
in het graalverhaal Parzival en over de graalimpuls van de 20ste
eeuw heeft gehouden. De hoofdmoot is echter het spannende en schokkende
feitenrelaas hoe de hoofdpersoon, ene âDr. Troublemakerâ (een
pseudoniem voor de auteur), in die tijd een staatsgreep Ãn de ontvoering en
moord op de kroonprins wist te verijdelen, maar door tegenwerking van de
autoriteiten niet de ontvoering van de ongelukkige âvervangerâ van
de kroonprins: G. J. Heijn, een opmerkelijk wapenfeit wat hem tot nu toe geheel
niet in dank is afgenomenâ De laatste van de 11 bijlagen van dit boek,
waaronder een Open Brief
aan Hank Heijn
en een Open Brief
aan Koningin Beatrix, is de inleiding van Herbert Witzenmann op de
reeks âSociaalesthetische Studies als arbeidsmateriaal ter
spiritualisering van het beschavingsprincipeâ, onder de passende titel
âHet scheppen
van een bovenwereldâ. "      

[Non-text portions of this message have been removed]
[Back to Top]


Theosophy World: Dedicated to the Theosophical Philosophy and its Practical Application