theos-talk.com

[MASTER INDEX] [DATE INDEX] [THREAD INDEX] [SUBJECT INDEX] [AUTHOR INDEX]

[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next]

Acquisitions 2009 march-april Theosophical Library Amsterdam

May 07, 2009 05:37 AM
by Renger Dijkstra


Aanwinsten maart-april 2009 / Acquisitions march-april 2009

 

Nieuwe boeken en artikelen in de Theosofische Bibliotheek Amsterdam

New books and articles in the Theosophical Library Amsterdam, The
Netherlands

Search by yourself in our catalogue with more than 25.000 books and 92.000
articles on theosophy, religion and esotericism at:
http://www.theosofie.nl/bibliotheek/theolib/catsearch.aspx

 

Met vriendelijke groet, with kind regards

Renger Dijkstra, bibliothecaris, librarian

 

 

Algeo, J.

Witte Lotusdag en wat deze dag betekent / John Algeo ; vert. [uit het
Engels] A.M.I.

In: Theosofia = Theosophia : orgaan van de Nederlandsche Theosophische
Vereeniging: vol. 110 (2009), (april), p. 58-61.

theosofie, Witte Lotusdag, H.P. Blavatsky, H.S. Olcott, heiligheid, lotus,
symbolisme

 

Belyaev, D.

Zur Rolle des heterodoxen Wissens in Russland nach dem Zusammenbruch des
kommunistischen Systems / Demyan Belyaev

In: Aries : journal for the study of western esotericism: vol. 9 (2009),
(no. 1), p. 1-35.

esoterie, artikelen, Rusland occultisme, parapsychologie, new age,
theosofie, spiritualiteit

 

Blavatsky, H.P.

Kosmische evolutie II : in zeven stanza's, vertaald uit het boek van Dzyan :
Stanza II / H.P. Blavatsky ; [vert.] uit H.P. Blavatsky, De Geheime Leer,
deel I, Het onstaan van de kosmos (Theosophical University Press)

In: Theosofia = Theosophia : orgaan van de Nederlandsche Theosophische
Vereeniging: vol. 110 (2009), (april), p. 78.

theosofie, kosmische evolutie, Stanza's van Dzyan

 

Bor, J.

De verbeelding van het denken : geïllustreerde geschiedenis van de westerse
en oosterse filosofie

onder red. van Jan Bor, Errit Petersma en Jelle Kingma (beeld) ; Th. de Boer
... [et al.] ; m.m.v. C. Anbeek, S. Drieman, L. Ramaker. - 3e dr. -
Amsterdam/Antwerpen : Contact, 1996. - 400 p. : ill. ; 31 cm.. -
bibliografie, register.

ISBN 9025400396

sign.: RAN-2-1-BOR-1

Trefw.: filosofie, naslagwerken, encyclopedieën, westerse wereld, oosterse
wereld, geschiedenis, oudheid, India, China, Nabije Oosten, middeleeuwen,
17e eeuw, 18e eeuw, 19e eeuw, 20e eeuw

 

Burmistrov, K.

Review: Raffaella Faggionato. A rosicrucian Utopia in eighteenth-century
Russia : the masonic circle of N.I. Novikov / [review by] Konstantin
Burmistrov

In: Aries : journal for the study of western esotericism: vol. 9 (2009),
(no. 1), p. 101-110.

esoterie, recensies, rozenkruisers, Rusland, 18e eeuw, vrijmetselarij, N.I.
Novikov

 

Burnier, R.

Waarom zo'n morele zwakheid? / Radha Burnier ; vert. [uit het Engels] A.M.I.

In: Theosofia = Theosophia : orgaan van de Nederlandsche Theosophische
Vereeniging: vol. 110 (2009), (april), p. 47-51.

theosofie, Boeddha, hebzucht, technologie, vegetarisme, laboratorium, moraal

 

Chandler, D.R.

Mevrouw Blavatsky en de theosofie / Daniel Ross Chandler ; vert. [uit het
Engels] A.M.I.

In: Theosofia = Theosophia : orgaan van de Nederlandsche Theosophische
Vereeniging: vol. 110 (2009), (april), p. 69/72.

theosofie, H.P. Blavatsky, H.S. Olcott, boeddhisme, Giekse filosofie,
biografieën, geschriften

 

Clarke, P.B.

Godsdiensten van de wereld : ontstaan, ontwikkeling, tradities en betekenis
van de grote godsdiensten van vandaag

onder red. van Peter B. Clarke ; [vert. uit het Engels en bew. door Lidwien
Biekmann]. - Houten : Van Holkema & Warendorf, [1994]. - 220 p. : ill.,
krt. ; 32 cm.

Vert. van: The world's religions : understanding the living faiths. - London
: Marshall, cop. 1993. - bibliografie, register.

ISBN 9026963718

sign.: REL-1-1-CLAR-1

Trefw.: religie, wereldgodsdiensten, systematische godsdienstwetenschap,
jodendom, christendom, islam, zoroastrisme, hindoeïsme, jainisme,
boeddhisme, Sikhs, China, sjintoïsme, religieuze stromingen, sekten, H.P.
Blavatsky, theosofie, Theosofische Vereniging

 

Cooper, J.C.

Geïllustreerde encyclopedie van traditionele symbolen

J.C. Cooper ; [geautoriseerde vert. uit het Engels: Magda Plettenburg]. -
Den Haag : Mirananda, cop. 2001. - 248 p. : ill. ; 24 cm.

Vert. van: An illustrated encyclopaedia of traditional symbols. - London :
Thames and Hudson, 1978. - woordenlijst, literatuurlijst.

ISBN 9062719023

sign.: RAN-4-1-COOP-2

Trefw.: symboliek, encyclopedieën

 

Dijkstra, J.H.F.

Mysteries of the Nile? Joseph Scaliger and Ancient Egypt / Jitse H.F.
Dijkstra

In: Aries : journal for the study of western esotericism: vol. 9 (2009),
(no. 1), p. 59-82.

esoterie, artikelen, mysteriën, Egypte, Nijl, Joseph Scaliger, egyptologie,
papyrus, Kopten, mummies

 

Duyvendak, J.J.L.

Chineesche denkers : Confucius, Mencius, Sjuun-tze, Mo Ti, Tau-te-tsjing,
Tsjwang-tze, Liè-tze, Sjang-tze, Han-Féi-tze 

[bijeengebr., vert. uit het Chinees en ingel. door] J.J.L. Duyvendak. - 2e
herz. dr. - Baarn : Hollandia, [ca. 1944]. - VII, 199 p. : portr. ; 19 cm.
- (Uren met ...) 

sign.: REL-14-1-DUYV-1

Trefw.: religie, Chinese godsdiensten, filosofie, filosofen, Confucius,
Mencius, Sjuun-tze, Mo Ti, Tau-te-tsjing, Tsjwang-tze, Liè-tze, Sjang-tze,
Han-Féi-tze, geschiedenis, Chinese wijsbegeerte

 

Esser, E.I.K.

Profiel van de theosofische astrologie, lezingen op 13, 27 mrt., en 10 april
1985 te Naarden

E.I.K. Esser. - z.p. : z.u., [1985]. - 34, [2] p. : ill. ; 30 cm.

sign.: RAN-7-2-ESSE-2

Trefw.: astrologie, theosofie, lezingen, kosmologie

 

Fabeldieren

Fabeldieren

Zwolle : Waanders, 2002. - 53 p. : ill. ; 28 cm. - (Kunstschrift ; nr. 2) 

sign.: RAN-6-8-FABE-1

Trefw.: paranormale wezens, fabeldieren

 

Geurst, J.

Van der Vlugt : architect 1894-1936

teksten en samenstelling Jeroen Geurst en Joris Molenaar. - 2e dr. - Delft :
Delftse Universitaire Pers, 1984. - 151 p. : ill., portr., krt. ; 30 x 30
cm.

Tentoonstellingscatalogus ter gelegenheid van de gelijknamige
tentoonstelling, 28 april - 24 juni 1983, Bureau van de
Architectengemeenschap Van den Broek en Bakema, Rotterdam

ISBN 9062751148

sign.: RAN-1-2-GEUR-1

Trefw.: kunst, bouwkunst, theosofie, architecten, Leendert Cornelis van der
Van de Vlugt, tentoonstellingscatalogi, geschiedenis, bouwkunst, Concertzaal
Adyar, Gehoorzaal Adyar, Cinetol, architectuur, Brinkman, Leendert Cornelis
van der Van de Vlugt, theosofische tempel, bioscoop, Krishnamuti, openbare
bibliotheek, openbare leeszaal

 

Goodrick-Clarke, N.

Review: Franz Sättler Musallam. Der Adept: Die zwölf Stufen des magischen
Einweihungsweges / [review by] Nicholas Goodrick-Clarke

In: Aries : journal for the study of western esotericism: vol. 9 (2009),
(no. 1), p. 127-130.

esoterie, recensies, adepten, inwijdingen, magie

 

Gordon, J.S.

The rise and fall of Atlantis : and the mysterious origins of human
civilization : Part one: Plato and his history, 1 The cultural background of
Plato's time, 2 The interpretation of Plato's "myth" ; Part two: Planet
earth, 3 The genesis of intelligence, 4 Gods, angels, and man, 5 Light and
the philosophy of creation, 6 Our planetary nature, 7 Darwinism and the
changing face of our planet, 8 Cataclysms and continental drift, Part three:
Humanity, 9 The origins of humankind, 10 Lemuria and the early third race of
humankind, 11 Lemuria and the "The descent of the Gods", 12 Greater Atlantis
and its heirs, 13 The post-diluvian world, 14 The destruction of Poseidonis
and the pillars of Herakles, 15 The Mediterranean colonies of Poseidonis,
Part four: Culture, 16 The religious culture of the Atlanteans, 17 Atlantean
magic and mysteries, 18 Ancient science and technology, Epilogue: looking
towards the future

J.S. Gordon. - London : Watkins, cop. 2008. - xxix, 354 p. : ill., maps. ;
24 cm.. - notes, bibliography, index.

ISBN 9781905857432

sign.: RAN-8-2-GORD-1

Trefw.: Atlantis, menselijke evolutie, theosofie, H.P. Blavatsky,
geschiedenis, oude beschavingen, Plato, mythen, intelligentie, goden,
engelen, licht, scheppingsverhalen, planeten, Darwinisme, rampen,
continentendrift, mensheid, Lemurië, post-diluvian world, Poseidonis, Zuilen
van Herakles, Middellandsezee, religie, culturen, magie, mysteriën,
wetenschap, technologie, toekomst

 

H., A.

Verenigingsnieuws: Ways of meditation : een retraite met Trân-Thi-Kim-Diê /
verslag A.H.

In: Theosofia = Theosophia : orgaan van de Nederlandsche Theosophische
Vereeniging: vol. 110 (2009), (april), p. 81-82.

theosofie, meditatie

 

Hastings, B.

Solovyoff's fraud : a critical analysis of the book, A modern priestess of
Isis

by Beatrice Hastings ; with an introduction by Michael Gomes. - Edmonton,
Canada : Edmonton Lodge of the Theosophical Society in Canada, 1988. - 76
p. ; 23 cm.. - notes.

sign.: THE-4-3-HAST-3

Trefw.: theosofie, Solovyoff, A modern priestess of Isis, fraude

 

Heidle, A.

Women's agency and rituals in mixed and female Masonic orders

edited by Alexandra Heidle, Jan A.M. Snoek. - Leiden ; Boston : Brill, 2008.
- xvi, 436 p., [8] p. : ill. (some col.), music. ; 25 cm. - (Aries Book
Series ; Volume 8) . - index of orders and lodges, index of names.

ISBN 9789004172395

sign.: ESO-4-5-HEID-1

Trefw.: esoterie, vrijmetselarij, vrouwen, theosofie, Annie Besant,
rituelen, occultimse, Golden Dawn, feminisme, gechiedenis, loges

 

Hill, J.L.

The enlightened society

John L. Hill. - 1st Quest ed. - Wheaton, Madras, London : Theosophical
Publishing House, cop. 1987. - ix, 240 p. ; 21 cm. - (A Quest Book) . -
appendix, bibliography, index.

ISBN 0835606155

sign.: RAN-2-1-HILL-1

Trefw.: theosofie, filosofie, psychologie, beschavingen

 

Hodson, G.

Sharing the light : the collecte articles of Geoffrey Hodson volume I

[Geoffrey Hodson] ; compiled by John and Elizabeth Sell ; edited by John
Sell, Elizabeth Sell, Roselmo Z. Doval Santos. - Quezon City, Philippines :
Theosophical Publishing House, 2008. - xxvi, 920 p. : ill. ; 24 cm. -
(Sharing the Light ; Volume I) . - index.

ISBN 9716160127

sign.: THE-2-H-2-HODS-81I

Trefw.: theosofie, spiritualiteit, discipelschap, leringen, helderziendheid,
engelen, onzichtbare werelden, religie, ceremonies, symboliek, gezondheid,
healings

 

Sharing the light : the collecte articles of Geoffrey Hodson volume II

[Geoffrey Hodson] ; compiled by John and Elizabeth Sell ; edited by John
Sell, Elizabeth Sell, Roselmo Z. Doval Santos. - Quezon City, Philippines :
Theosophical Publishing House, 2008. - xi, 969 p. : ill. ; 24 cm. -
(Sharing the Light ; Volume II) . - glossary, index.

ISBN 9716160127

sign.: THE-2-H-2-HODS-81II

Trefw.: theosofie, gedichten, leringen, geschiedenis, Theosofische
Vereniging, voorzitters, jeugd, oude wijsheid

 

Hoffman, E.

Handen : een oefenboek voor handleeskunde

E. Hoffman ; [vert. uit het Engels door Hajo Geurink]. - Amsterdam :
Schors, cop. 1984. - 292 p. : ill. ; 23 cm.

Vert. van: Hands : a complete guide to palmistry. - Gloucester : Para
Research, cop. 1983

ISBN 9063781172

sign.: RAN-7-18-HOFF-1

Trefw.: handlijnkunde

 

Hond, J. de

Monsters & fabeldieren : 2500 jaar geschiedenis van randgevallen

Jan de Hond [tevens] (red.) ... [et al. ; eindred. Charles de Mooij ... et
al.]. - Amsterdam ; 's-Hertogenbosch : Ludion ; Noordbrabants Museum, cop.
2003. - 144 p. : ill. ; 28 cm.

Uitg. ter gelegenheid van de gelijknamige tentoonstelling in het
Noordbrabants Museum te 's-Hertogenbosch van 20 september 2003 t/m 4 januari
2004. - literatuur, register.

ISBN 9076588619

sign.: RAN-6-8-HOND-1

Trefw.: paranormale wezen, monters, fabeldieren, catalogi, kunst,
iconografie

 

Houston, J.

The hero and the goddess : the Odyssey as pathway to personal transformation

Jean Houston. - 1st Quest ed. - Wheaton, Ill : Theosophical Publishing
House, 2009. - xviii, 470 p. : ill. ; 22 cm. - (Quest Books) 

Originally published: New York : Ballantine Books, 1992, under title: The
hero and the goddess : the Odyssey as mystery and initiation, in series:
Transforming myths series ; bk. 1. - notes, selected bibliography, index.

ISBN 9780835608787

sign.: REL-4-5-HOUS-1

Trefw.: religie, Griekenland, literatuur, gedichten, Homerus, helden,
inwijdingen, Athena, griekse mythologie, theosofie

 

Huxley, F.

The dragon : nature of spirit, spirit of nature

Francis Huxley. - London : Thames and Hudson, cop. 1979. - 96 p. : ill. ;
28 cm. - (Art and imagination) . - sources and further reading.

ISBN 0500810206

sign.: RAN-6-8-HUXL-1

Trefw.: paranormale wezen, draken, kunst, iconografie

 

Ierlant, F. van

Viveka Cudamani, het kroonjuweel van wijsheid / Fay van Ierlant

In: Theosofia = Theosophia : orgaan van de Nederlandsche Theosophische
Vereeniging: vol. 110 (2009), (april), p. 52-57.

theosofie, Viveka Cudamani, Samkaracharya, vedische scholen, Indië, verzen,
wijsheid

 

Iken, A.M.

Wie is ... Jaishree Kannan / AMI

In: Theosofia = Theosophia : orgaan van de Nederlandsche Theosophische
Vereeniging: vol. 110 (2009), (april), p. 79-80.

theosofie, Jaishree Kannan, Adyar, biografieën

 

Johnson, G.R.

>From Swedenborg's spiritual world to Kant's kingdom of ends / Gregory R.
Johnson

In: Aries : journal for the study of western esotericism: vol. 9 (2009),
(no. 1), p. 83-99.

esoterie, artikelen, Emanuel Swedenborg, Immanuel Kant, ethiek

 

Kannan, A.

Herontdekken van vrede, wijsheid en mededogen in de heelheid van de mensheid
/ A. Kannan ; vert. [uit het Engels] A.M.I.

In: Theosofia = Theosophia : orgaan van de Nederlandsche Theosophische
Vereeniging: vol. 110 (2009), (april), p. 73-76.

theosofie, mededogen, evolutie, goedheid, filosofie, wetenschap

 

Khema, A.

Loslaten is niet-gehecht zijn : twaalf Dhamma-gesprekken over de praktijk,
gehouden op het nonneneiland Parappuduwa 

vert. [uit het Engels] door Marian Koren. - Haarlem : Altamira-Becht, 2001.
- 111 p. ; 22 cm.

Little dust in our eyes

ISBN 9069634945

sign.: REL-12-1-KHEM-1

Trefw.: boeddhisme, spirituele groei, meditaties

 

Krishna, P.

Verkenningen met betrekking tot de leringen van J. Krishnamurti ; de kunst
van het leren (deel I) / P. Krishna (wordt vervolgd.) ; vert. [uit het
Engels] Louis Geertman

In: Theosofia = Theosophia : orgaan van de Nederlandsche Theosophische
Vereeniging: vol. 110 (2009), (april), p. 62-68.

theosofie, J. Krishnamurti, Boeddha, bewustzijn, zelfkennis, illusies,
lijden

 

Krishnamacharyulu, M.

Theosophy and religion

[compiled by M. Krishnamacharyulu]. - Varanasi : The Indian Section, The
Theosophical Society, 198X. - 31 p. ; 15 cm.

sign.: THE-2-K-1-KRIS-5

Trefw.: theosofie, religie

 

Leene, M.

Het klein vitaminen en mineralen boekje

Mia Leene. - Haarlem : Ercee, cop. 1986. - 52 p. : ill. ; 21 cm.. - eigen
aantekeningen.

ISBN 9070436280

sign.: ESO-5-6-LEEN-16

Trefw.: esoterie, rozenkruisers, vitaminen, mineralen, gezondheid, voeding

 

Leeuwen, A.J.H. van

Cursus over bijbelse onderwerpen voor de vier loges : 1ste lezing gehouden
op 10 oktober 1957 in "Isis" "Occulte feiten in het scheppingsverhaal van
Genesis ; 2e lezing gehouden op 25 oktober 1957 in "Isis" "Van Adam tot
Nimrod en Phales (Toren van Babel) ; 3e lezing "De mythe van Abraham in het
licht van de Theosofie"; 4e lezing gehouden op 28 november 1957 in "Isis""De
mythe van Abraham in het licht v.d. Theosofie" ; 5e lezing gehouden op 12
december 1957 in "Isis" "Van Izak tot Jacon en Jozef" ; 6e lezing gehouden
op 9 januari 1958 in "Isis" ; [7e lezing] gehouden op 23 januari 1958 in
"Isis" De mythe van Mozes en Jozua ; 8 lezing 27/2 1958

A.J.H. van Leeuwen. - [Amsterdam] : [Theosofische Vereniging], 1957-1958. -
8, 12, 10, 11, 9, 10, 7, 8 p. ; 33 cm.

sign.: THE-2-L-1-LEEU-13

Trefw.: theosofie, curussen, lezingen, bijbel, esoterisch christendom

 

LeShan, L.L.

A new science of the paranormal : the promise of psychical research :
Psychic research and the consistency of the universe -- Case history: "The
lost harp" / Elizabeth L. Mayer -- What do we now know about psychic
phenomena? -- Case history: A call to the Wimbledon underground / Lawrence
LeShan -- Normal and paranormal communication -- Case history: "An
experience in the forest" / Eda LeShan -- Designing a science of psychical
research -- Case history: "A transatlantic 'chair test'" / Aristide H. Esser
and Lawrence LeShan -- Psi and altered states of consciousness -- Case
history: "Mrs. Verrall" / Nandor Fodor -- Case history: The four photographs
/ Lawrence LeShan -- The next step : implications of the new science -- Case
history: "The vanished man : a psychometry experiment with Mrs. Eileen J.
Garrett" / Lawrence LeShan -- What dare I hope?

Lawrence LeShan. - 1st Quest ed. - Wheaton, Chennai : Theosophical
Publishing House, 2009. - vii, 133 p. ; 23 cm. - (Quest Books) . -
appendix, notes, index.

ISBN 9780835608770

sign.: RAN-3-1-LESH-2

Trefw.: parapsychologie, wetenschap, onderzoek, theosofie, parnormale
verschijnselen, spiritisme, psi, bewustzijn, psychometrie

 

Lewis, D.

Breathe into being : awakening to who you really are

Dennis Lewis. - 1st Quest ed. - Wheaton, Ill : Theosophical Publishing
House, 2009. - xii, 115 p. ; 21 cm. - (Quest Books) 

ISBN 0835608727

sign.: RAN-5-1-LEWI-1

Trefw.: theosofie, gezondheid, ademhaling, spiritualiteit, zelfhulp,
oefeningen

 

Marcus, A.

De blauwe draak : levenswijsheid en kunst in het oude China 

Aage Marcus ; [uit het Deens vert. door M. de Gelder-Jansen]. - Leiden :
Kroese, 1949. - 212 p. : ill. ; 25 cm.

Vert. van: Den blaa Drage : Livskunst og Billedkunst i det gamle Kina. -
København : Gyldendal, 1941

sign.: REL-14-1-MARC-1

Trefw.: religie, China, chinese filosofie, kunst, levenswijsheid

 

McCalla, A.

Review: Katherine Barnes. The higher self in Christopher Brennan's poems /
[review by] Arthur McCalla

In: Aries : journal for the study of western esotericism: vol. 9 (2009),
(no. 1), p. 111-113.

esoterie, recensies, hoger zelf, Christopher Brennan, gedichten

 

Messing, M.

Worden wij wakker? : over de verborgen krachten achter het wereldtoneel

4e dr. - Deventer : Ankh-Hermes, 2007. - 272 p. : ill. ; 22 cm.. - Met lit.
opgave, register.

ISBN 9789020284119

sign.: RAN-9-1-MESS-1

Trefw.: informatiemaatschappij, esoterische visie, samenzweringstheorieën,
automatisering en maatschappij, esoterische kennis, toekomst

 

Moreschini, C.

Il commento al Corpus Hermeticum di François Foix-Candale: annotazioni
storiche e filologiche / Claudio Moreschini

In: Aries : journal for the study of western esotericism: vol. 9 (2009),
(no. 1), p. 37-58.

esoterie, artikelen, hermetica, Corpus Hermeticum François Foix-Candale,
Pimander

 

Moreschini, C.O.T.

Review: Jonathan Peste. The Poimandres Group in Corpus Hermeticum : myth,
mysticism and gnosis in late antiquity / [review by] Chiara O. Tommasi
Moreschini

In: Aries : journal for the study of western esotericism: vol. 9 (2009),
(no. 1), p. 114-116.

esoterie, recensies, hermetica, Corpus Hermeticum, Poimandres, mythen,
mystiek, gnosticisme, oudheid

 

Nisargadatta Maharaj, S.

Ik ben ; Zijn 

Shri Nisargadatta Maharaj ; samengest. door Maurice Frydman ; Nederlandse
vert. [uit het Engels] van Wolter A. Keers. - 3e dr. - Haarlem :
Altamira-Becht, 2009. - 899 p. ; 22 cm.

Oorspr. Nederlandse uitg. van de afzonderlijke titels: Deventer :
Ankh-Hermes, 1982, 1983 ; Integrale vert. van: I am that : talks with Sri
Nisargadatta Maharaj. - Bombay : Chetana, 1973. - woordenlijst
Sanskriet-termen.

ISBN 9789069636412

sign.: REL-11-14-NISA-2

Trefw.: religie, hindoeïsme, yogi's, goeroes, mystiek, ziel, spiritualiteit,
gesprekken, menselijke natuur, bewustzijn, wijsheid, Sri Nisargadatta
Maharaj, zelfverwerkelijking, oosterse filosofie, levenskunst,
godsdienstfilosofie

 

Pakraduny, T.

Die Welt der geheimen Mächte : gesammelter und illustrierter Lehrgang nach
Quellen der modernen Forschung in allgemeinverständlicher Form

die einzelnen Fachgebiete verfassten Willi Schlösser, Hellmut Wolff,
Hans-Wilhelm Smolik, Heinrich Reblitz, Theodor Weimann, Herbert A. Löhlein,
Ferdinand Struma, Dita Wichert, Heinrich Reich ; Geleitworte von Hubert J.
Urban, K. Saller, Georg Anschütz, Adolf Köberle. - Innsbruck : Verlag
Tiroler Graphik, [1953]. - xvi, 852 p. : illus., col. plates. ; 25 cm.. -
Personenverzeichnis, Sachverzeichnis.

sign.: ESO-1-1-PAKR-1

Trefw.: esoterie, occultisme, grafologie, chiromantie, handlijnkunde,
hypnose, pendelen, wichelroede, parapsychologie, spiritisme, bioritmiek,
astrologie, symboliek, mystiek, kleurenleer, voorspellingen, magie, yoga,
H.P. Blavatsky, theosofie

 

Quin, P.

Tarot for life : reading the cards for everyday guidance and growth 

Paul Quinn. - 1st Quest ed. - Wheaton, Ill : Theosophical Publishing House,
cop. 2009. - xiii, 344 p. : ill. ; 23 cm. - (Quest Books) . - appendices,
bibliography.

ISBN 978835608794

sign.: ESO-7-2-QUIN-1

Trefw.: esoterie, tarot, metafysica, voorspellingen, innerlijke groei, Grote
Arcana, Kleine Arcana, interpretaties, astrologie, chakra's, theosofie, A.E.
Waite

 

Ram, N.S.

The real work of the Theosophical Society : an address delivered to the
Australian section convention in March, 1970

by N. Sri Ram. - Adyar, London, Wheaton : The Theosophical Publishing House,
1970. - 22 p. ; 18 cm.

sign.: THE-2-11-RAM-31

Trefw.: theosofie, Theosofische Vereniging, werkzaamheden

 

Rijneker, E.

Vereniginsnieuws: Adyar, India, december, 133e internationale conventie /
Els Rijneker

In: Theosofia = Theosophia : orgaan van de Nederlandsche Theosophische
Vereeniging: vol. 110 (2009), (april), p. 83-85.

theosofie, India, conventies

 

Saint-Paul, M.

Review: Elisabeth Heckmann et Michael Frensch. Valentin Tombergs Leben
(1944-1973) mit Beiträgen von Wilhelm Maria Maas, Friederike Migneco und
Ludmilla Zimmermann / [review by] Michel Saint-Paul

In: Aries : journal for the study of western esotericism: vol. 9 (2009),
(no. 1), p. 123-126.

esoterie, recensies, Valentin Tomberg

 

Sedgwick, M.

Review: Jean-Pierre Laurant. René Guénon : les enjeux d'une lecture /
[review by] Mark Sedgwick

In: Aries : journal for the study of western esotericism: vol. 9 (2009),
(no. 1), p. 120-122.

esoterie, recensies, René Guénon

 

Springett, B.H.

The Mark degree : its early history, its variations in ritual, its symbolism
and teaching

by Bernard H. Springett. - London : A. Lewis, 1968. - 68 p. ; 17 cm.. -
index.

sign.: ESO-4-3-SPRI-1

Trefw.: esoterie, vrijmetselarij, ritualen, Merk-graden, geschiedenis,
symboliek, leringen

 

Stanza's

Stanza's in Theosofia

In: Theosofia = Theosophia : orgaan van de Nederlandsche Theosophische
Vereeniging: vol. 110 (2009), (april), p. 84-85.

theosofie, stanza's

 

Stuckrad, K. von

Review: Reimund Leicht. Astrologumena Judaica : untersuchungen zur
astrologischen Literatur der Juden / [review by] Kocku von Stuckrad

In: Aries : journal for the study of western esotericism: vol. 9 (2009),
(no. 1), p. 117-119.

esoterie, recensies, astrologie, literatuur, jodendom

 

Taimni, I.K.

De ontwikkeling van geestelijke wilskracht / I.K. Taimini ; [vert. uit het
Engels]

In: Theosofia = Theosophia : orgaan van de Nederlandsche Theosophische
Vereeniging: vol. 110 (2009), (april), p. 77.

theosofie, zelfontdekking, wilskracht

 

Taylor, A.E.

The secret doctrine -- commentaries and analogies : series I

Alfred Taylor. - Ojai, Calif : Krotona School of Theosophy Publications,
1970. - [6], 82 p. ; 18 cm. - (The secret doctrine -- commentaries and
analogies ; Series I) 

sign.: THE-1-4-TAYL-1I

Trefw.: theosofie, commentaren, studies, Geheime Leer, fohat, karma

 

The secret doctrine -- commentaries and analogies : series II

Alfred Taylor. - Ojai, Calif : Krotona School of Theosophy Publications,
1970. - [6], 92 p. ; 18 cm. - (The secret doctrine -- commentaries and
analogie ; Series II) 

sign.: THE-1-4-TAYL-1II

Trefw.: theosofie, commentaren, studies, Geheime Leer, H.P. Blavatsky, oude
wijsheid, evolutie, kwaad

 

Teasdale, W.

Het mystieke hart

met een voorw. van de 14e Dalai Lama ; vert. uit het Engels door Gerdie
Brongers. - Deventer : Ankh-Hermes, 2001. - 307 p. : ill. ; 23 cm.

The mystic heart

ISBN 9020282298

sign.: REL-2-1-TEAS-1

Trefw.: religie, vergelijkende godsdiensten, spiritualiteit, wereldreligies,
mystiek, wijsbegeerte, psychologie, Godsdienst, godgeleerdheid

 

Theosofie

Theosofie en de Theosofische Vereniging : I. Theosofie en de Theosofische
Vereniging: 1. Wat is Theosofie? 2. Theosofie, de moeder der godsdiensten.
3. H.P. Blavatsky en de Meesters. 4. De Universele Theosofische Beweging ;
II. Theosofische grondbeginselen: 1. God of goden? 2. De oorsprong van de
mens 3. Broederschap. 4. Werkelijkheid en Illusie ; III. Mens en kosmos: 1.
De zevenvoudige samenstelling van de mens. 2. De zevenvoudige samenstelling
der planeten. 3. De mens, een eeuwigheidspelgrim. 4. De wet van Oorzaak en
Gevolg, en de vrije wil. IV. Leven en dood: 1. Het proces der geboorte. 2.
Opbouw van het karakter. 3. De dood en daarna...4. Hemel en hel. V. Evolutie
en erfelijkheid: 1. Theosofie en Darwinisme. 2. Lemurië en Atlantis. 3. Van
Atoom tot God. 4. De toekomst der mensheid ; VI Theosofie en occultisme: 1.
Psychische verschijnslen. 2. Exoterische en esoterische leringen. 3.
Mysteriescholen. 4. Inwijding in de Mysteriën.. VII Theosofie en
Christendom: 1. Het scheppingsverhaal. 2. De historische en mystieke
Christus. 3. Theosofie in de Bijbel. 4. Kruisiging en Opstanding. VIII
Theosofie en oosterse religie: 1. Lao Tze, de meester der paradoxen. 2.
Krishna en Arjuna. 3. De wijsheid van Zarathustra. 4. De leer van Gautama
Sakyamuni. IX Waarom theosofie?: 1. De crisis der westerse beschaving. 2. De
dwaasheid der zelfzucht. 3. Praktische broederschap. 4.
Bewustzijnshervorming

[Antwerpen, Den Haag?] : [Theosofisch Genootschap?], 198X. - [148] p. :
ill. ; 30 cm.

sign.: THE-2-T-1-THEO-37

Trefw.: theosofie, geschiedenis, Theosofische Vereniging, H.P. Blavatsky,
beginselen, religie, meesters, mahatma-brieven, Theosofische Beweging,
grondbeginselen, God, goden, evolutie, mens, broederschap, werkelijkheid,
illusie, kosmos, kosmologie, zevenvoudige samenstelling van de mens,
zevenvoudige samenstelling der planeten, pelgrims, reïncarnatie, oorzaak en
gevolg, karma, vrije wil, leven en dood, geboorte, karakter, leven na de
dood, hemel en hel, erfelijkheid, darwinisme, Charles Darwin, wetenschap,
Lemurië, Atlantis, atomen, toekomst, occultisme, psychische verschijnslen,
spiritisme, exoterie, esoterie, mysteriescholen, inwijdingen, mysteriën,
christendom, scheppingsverhalen, Christus, Bijbel, kruisiging,
wederopstanding, oosterse religies, Lao Tze, Chinese godsdiensten, Krishna,
Arjuna, hindoeïsme, wijsheid, Zarathustra, Gautama Sakyamuni, crisissen,
westerse beschaving, zelfzucht, praktische broederschap,
bewustzijnshervorming

 

Velikovsky, I.

Oedipus en Echnaton : is de Griekse Oedipus-legende van Egyptische
oorsprong?

Immanuel Velikovsky ; vert. [uit het Engels] door Johan W. Schotman. -
Deventer : Ankh-Hermes, 1974. - 208 p. : ill. ; 21 cm.

Vert. van: Oedipus and Akhnaton : myth and history. - Garden City, N.Y. :
Doubleday, 1960. - lijst van afbeeldingen.

ISBN 9020230301

sign.: REL-4-5-VELI-1

Trefw.: religie, Griekenland, mythen, Oedipus, Egypte, Aknaton, Echanton

 

Verenigingsnieuws

Verenigingsnieuws: Vooraankondiging Naarden, 27-30 augustus 2009, Steps to
spiritual realisation

In: Theosofia = Theosophia : orgaan van de Nederlandsche Theosophische
Vereeniging: vol. 110 (2009), (april), p. 86.

theosofie, spiritualiteit, dualisme, moraal, intellect, liefde

 

Verenigingsnieuws: Vooraankondiging Rome, Italë, 10-15 juli 2010,
Wereldcongres van de Theosophical Society Thema: Unity and Brotherhood
(eenheid en broederschap)

In: Theosofia = Theosophia : orgaan van de Nederlandsche Theosophische
Vereeniging: vol. 110 (2009), (april), p. 85-86.

theosofie, wereldcongressen, eenheid, broederschap

 

Voorjaarsdag

Verenigingsnieuws : Voorjaarsdag TVN op 4 april 2009 : Scheppende krachten
in de natuur en in de mens

In: Theosofia = Theosophia : orgaan van de Nederlandsche Theosophische
Vereeniging: vol. 109 (2008), (december), p. 258.

theosofie, voorjaarsdagen, verslagen

 

Webb, K.

Licht op het enneagram

Karen Webb ; [vert. uit het Engels: Julius Wintjes]. - Utrecht : Servire,
cop. 1997. - 175 p. : ill. ; 22 cm. - (Servire basisreeks) 

Vert. van: Principles of the enneagram. - London : Thorsons, 1996

ISBN 9063255519

sign.: ESO-11-4-WEBB-1

Trefw.: esoterie, enneagram, persoonlijkheidstypen, psychologie, Gurdjieff

 

Wiechmann, A.

Adamant.exe ENTER

door Ans Wiechmann ; [ill. door Martha Hickey]. - 1e dr. - Amsterdam :
Lillalith, 2007. - 283 p. : ill., krt. ; 22 cm.

ISBN 9789080715509

sign.: RAN-1-4-WIEC-1

Trefw.: romans, jeugdboeken, tovenaars, computerspelen, fantasy, sprookjes,
esoterie

 

Wingerden, B. van

Het kraken van Pluto

Bastiaan van Wingerden. - 1e dr. - Amsterdam : Lillalith, 2005. - VI, 447
p. : ill. ; 24 cm. - (Spirituele astrologie ; III) 

ISBN 9080715530

sign.: RAN-7-3-WING-1III

Trefw.: astrologie, Pluto, mythologie, Jean Carteret, zwarte maan

 

De noordelijke maansknoop, de boodschap van gene zijde : reïncarnatie en
astrologie

Bastiaan van Wingerden. - 1e dr. - Amsterdam : Lillalith, 2002. - 522 p. :
ill. ; 24 cm. - (Spirituele astrologie ; I) . - literatuur.

ISBN 9080715522

sign.: RAN-7-3-WING-1I

Trefw.: astrologie, spiritualiteit, reïncarnatie, psychologie, maansknopen,
ziel, zwarte zon, Lilith, duidingssystemen, huizen, theosofie, H.P.
Blavatsky

 

De zwarte maan, Lilith, Isis en Goudroes

Bastiaan van Wingerden. - 1e dr. - Amsterdam : Lillalith, 2004. - IV, 479
p. : ill. ; 24 cm. - (Spirituele astrologie ; II) . - literatuur.

ISBN 9080715514

sign.: RAN-7-3-WING-1II

Trefw.: astrologie, spiritualiteit, zwarte maan, Lilith, Goudroes,
reïncarnatie, theosofie, mythologie, aspecten, Carteret

 

 

Aan alle leden van deze mailinglist,

Hier een lijst van nieuwe boeken en artikelen uit de catalogus van de
Theosofische Bibliotheek te Amsterdam. In deze lijst staan ook een aantal
oudere uitgaven, die verkregen zijn via legaten en schenkingen, maar
waardevol en interessant genoeg zijn om aan onze collectie te worden
toegevoegd. Na elke titelbeschrijving kunt u een paar trefwoorden vinden. De
titels zijn gesorteerd op auteur en zijn bijna allemaal uitleenbaar. Ook
kunt u deze boeken aanvragen via Interbibliothecair Leenverkeer (IBL), bij
uw dichtsbijzijnde openbare bibliotheek. Om je lidmaatschap van deze
mailinglist op te zeggen, of om e-mail adressen toe te voegen e-mail naar:
<mailto:bibliotheek@theosofie.nl> bibliotheek@theosofie.nl

Ons adres: Tolstraat 154, 1074 VM, Amsterdam, Tel.: 020-6765672, Internet:
<http://www.theosofie.nl/> www.theosofie.nl

 

To all members of this mailinglist,

This is a list of new books and articles from the catalogue of the
Theosophical Library in Amsterdam (The Netherlands). In this list are also
some older publications, obtained by legacies or donations, which are
valuable and interesting enough to add to our collection. After each
description you can find some keywords (in Dutch). The titles are sorted by
author and almost all are on loan. You can also borrow these books by way of
Interbibliothecair Leenverkeer (IBL), which is available at a public library
near you. To unsubscribe your membership of this mailinglist or to add
e-mail addresses please send an e-mail to: bibliotheek@theosofie.nl"

Our address: Tolstraat 154, 1074 VM, Amsterdam, The Netherlands

Tel.: 020-6765672, Internet: www.theosofie.nl <http://www.theosofie.nl/> 

 

Met vriendelijke groet / With kind regards

Renger Dijkstra, bibliothecaris / librarian

 

 [Non-text portions of this message have been removed]
[Back to Top]


Theosophy World: Dedicated to the Theosophical Philosophy and its Practical Application