theos-talk.com

[MASTER INDEX] [DATE INDEX] [THREAD INDEX] [SUBJECT INDEX] [AUTHOR INDEX]

[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next]

Acquisitions january-february 2009 Theosophical Library Amsterdam

Mar 22, 2009 02:41 PM
by Renger Dijkstra


Aanwinsten januari-februari 2009 / Acquisitions january-february 2009

 

Nieuwe boeken en artikelen in de Theosofische Bibliotheek Amsterdam

New books and articles in the Theosophical Library Amsterdam, The
Netherlands

Search by yourself in our catalogue with more than 25.000 books and 100.000
articles on theosophy, religion and esotericism at:
http://www.theosofie.nl/bibliotheek/theolib/catsearch.aspx

 

Met vriendelijke groet, with kind regards

Renger Dijkstra, bibliothecaris, librarian

 

Benson, B.

Re-incarnation : a parable

Berry Benson. - Chicago : Theosophical Society, 1894. - 1 p. ; 19 cm.

Eerder verschen in: "The Century Magazine", may, 1894

sign.: THE-2-B-1-BENS-1

Trefw.: theosofie, parabels, reïncarnatie

 

Besant, A.

De mensch, waar hij vandaan komt, op welke wijze en waarheen hij gaat : een
verslag van helderziende navorsching

door Annie Besant en C.W. Leadbeater ; nauwgezet vertaald door P. Asbeek
Brusse Jr. - z.p. : z.u., 191X. - [12], 768 p. : diagr. ; 23 cm.

Later verschenen o.d.t.v.: De mensch, zijn wezen, afkomst en toekomst : een
verslag van helderziende onderzoekingen. - Weltevreden : Theosofische
Boekhandel "Minerva", ca. 1917

sign.: THE-4-2-BELE-29 (BWK)

Trefw.: theosofie, helderziendheid, mensheid, wezen, afkomst, toekomst,
reïncarnatie, evolutie, rassen, onderzoek, maanketen, rondten, wortelrassen,
zwarte magie, Atlantis, Peru, Chaldea, onderrassen, Arabieren, Iran, Kelten,
Teutonen, Indië, Koning Açoka, godsdiensten, tempels, opvoeding,
gezinsleven, gebouwen, gewoonten

 

Besant, A.

Een occult inzicht in opvoeding : eene causerie voor studeerenden

door A. Besant ; vert. uit The Herald of the Star, mei 1917. - z.p. : z.u.,
1928. - 8 p. ; 24 cn. - (Mededeeling ; No. 15, juni 1928) 

sign.: THE-2-2-BESA-106

Trefw.: theosofie, occultisme, opvoeding, werelduniversiteit

 

Blavatsky, H.P.

Kosmische evolutie : in zeven stanza's, vertaald uit het Boek van Dzyan /
uit H.P. Blavatsky, De Geheime Leer, deel I, Het ontstaan van de kosmos
(Theosophical University Press)

In: Theosofia = Theosophia : orgaan van de Nederlandsche Theosophische
Vereeniging: vol. 110 (2009), (februari), p. 18.

theosofie, evolutie, kosmos, Blavatsky

 

Bodde, A.

Karma en reïncarnatie : een zoektocht naar liefde en logica in het leven

Albert Bodde. - 2e herz. dr. - Deventer : Ankh-Hermes, cop. 2003. - 96 p. ;
20 cm. - (Ankertjesserie ; 284) . - noten, literatuur.

ISBN 9020201654

sign.: RAN-6-7-BODD-1

Trefw.: reïcarantie, karma, geschiedenis, scheppingsverhalen, christendom,
religie

 

Bos, A.

Hoe de stof de geest kreeg : de evolutie van het ik

Arie Bos. - Zeist : Christofoor, cop. 2008. - 460 p. : ill. ; 23 cm.. -
verklarende woordenlijst, illustratieverantwoording, noten,
personenregister, zakenregister.

ISBN 9789062388547

sign.: RAN-2-2-BOS-1

Trefw.: wetenschap, geest, bewustzijn, Ik, psychologie, filosofie, evolutie,
natuurfilosofie, evolutieleer, ontwikkelingsbiologie,
bewustzijnspsychologie, spiritualiteit, onsterfelijkheid

 

Burnier, R.

Bespiegeling maakt ons menselijk / R. Burnier ; vert. uit het Engels A.M.I.

In: Theosofia = Theosophia : orgaan van de Nederlandsche Theosophische
Vereeniging: vol. 110 (2009), (februari), p. 3-6.

theosofie, lijden, karma, Boeddha, Bhagavad Gita, J. Krishnamurti

 

Cabo, J.

Verenigingsnieuws: Harry Potter in Naarden 17 t/m 19 oktober 2008 / Jonah
Cabo

In: Theosofia = Theosophia : orgaan van de Nederlandsche Theosophische
Vereeniging: vol. 110 (2009), (februari), p. 36-37.

theosofie, Harry Potter

 

Carpentier Alting, A.S.

Loge-ritualen voor den metgezellen-graad

door A.S. Carpentier Alting. - Leiden : Noothoven van Goor, [1878]. - [6],
85 p. ; 20 cm.

sign.: ESO-4-3-CARP-1IIa

Trefw.: esoterie, vrijmetselarij, ritualen, metgezellen-graad

 

Chinmoy, S.

Kundalini : the mother-power

Sri Chinmoy. - Jamaica, N.Y. : AUM Publications, cop. 1992. - 102 p. ; 22
cm.

ISBN 088497104X

sign.: REL-11-15-CHIN-1

Trefw.: religie, tantra, kundalini, yoga, chakra's, concentratie, meditatie,
transformaties, zelfontdekking, wilskracht, liefde, prana, occultisme,
kundalini-yoga

 

Condron, B.

Kundalini rising : mastering creative energies

by Barbara Condron. - Windyville, Missouri : SOM Publishing, cop. 1992. -
214 p. : ill. ; 22 cm.

ISBN 094438613X

sign.: REL-11-15-COND-1

Trefw.: religie, tantra, kundalini, chakra's, bewustzijn, gezondheid,
slangenvuur, mystiek, transcendentie, intelligentie

 

Cooper, J.C.

Symbolism : the universal language

by J.C. Cooper ; ill. by G.E. Archer. - Northampthonshire : The Aquarian
Press, 1982. - 128 p. : ill. ; 22 cm.. - index.

ISBN 085030279

sign.: RAN-4-1-COOP-1

Trefw.: symbolisme, symboolkunde, archetypen, dieren, festivals, nummers,
bloemen, de boom

 

Dee, J.

The Rosie Crucian secrets : their excellent method of making medicines of
metals also their lawes and mysteries

[John Dee] ; edited with a preface and introduction and critical and
explanatory notes by E.J. Langford Garstin ; foreword by Ithell Colquhoun. -
Wellingborough, Northamptonshire : The Aquarian Press, 1985. - 304 p. ; 22
cm.. - references.

ISBN 0850304415

sign.: ESO-8-1-DEE-2

Trefw.: esoterie, alchemie, rozenkruisers, John Dee, medicijnen, metalen,
gezondheid, mysteriën, John Frederick Helvetius, Clavis Chymicus

 

Farthing, G.A.

After death consciousness and processes 

[a compilation of extracts from the writings of H.P. Blavatsky and her
Initiate Teachers by G.A. Farthing]. - San Diego : Point Loma Publications,
1996. - xxviii, 306 p. ; 23 cm.. - appendices, glossary, index.

ISBN 0913004804

sign.: THE-2-F-1-FART-13

Trefw.: theosofie, samenstelling van de mens, sterven, dood, leven na de
dood, devachan, karma, reïncarnatie, bewustzijn, spiritisme, verschijnselen,
onsterfelijkheid, mahatma-brieven

 

Few

A few teachings of the masters of wisdom

compiled by a member of the Theosophical Society. - z.p. : z.u., 1990. - 25
p. ; 18 p.

sign.: THE-1-11-FEW-1

Trefw.: theosofie, leringen, Mahatma-brieven, meesters

 

Garnier, A.

De vorm en functie van stupa's / Annie Garnier ; vert. [uit het Frans] en
bewerking Louis Geertman

In: Theosofia = Theosophia : orgaan van de Nederlandsche Theosophische
Vereeniging: vol. 110 (2009), (februari), p. 19-27.

theosofie, stupa's, Boeddha, grafmonumenten, herdenkingsmonumenten,
Tibetaanse boeddhisme, symboliek, altaren

 

Greenfield, T.A.

The story of The Hermetic Brotherhood of Light

by T. Allen Greenfield. - Stockholm : Looking Glass Press, 1997. - 194. :
ill. ; 21 cm.. - informal list of sources consulted.

ISBN 9188708039

sign.: ESO-1-1-GREE-3

Trefw.: esoterisme, occultisme, geheime genootschappen, hermetica, Hermetic
Brotherhood of Light, P.B. Randolph, Peter Davidson, inwijdingen, Egypte,
gnosticisme, geschiedenis, mysteriën

 

Greenwell, B.

Koendalini en transformatie

Bonnie Greenwell ; [vert. uit het Engels: Rudi Jansma]. - Deventer :
Ankh-Hermes, cop. 1993. - 344 p. ; 21 cm.

Vert. van: Energies of transformation : a guide to the kundalini process. -
Cupertino : Shakti River Press, 1990. - verklarende woordenlijst, noten.

ISBN 9020240838

sign.: REL-11-15-GREE-1

Trefw.: religie, trantra, kundalini, transformaties, energieën

 

Guiley, R.

Harper's encyclopedia of mystical & paranormal experience 

Rosemary Ellen Guiley ; foreword by Marion Zimmer Bradley. - Edison, NJ :
Castle Books, cop. 1991. - xiii, 666 p. : ill. ; 24 cm.

ISBN 0785802029

sign.: RAN-3-1-GUIL-1

Trefw.: parapsychologie, encyclopedieën, mystiek, paranormale
verschijnselen, occultisme, theosofie, H.P. Blavatsky

 

Haraldsson, H.

Mededogen - de basis voor vrede en begrip / Halldór Haraldsson ; vert. Alice
Bouwland

In: Theosofia = Theosophia : orgaan van de Nederlandsche Theosophische
Vereeniging: vol. 110 (2009), (februari), p. 13-17.

theosofie, mededogen, Dalai Lama, boeddhisme, J. Krishamurti, H.P.
Blavatsky, vrede

 

Heindel, M.

Nature spirits and nature forces 

by Max Heindel ; foreword by Augusta Foss Heindel. - 3rd pr. - Oceanside,
Calif : The Rosicrucian Fellowship, 1945. - 43 p. : ill. ; 19 cm.

sign.: ESO-5-3-HEIN-122

Trefw.: esoterie, rozenkruisers, natuurgeesten, natuurkrachten, occultisme,
mystiek, ether, wetten, Christus, elfjes, aarde, vulkanisme

 

Hemenway, P.

De geheime code : de gulden snede als goddelijke verhouding in kunst, natuur
en wetenschap

Priya Hemenway ; vert. [uit het Engels] Erika Venis en Gina Huizinga. -
Kerkdriel : Librero, 2008. - [4], 203 p. : ill. ; 22 cm.

Oorspr. titel: Divine proportion, (Phi) in art, nature, and science. - The
Book Laboratory, 2005. - begrippenlijst, bibliografie,
illustratieverantwoording, register.

ISBN 9789057649936

sign.: RAN-4-3-HEME-1

Trefw.: meetkunde, symbolischt meetkunde, Gulden Snede, kunst, natuur,
wetenschap, Pythagoras, Fibonacci, bouwkunst, muziek, mystiek

 

Ierlant, F. van

Boek & Periodiek: Hoe de stof de geest kreeg : de evolutie van het ik / Arie
Bos ; FvI.

In: Theosofia = Theosophia : orgaan van de Nederlandsche Theosophische
Vereeniging: vol. 110 (2009), (februari), p. 30-32.

theosofie, recencies, evolutie

 

Ierlant, F. van

Boek & periodiek: The light of the Russian soul : a personal memoir of early
Russian theosophy door Elena Fedorovna Pisareva / F.V.I.

In: Theosofia = Theosophia : orgaan van de Nederlandsche Theosophische
Vereeniging: vol. 110 (2009), (februari), p. 28-32.

theosofie, recencies, Rusland

 

Ierlant, F. van

Wie was...Tallapragada Subba Row / F.v.I.

In: Theosofia = Theosophia : orgaan van de Nederlandsche Theosophische
Vereeniging: vol. 110 (2009), (februari), p. 33-35.

theosofie, T. Subba Row, Indië, H.P. Blavatsky, A.P. Sinnett,
mahatma-brieven, Taraka Raja Yoga

 

Jeder, S.C.M.

Geschiedkundige verscheidenheden : geschiedenis der vrijmetselarij 

naar het Hoogduitsch van S.C.M. Jeder. - Rotterdam : Dunk, 1873. - VIII,
310 p. ; 22 cm.

Vert. van: Allotrien zur Unterhaltung in Feierstunden. - 1824

sign.: ESO-4-2-JEDE-1

Trefw.: esoterie, vrijmetselarij, geschiedenis

 

Jinarajadasa, C.

Index to letters from the masters of wisdom : first and second series

[C. Jinarajadasa]. - Adyar, Madras : The Theosophical Publishing House,
1937. - 22 p. ; 18 cm.

sign.: THE-1-11-JINA-9

Trefw.: theosofie, Mahatma-brieven, meesters, indexen

 

Judge, W.Q.

The esoteric she : articles on Madame Blavatsky's life, work and teachings

by William Quan Judge ; compiled and edited by Daniel H. Caldwell. - San
Diego, CA : Point Loma Publications, 1991. - 108 p. ; 21 cm.

ISBN 0913004-

sign.: THE-1-8-JUDG-82

Trefw.: theosofie, leringen, H.P. Blavatsky, esoterie

 

Kamensky, A.

Ritme in de cosmos / Anna Kamensky ; vert. [uit het Engels] A.M.I.

In: Theosofia = Theosophia : orgaan van de Nederlandsche Theosophische
Vereeniging: vol. 110 (2009), (februari), p. 7-12.

theosofie, kosmos, ritme, trillingen, universum, hindoeïsme, filosofie,
harmonie, kunst, licht, natuur, geest

 

Kiesewetter, C.

Franz Anton Mesmer's Leben und Lehre : nebst einer Vorgeschichte des
Mesmerismus, Hypnotismus und Somnambulismus 

von Carl Kiesewetter. - [kopie]. - Leipzig : Max Spohr, 1893. - 180 p. ; 30
cm.

sign.: ESO-1-1-KIES-6

Trefw.: esoterie, Franz Anton Mesmer, biografieeën, mesmerisme, hypnotisme,
somnabulisme, spiritisme, esoterische wetenschappen

 

Klink, J.

Het onbekende venster : nieuwe ervaringen met leven en sterven

Joanne Klink ; met een woord vooraf door Jan Veenhof. - Baarn : Ten Have,
cop. 1989. - 218 p. ; 21 cm.. - literatuur.

ISBN 9025944248

sign.: RAN-3-7-KLIN-1

Trefw.: ervaringen met de dood, sterven, geloofsbeleving, new age, dood

 

Kooijman, E.

Verenigingsnieuws: Noblesse Oblige najaarsschool TVN 8 en 9 november 2008 /
EKB

In: Theosofia = Theosophia : orgaan van de Nederlandsche Theosophische
Vereeniging: vol. 110 (2009), (februari), p. 37-38.

theosofie, Naarden, karma, wet van karma, nirvana

 

Lampe, S.

Reïncarnatie en christendom

Stephen Lampe ; [vert. uit het Engels door D.J. Riep-Sanders]. - Deventer :
Ankh-Hermes, 1991. - 147 p. ; 21 cm.

Vert. van: The Christian and reincarnation. - Wolverhampton : Millennium,
1990. - lit. opg.

ISBN 9020255746

sign.: RAN-6-7-LAMP-1

Trefw.: reïncarnatie, christendom, religie

 

Mookerjee, A.

Kundalini : het wekken van de innerlijke energie

Ajit Mookerjee ; [vert. uit het Engels door Peter Kampschuur]. - Den Haag :
Mirananda, cop. 1986. - 112 p. : ill. ; 26 cm.

Vert. van: Kundalini : the arousal of the inner energy. - Londen : Thames
and Hudson, 1982. - verklarende woordenlijst, index.

ISBN 9062717446

sign.: REL-11-15-MOOK-2

Trefw.: religie, tantra, kundalini, energieën, chakra's, transformaties,
gezondheid

 

Neiman, C.

Leven na de dood : een complete gids voor het hiernamaals

Carol Neiman & Emily Goldman ; [vert. uit het Engels: Marten Hofstede ;
ill.: Carmen Strider]. - Rijswijk : Elmar, cop. 1995. - 224 p. : ill. ; 22
cm.

Vert. van: Afterlife : the complete guide to life after death. - Labyrinth,
cop. 1994. - noten, aanbevolen literatuur.

ISBN 9038903294

sign.: RAN-3-7-NEIM-1

Trefw.: ervaringen met de dood, leven na de dood, hiernamaals, zielen,
reïncarnatie, gidsen

 

Ozaniec, N.

The kabbalah experience : the practical guide to kabbalistic wisdom

Naomi Ozaniec. - London : Watkins, 2005. - xx, 454 p. : ill. ; 24 cm.

First published in UK as: The Aquarian Qabalah. - London : Watkins, 2003. -
notes, appendices, glossary, bibliography, index.

ISBN 1842931431

sign.: ESO-7-1-OZAN-1

Trefw.: esoterie, kabbala, tarot

 

Rosen, S.

The reincarnation controversy : uncovering the truth in the world religions

Steven Rosen. - Badger, CA : Torchlight Publishing, cop. 1997. - vii, 125
p. ; 23 cm.. - bibliography, index.

ISBN 188708911X

sign.: RAN-6-7-ROSE-1

Trefw.: reïncarnatie, religie, wereldgodsdiensten

 

Slater, V.W.

Fire and atomic energy

by V. Wallace Slater. - repr. - [London] : The Theosophical Society in
England, 19XX. - 7 p. ; 24 cm.

Reprinted from "The Theosophist," April, 1964

sign.: THE-2-S-1-SLAT-2

Trefw.: theosofie, vuur, atomen, energie, wetenschap

 

The ultimates of science

by V. Wallace Slater. - repr. form "The Theosophist," March 1963. - [London]
: The Theosophical Society in England, 19XX. - 8 p. ; 24 cm.

Public lecture delivered during the 87th International Convention, Adyar,
December 1962

sign.: THE-2-S-1-SLAT-4

Trefw.: theosofie, wetenschap

 

Slothouwer, J.G.

Inleiding in de symboliek der vrijmetselarij op godsdienst-historischen
grondslag : met een nabeschouwing over haar beteekenis voor den
tegenwoordigen vrijmetselaar 

door J.G. Slothouwer. - 's-Gravenhage : Van Stockum, 1947. - 355 p. ; 25
cm.. - register van namen en onderwerpen.

sign.: ESO-4-4-SLOT-1

Trefw.: esoterie, vrijmetselarij, symboliek

 

Smit, P.J.

Verenigingsnieuws: Leiden en Naarden 30 3n 31 mei 2008, Gouden jubileum
conferentie van de Proklos leerstoel, deel 4 / Peter J. Smit

In: Theosofia = Theosophia : orgaan van de Nederlandsche Theosophische
Vereeniging: vol. 110 (2009), (februari), p. 39-42.

theosofie, P. Krishna, denkvermogen, wetenschap, religie, Boeddha

 

Steehouwer, H.

Johfra en de zodiak

Hein Steehouwer. - Deventer : Ankh-Hermes, 1975. - 132 p. : ill. ; 22 cm.

ISBN 9020227718

sign.: RAN-4-1-STEE-1

Trefw.: symboliek, dierenriem, tarot, kabbala, astrologie

 

Stevenson, I.

Bewijzen van reïncarnatie

Ian Stevenson ; [vert. uit het Engels: Ruud van Wees]. - Deventer :
Ankh-Hermes, cop. 2000. - 259 p., [24] p. pl. : foto's. ; 22 cm.

Vert. van: Where reincarnation and biology intersect. - Westport : Praeger,
1997. - aanvullende bronnen van informatie, register.

ISBN 9020260154

sign.: RAN-6-7-STEV-1

Trefw.: reïncarnatie, wetenschap, gezondheid, menselijk lichaam, vorige
levens, herinneringen, overledenen, moedervlekken, geboorteafwijkingen,
ziekten, tweelingen

 

Verkenning

Een verkenning van de theosofie

Den Haag : Het Theosofisch Genootschap, cop. 2007. - 73 p. : ill. ; 23 cm.

Vert. van: Exploring Theosophy. - Pasadena : Theosophical University Press,
2007

sign.: THE-2-V-1-VERK-1

Trefw.: theosofie, karma, reïncarnatie, occultisme, psychologie, filosofie

 

Den Haag : Het Theosofisch Genootschap, cop. 2007. - 73 p. : ill. ; 23 cm.

Vert. van: Exploring Theosophy. - Pasadena : Theosophical University Press,
2007

sign.: THE-2-V-1-VERK-1a

Trefw.: theosofie, karma, reïncarnatie, occultisme, psychologie, filosofie

 

Weatherhead, L.D.

The case for reincarnation : a lecture given to the City Temple Literary
Society 

by Leslie D. Weatherhead. - 7th impr. - [Tadworth, Surrey] : [M.C. Peto],
1978. - 19 p. ; 20 cm.

ISBN 0950379409

sign.: RAN-6-7-WEAT-1

Trefw.: reïncarnatie

 

Weor, S.A.

The Aquarian message : gnostic kabbalah and tarot in the Apocalypse of St.
John

by Samael Aun Weor. - Aloha, OR : Thelema Press, 2004. - viii, 329 p. :
ill. ; 21 cm. - (A Thelema Press Book) . - glossary, index.

ISBN 0974591653

sign.: ESO-14-11-WEOR-1

Trefw.: esoterie, gnosticisme, kabbala, tarot, Openbaring van Johannes,
religie

 

Weor, S.A.

Astrotheurgy : selected works of gnostic astrology, initiatic kabbalah, and
the awakening of the consciousness [including The zodiacal course ; An
esoteric treatise of hermetic astrology ; The manual of practical magic]

Samael Aun Weor. - Aloha, OR : Thelema Press, 2006. - vi, 173 p. : ill. ;
29 cm.. - glossary, index.

ISBN 9781934206065

sign.: ESO-14-11-WEOR-2

Trefw.: esoterie, astrotheurgie, gnosticisme, astrologie, hermetica,
kabbala, bewustzijn, praktische magie

 

Weor, S.A.

Aztec christic magic : gnostic kabbalah and tarot in the American mysteries

Samael Aun Weor. - Aloha, OR : Glorian Publishing, 2008. - viii, 162 p. :
ill. ; 22 cm. - (Timeless Gnostic Wisdom Series) . - index.

ISBN 9781934206270

sign.: ESO-14-11-WEOR-3

Trefw.: esoterie, Azteken, magie, gnosticisme, kabbala, tarot, Amerika,
mysteriën

 

Weor, S.A.

Dream yoga : writings on dreams and astral travel

Samael Aun Weor. - 4th ed. - Aloha, OR : Thelema Press, 2007. - xi, 88 p. :
ill. ; 22 cm. - (A Thelema Press Book) . - index.

ISBN 9781934206140

sign.: ESO-14-11-WEOR-6

Trefw.: esoterie, yoga, droomyoga, dromen, droomsymboliek, astrale
projecties, bewustzijn, tantra, meditatie, symboliek

 

Weor, S.A.

The esoteric course of alchemical kabbalah : gnosis, tantra, and the
esoteric tarot

Samael Ann Weor. - Aloha, OR : Thelema Press, 2007. - ix, 180 p. : ill. ;
22 cm. - (Timeless Gnostic Wisdom Series) 

Orginally published as: Curso esoterico de kabala. - index.

ISBN 9781934206201

sign.: ESO-14-11-WEOR-9

Trefw.: esoterie, gnosticisme, kabbala, alchemie, tarot, gnosticisme,
theosofie

 

Weor, S.A.

Fundamental notions of endocrinology and criminology : gnosis, practical
alchemy, criminal justice and clairvoyance

Samael Aun Meor. - Aloha, OR : Thelema Press, 2007. - xx, 172 p. : ill. ;
22 cm.

Originally published as: Nociones Fundamentales de Endocrinologia y
Criminologia, 1959. - index.

ISBN 9781934206119

sign.: ESO-14-11-WEOR-8

Trefw.: esoterie, gnosticisme, endocrinologie, criminologie, gnosistiscme,
alchemie, praktische alchemie, criminaliteit, helderziendheid, theosofie

 

Weor, S.A.

Fundamentals of gnostic education : gnosis, the consciousness, and learning
how to think

Samael Aun Weor. - Aloha, OR : Glorian Publishing, 2008. - vi, 249 p. :
ill. ; 22 cm. - (Timeless Gnostic Wisdom Series) 

Orginally published as: Educacion Fundamental, 1970. - index.

ISBN 9781934206348

sign.: ESO-14-11-WEOR-10

Trefw.: esoterie, gnosticisme, gnosis, evolutie, bewustzijn, leren, denken,
theosofie

 

Weor, S.A.

Gazing at the mystery : questions and answers about life, death and the
beyond

Samael Aum Weor. - Aloha, OR : Thelema Press, 2007. - v, 148 p. : ill. ; 22
cm. - (Timelsss Gnostic Wisdom series) 

Originally published as: Mirando al Misterio, 1972. - index.

ISBN 9781934206256

sign.: ESO-14-11-WEOR-11

Trefw.: esoterie, kosmologie, mysteriën, reïncarnatie, karma, astrale
projecties, leven na de dood

 

Weor, S.A.

Gnostic anthropology : evolution, devolution, and the fate of humanity

Samael Aun Weor. - Aloha, OR : Thelema Press, 2006. - viii, 136 p. : ill. ;
22 cm. - (Timeless Gnostic Wisdom Series) 

Originally published as: Anthropologia Gnostica, 1977. - glossary, quotes,
index.

ISBN 9781934206164

sign.: ESO-14-11-WEOR-12

Trefw.: esoterie, gnosticisme, gnosis, evolutie, mensheid, antropologie,
H.P. Blavatsky, theosofie

 

Weor, S.A.

The gnostic magic of the runes : gnosis, the Aeneid, and the liberation of
the consciousness

Samael Aun Weor. - Aloha, OR : Glorian Publishing, 2008. - vi, 270 p. :
ill. ; 22 cm. - (Timeless Gnoistic Widosm series) 

Originally published as: Mensaje de navidad 1968-1969, 1969, later named "La
Magia de las Runas. - index, glossary.

ISBN 9781934206294

sign.: ESO-14-11-WEOR-13

Trefw.: esoterie, gnosticisme, runen, gnosis, magie, kabbala, meditatie,
bewustzijn, H.P. Blavatsky, theosofie

 

Weor, S.A.

The great rebellion : gnostic psychology and the path to liberation from
suffering

Samael Aun Weor. - 4th English ed. - Aloha, OR : Thelema Press, 2006. - v,
143 p. : ill. ; 22 cm. - (Timeless Gnostic Wisdom Series) 

Originally published as:La Gran Rebelion, 1976. - index.

ISBN 9781934206010

sign.: ESO-14-11-WEOR-15

Trefw.: esoterie, gnosticisme, psychologie, kundalini, meditatie

 

Weor, S.A.

The initiatic path in the arcana of tarot and kabbalah

Samael Aun Weor. - 4th English ed.. - Aloha, OR : Thelema Press, 2006. -
[x], 258 p. : ill. ; 28 cm. - (Timeless Gnostic Wisdom Series) 

Originally published as: Tarot y Kabala. - glossary, index.

ISBN 9781934206058

sign.: ESO-14-11-WEOR-17

Trefw.: esoterie, kabbala, tarot, Egypte, inwijdingen, numerologie

 

Weor, S.A.

Logos mantra theurgy ; Esoteric treatiseof theurgy ; The seven words

Samael Aun Weor. - Aloha, OR : Thelema Press, 2006. - viii, 210 p. : ill. ;
22 cm. - (Timeless Gnostic Wisdom Series) 

Orignally published in Spanish as three seperate books: Logos, Mantram,
Teurgia; Tratado Esoterico de Teurgia; Las Siete Palabras. - index.

ISBN 9781934206041

sign.: ESO-14-11-WEOR-18

Trefw.: esoterie, gnosis, gnosticisme, magie, invocaties, theurgy, mantra's,
H.P. Blavatsky, theosofie

 

Weor, S.A.

The major mysteries : the gnostic Jesus and the path of initiation

Samael Aun Weor. - Alpha, OR : Thelema Press, 2007. - vi, 311 p. : ill. ;
22 cm. - (Timeless Gnostic Wisdom Series) 

Originally published as: Los Mysterios Mayores, 1956. - index.

ISBN 9781934206195

sign.: ESO-14-11-WEOR-19

Trefw.: esoterie, gnosticisme, Jezus, inwijdingen, christendom, kabbala,
mysteriën, H.P. Blavatsky, theosofie

 

Weor, S.A.

The mysteries of the golden blossom : gnosis and the magic of sexual energy

Samael Aun Weor. - 3rd English ed. - Aloha, OR : Thelema Press, 2007. - ix,
265 p. : ill. ; 22 cm. - (Timeless Gnostic Wisdom Series) 

Originally published as: El Misterio Del Aureo Florecer, 1971. - glossary,
index.

ISBN 9781934206133

sign.: ESO-14-11-WEOR-20

Trefw.: esoterie, gnosis, seksuele energie, seksuele magie, astrale
projecties, karma, reïncarnatie

 

Zwollo, P.

Devachan -- a theosophical vision of life and death (a talk at the School of
Wisdom, Adyar)

Paul Zwollo. - Adyar : z.u., 199X. - 13 p. ; 30 cm.

sign.: THE-2-Z-1-ZWOL-1

Trefw.: theosofie, devachan, leven en dood, voordrachten, Lester Smith, Lord
Dowding, H.P. Blavatsky, De Geheime Leer, cyclussen, reïncarnatie, karma,
evolutie, kamaloka, Mabel Collins, mahatma-brieven, A.P. Sinnett, geboorte,
dood, oorzaak en gevolg

 

Aan alle leden van deze mailinglist,

Hier een lijst van nieuwe boeken en artikelen uit de catalogus van de
Theosofische Bibliotheek te Amsterdam. In deze lijst staan ook een aantal
oudere uitgaven, die verkregen zijn via legaten en schenkingen, maar
waardevol en interessant genoeg zijn om aan onze collectie te worden
toegevoegd. Na elke titelbeschrijving kunt u een paar trefwoorden vinden. De
titels zijn gesorteerd op auteur en zijn bijna allemaal uitleenbaar. Ook
kunt u deze boeken aanvragen via Interbibliothecair Leenverkeer (IBL), bij
uw dichtsbijzijnde openbare bibliotheek. Om je lidmaatschap van deze
mailinglist op te zeggen, of om e-mail adressen toe te voegen e-mail naar:
bibliotheek@theosofie.nl

Ons adres: Tolstraat 154, 1074 VM, Amsterdam, Tel.: 020-6765672, Internet:
www.theosofie.nl <http://www.theosofie.nl/> 

 

To all members of this mailinglist,

This is a list of new books and articles from the catalogue of the
Theosophical Library in Amsterdam (The Netherlands). In this list are also
some older publications, obtained by legacies or donations, which are
valuable and interesting enough to add to our collection. After each
description you can find some keywords (in Dutch). The titles are sorted by
author and almost all are on loan. You can also borrow these books by way of
Interbibliothecair Leenverkeer (IBL), which is available at a public library
near you. To unsubscribe your membership of this mailinglist or to add
e-mail addresses please send an e-mail to: bibliotheek@theosofie.nl"

Our address: Tolstraat 154, 1074 VM, Amsterdam, The Netherlands

Tel.: 020-6765672, Internet: www.theosofie.nl <http://www.theosofie.nl/> 

 

Met vriendelijke groet / With kind regards

Renger Dijkstra, bibliothecaris / librarian

 

 

 [Non-text portions of this message have been removed]
[Back to Top]


Theosophy World: Dedicated to the Theosophical Philosophy and its Practical Application