theos-talk.com

[MASTER INDEX] [DATE INDEX] [THREAD INDEX] [SUBJECT INDEX] [AUTHOR INDEX]

[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next]

Acquisitions 2008 september-october Theosophical Library Amsterdam

Nov 11, 2008 10:52 AM
by Renger Dijkstra


Aanwinsten september-oktober 2008 / Acquisitions september-october 2008

Nieuwe boeken en artikelen in de Theosofische Bibliotheek Amsterdam
New books and articles in the Theosophical Library Amsterdam, The
Netherlands
Search by yourself in our catalogue with more than 25.000 books and 100.000
articles on theosophy, religion and esotericism at:
http://www.theosofie.nl/bibliotheek/theolib/catsearch.aspx

Abhedananda, S.
Vedanta philosophy : five lectures on reincarnation
Swami Abhedananda. - [reprint]. - Kila : Kessinger Publishing Company,
9XX. - [6], 99 p. ; 26 cm.
ISBN 1564598861
sign.: REL-11-6-ABHE-1
Trefw.: religie, hindoeïsme, vedanta, filosofie, reïncarnatie, evolutie,
transmigratie, verlossing, lezingen

Algeo, J.
Kunst, Kandinsky en zelftransformatie / John Algeo ; uit The Theosophist,
september 2004
In: Theosofia = Theosophia : orgaan van de Nederlandsche Theosophische
Vereeniging: vol. 109 (2008), (oktober), p. 188-192.
theosofie, kunst, Kandinsky, abstracte kunst, universum, yoga

Andrews, T.
How to meet & work with spirit guides
St. Paul, Minnesota : Llewellyn Publications, 1995. - 217 p. : ill. ; 18
cm. - (Llewellyn's how to series) . - bibliography.
ISBN 0875420087
sign.: RAN-6-1-ANDR-1
Trefw.: spiritisme, channeling, onzichtbare werelden, mediums, technieken,
engelen, natuurgeesten

Antwoorden
Antwoorden op enkele vragen aan Radha Burnier / uit: Le Lotus Bleu,
august-september 2006
In: Theosofia = Theosophia : orgaan van de Nederlandsche Theosophische
Vereeniging: vol. 109 (2008), (oktober), p. 179-182.
theosofie, Radha Burnier, vragen, antwoorden

Arundale, G.S.
Alcyone and Mizar : souvenir of twenty-sixth annual convention American
Section Theosophical Society Chicago, september 15th, nineteen-hundred
twelve, in honor of Alcyone and Mizar
[G.S. Arundale]. - [Chicago] : [The Argus Press], [1912]. - [12] p. : 1
photograph. ; 13 cm.
sign.: THE-2-9-ARUN-87
Trefw.: theosofie, Orde van de Ster in het Oosten, Alcyone, J. Krishnamuti,
Mizar, Nitaya, Fides, G.S. Arundale, Annie Besant, Shanti Kunja, Aan de
voeten van de meester

Banzhaf, H.
Het tarot handboek
Hajo Banzhaf ; [vert. uit het Duits door A.C. Swierenga]. - Katwijk aan Zee
: Servire, 1988. - 293 p. : ill. ; 21 cm.
Vert. van: Das Tarot-Handbuch. - München : Hugendubel, 1986. -
(Kailash-Buch). - bronvermelding en literatuuropgave.
ISBN 9063253184
sign.: ESO-7-2-BANZ-1
Trefw.: esoterie, symboliek, mythologie, etnologie, geschiedenis, grote
arcana, kleine arcana, Aleister Crowley

Bosman, L.
Amen, the key of the universe : in which the fundamental principles of the
universe are expressed
Leonard Bosman. - London : The Dharma Press, [ca. 1920]. - 119, [1] p. ; 19
cm.. - appendix.
sign.: REL-3-1-BOSM-1a
Trefw.: religie, Amen, esoterie, universum, Griekse godsdiensten, Egyptische
godsdiensten, symboliek, letters, theosofie, Keeley, Max Muller, AUM, fohat,
occultisme

Studies in freemasonry
by Leonard Bosman. - [Clapton] : [The Dharma Press], [ca. 1920]. - 101, [5]
p. ; 19 cm.
sign.: ESO-4-1-BOSM-1
Trefw.: esoterie, vrijmetselarij, studies, religie, filosofie, ethiek,
geschiedenis, symboliek, theosofie, H.P. Blavatsky

Bosman, L.A.
The mysteries of the Qabalah
by L.A. Bosman. - London : The Dharma Press, [1913]. - 55 p. ; 16 cm. -
(Esoteric Studies ; First Series) . - appendix.
sign.: ESO-7-1-GEWU-1a
Trefw.: esoterie, kabbala, mysteriën, theosofie

Brunton, P.
The notebooks of Paul Brunton (volume 5) ; emotions and ethics ; the
intellect
Paul Brunton. - New York : Paul Brunton Philosophic foundation ; Larson
Publications, 1987. - x, 231, 168, [20] p. ; 22 cm. - (The notebooks of
Paul Brunton ; volume V) . - index.
ISBN 0943914221
sign.: ESO-14-7-BRUN-8V
Trefw.: esoterie, spirituele ontwikkeling, emoties, ethiek, intellect,
zuiveren, transmutatie, discipline

Campbell, J.
The inner reaches of outer space : metaphor as myth and as religion
Joseph Campbell. - New York, London, Sydney : Harper & Row, 1988. - 155 p.
: ill. ; 24 cm.. - notes.
ISBN 1577312090
sign.: REL-2-1-CAMP-2
Trefw.: religie, mythen, mythevorming, metaforen, godsdienst, kunst

Cranston, S.
HPB : het bijzondere leven en de invloed van Helena Blavatsky : stichtster
van de moderne theosofische beweging
Sylvia Cranston ; Carey Williams, research assistent ; [vert. uit het
Engels]. - 2e herz. dr. - Den Haag : Theosophical University Press, 2008. -
xxiv, 651 p. : ill. ; 24 cm.
Vert. van: HPB : the extraordinary life and influence of Helena Blavatsky,
founder of the modern theosophical movement. - 3rd and rev. ed. - Santa
Barbara : Path Publishing House, 1998. - Oorspr. uitg.: New York [etc.] :
Putnam, 1993. - noten, bibliografie, index.
ISBN 9789070328719
sign.: THE-4-4-CRAN-2a
Trefw.: theosofie, biografieën, H.P. Blavatsky, levensbeschrijvingen,
geschiedenis, Theosofische Vereniging, Theosofische Beweging, Rusland,
Amerika, India

Davis, T.
De ethiek van mededogen / Tom Davis ; vertaald door Sabine van Osta
In: Theosofia = Theosophia : orgaan van de Nederlandsche Theosophische
Vereeniging: vol. 109 (2008), (oktober), p. 193-196.
theosofie, ethiek, mededogen, Boeddha, Christus, Mohammed, Rumi

Egmond, D. van
Swedenborg : Arcana Coelestia
door Daniël van Egmond. - Arnhem : Blavatsky Instituut, 1995. - 137 p. :
ill. ; 30 cm.
Studieweek onder leiding van Daniël van Egmond. - literatuurlijst.
sign.: REL-6-10-EGMO-1
Trefw.: religie, Emanuel Swedenborg, Arcana Coelestia

Het visioen van Ezechiël
door Daniël van Egmond. - Arnhem : Blavatsky Instituut, 1992. - 90 p. ; 30
cm. - (Serie II)
Kursus westerse spiritualiteit o.l.v. Daniël van Egmond Remonstrantse
Gemeente Utrecht, september t/m december 1992
sign.: ESO-7-1-EGMO-1
Trefw.: esoterie, kabbala, westerse spiritualiteit, Ezechiël, visioenen,
Heilige Geest, Sephiroth, Merkabah, Zaddik, goed en kwaad

Gandhi, R.
Does India have a future?
Rajmohan Gandhi. - Adyar, Madras, Wheaton : The Theosophival Publishing
House, 1994. - 32 p. ; 18 cm.
ISBN 8170592275
sign.: THE-2-G-1-GAND-1
Trefw.: theosofie, India, toekomst, geschiedenis, politiek

Gewurz, E.
The cosmic wisdom as embodied in the Qabalah and in the symbolical Hebrew
alphabet : based upon researches into the hieroglyphical significance of the
ancient languages
by Elias Gewurz and L.A. Bosman. - London : The Dharma Press, 19XX. - 56 p.
; 16 p. - (Esoteric Studies ; Second Series)
sign.: ESO-7-1-GEWU-1
Trefw.: esoterie, kosmische wijsheid, kabbala, symboliek, Hebreeuwse
alfabet, letters, hierogliefen, definities, leringen, Witte Broederschap,
inwijdingen, stilte, theosofie

Goswami, A.
Creative evolution : a quantum resolution between Darwinism and intelligent
design
Amit Goswami. - 1st Quest ed. - Wheaton, Chennai : Theosophical Publishing
House, 2008. - xi, 339 p. : ill. ; 23 cm. - (Quest Books) . - references,
index.
ISBN 9780835608589
sign.: RAN-2-2-GOSW-2
Trefw.: wetenschap, evolutie, theosofie, religie, kwantumfysica, intelligent
design, creationisme

Halevi, Z'ev B.S.
Introduction to the world of kabbalah
Z'ev ben Shimon Halevi. - London ; Birmingham : Kabbalah Society ; Tree of
Life Publishing, 2008. - xiv, 235 p. : ill. ; 22 cm. - (4) . - glossary .
ISBN 1905806213
sign.: ESO-7-1-HALE-16
Trefw.: kabbala, esoterie, klassieke kabbala, kosmologie, psychologie,
evolulie, goddelijk plan, school van de ziel, levensboom, Jacobs Ladder,
bijbel, mythologie, leraren, paradijs, bewustzijnsgebieden, vier werelden,
engelen, aartsengelen, Zohar, hel, devotie, contemplatie, geleidemeditatie,
de wil

Hall, M.P.
Meditation disciplines and personal integration
by Manly P. Hall. - Los Angeles, California : Philosophical Research
Society, 1979. - 76 p. : ill. ; 23 cm.
ISBN 0893148008
sign.: ESO-1-4-HALL-63
Trefw.: esoterie, meditatie

The mystery of the Holy Spirit
by Manly P. Hall. - 1st ed. - Los Angeles, California : Philosophical
Research Society, cop. 1974. - 32 p. : ill. ; 23 cm.
sign.: ESO-1-4-HALL-62
Trefw.: esoterie, Heilige Geest, religie, mysteriën

Research on reincarnation
by Manly P. Hall. - Los Angeles : Philosophical Research Society, 1964. -
46 p. ; 22 cm .
sign.: ESO-1-4-HALL-59
Trefw.: esoterie, onderzoek, reïncarnatie

Twelve world teachers : a summary of their lives and teachings
by Manly P. Hall. - 1st ed. - Los Angeles, California : The Philosophers
Press, 1937. - 237 p. : ill. ; 24 cm.
Bevat: Akhnaton.-- Hermes Trismegistus.-- Orpheus.-- Zoroaster.-- Buddha.--
Confucius.-- Lao-Tze.-- Plato.-- Jesus.-- Mohammed.-- Padma Sambhava.--
Quetzalcoatl
sign.: ESO-1-4-HALL-60
Trefw.: esoterie, filosofie, wereldleraren, biografieën, leringen, Aknaton,
Hermes Trismegistus, Orpheus, Zoroaster, Boeddha, Confucius, Lao-Tze, Plato,
Jezus, Mohammed, Padma Sambhava, Quetzalcoatl, religie

Unseen forces : the children of the elements ; natural principles ; thought
forms and emotion generated elementals ; ghosts and specters ; the dweller
on the threshold
by Manly P. Hall. - illustrated ed.. - Los Angeles, California :
Philosophical Research Society, cop. 1978. - 55 p. : ill. ; 23 cm.
ISBN 0893143855
sign.: ESO-1-4-HALL-61
Trefw.: esoterie, parapsychologie, elementen, natuurwetten, elementalen,
gedachtenvormen, emoties, geesten, verschijningen, spiritisme

Woorden voor wijzen
Manly P. Hall ; vert. [uit het Engels] door Anders Pieterse. - Antwerpen :
Alana, 1996. - 159 p. ; 21 cm.
Vert. van: Words to the wise. - Los Angeles : Philosophical Research
Society, cop. 1963
ISBN 9075045-07
sign.: ESO-1-4-HALL-58
Trefw.: esoterie, occultisme, occulte wetenschappen, oude wijsheid,
leringen, occulte filosofie, mystiek, metafysica, geesten, elementalen,
reïncarnatie, karma, innerlijke wijsheid, mysteriescholen, filosofie,
filosofische deugden

Heindel, M.
Echoes from Mount Ecclesia
edited by Max Heindel. - Oceanside, California : The Rosicrucian Fellowship,
1998. - iii, 574, [10] p. : ill. ; 20 cm.
ISBN 0881120707
sign.: ESO-5-3-HEIN-121
Trefw.: esoterie, rozenkruisers, geschiedenis, Mount Ecclesia

Oude en nieuwe inwijding
Max Heindel ; [vert. uit het Engels]. - [Den Haag] : The Rosicrucian
Fellowship], 19XX. - 75 p. : ill. ; 31 cm.
Oorspr. titel: Ancient and modern initiation. - Oceanside, California : The
Rosicrucian Fellowship, 1931
sign.: ESO-5-3-HEIN-120
Trefw.: esoterie, rozenkruisers, inwijdingen, tabernakel, Atlantis,
mysteriën, brandofferaltaren, koperen wasvat, tempels, Ark des Verbonds,
Shekina, heerlijkheid, nieuwe maan, christelijke mystiek, onbevlekte
ontvangenis, ritus, doop, verzoeking, Laatste Avondmaal, voetwassing,
Gethsemané, stigmata, kruisiging, bijbel, christendom, religie, Jezus
Christus

Ierlant, F. van
Wie was...I.K. Taimni / F.v.l.
In: Theosofia = Theosophia : orgaan van de Nederlandsche Theosophische
Vereeniging: vol. 109 (2008), (oktober), p. 210-21.
theosofie, I.K. Taimni

Jamblichus
Leven en leer van Pythagoras
Jamblichus / Porphyrius ; ingeleid, vertaald en toegeliicht door H.W.A. van
Rooijen-Dijkman. - Baarn : Ambo, 1987. - 148 p. ; 22 cm. - (Ambo-Klassiek)
. - register.
ISBN 9026308353
sign.: REL-4-4-JAMB-1
Trefw.: Pytharoras, Pythagoreeërs, religie

Klostermaier, K.K.
The nature of nature : explorations in science, philosophy and religion
Klaus K. Klostermaier. - 1st ed. - Adyar, Wheaton : The Theosophical
Publishing House, 2004. - viii, 425 p. ; 23 cm.. - bibliography.
ISBN 8170594464
sign.: RAN-2-2-KLOS-1
Trefw.: wetenschap, filosofie, religie, dimensies, natuurkunde,
transformatie, energie, theosofie, middeleeuwen, Plato, Aristoteles, Kepler,
Albert Einstein, boeddhisme, hindoeïsme, China, Islam, tijd, eeuwigheid,
licht, leven, God

Krishnamurti, J.
Can humanity change? : J. Krishnamurti in dialogue with Buddhists : Part
one: Are you not saying what the Buddha said? -- Is there a state of mind
without the self? -- Free will, action, love, and identification and the
self -- What is truth? -- Life after death -- Part two: Why don't we change?
J. Krishnamurti ; edited by David Skitt. - Boston & London : Shambhala,
2003. - ix, 224 p. ; 22 cm.. - appendix, source notes.
ISBN 1590300726
sign.: REL-20-6-KRIS-138
Trefw.: religie, dialogen, boeddhisme, vrije wil, waarheid, leven na de
dood, filosofie, spiritualiteit, bewustzijn, transformaties

Lodwick, M.
De kunstgids : symboliek en thematiek van klassieke, bijbelse en religieuze
schilderkunst
Marcus Lodwick ; [vert. uit het Engels: TextCase, Pieter Melville ... et
al.. - Kerkdriel : Librero, 2004. - 224 p. : ill. ; 19 cm.
Vert. van: The gallery companion. - London : Quarto, cop. 2002. - register.
ISBN 9057642921
sign.: RAN-1-2-LODW-1
Trefw.: kunst, gidsen, schilderkunst, symboliek, mythologie, mythologische
figuren, historische personen, geschiedenis, bijbelse figuren, naslagwerken,
religieuze schilderkunst

Mills, J.
De aard van onze vrijheid / Joy Mills ; uit The Theosophist, maart 2007
In: Theosofia = Theosophia : orgaan van de Nederlandsche Theosophische
Vereeniging: vol. 109 (2008), (oktober), p. 197-202.
theosofie, vrijheid, waarheid, yoga, denken

Dharma : de wet van ons beste wezen
Joy Mills ; eindred. en vormgeving Richard van Dijk ; [vert. Fay van
Ierlant, Peter Smit]. - [Amsterdam] : Uitgeverij der Theosofische Vereniging
in Nederland, 2008. - 18 p. ; 21 cm.
Oorspr. titel: Dharma : the law of our best being. - Adyar : The
Theosophical Publishing House, 2006
ISBN 9789061750895
sign.: THE-2-M-1-MILL-13
Trefw.: theosofie, dharma, verantwoordelijkheid, plichten, discipline

Novick, L.
On the wings of Shekhinah : rediscovering Judaism's divine feminine
Léah Novick. - Wheaton ; Chennai : Theosophical Publishing House, 2008. -
xii, 210 p. ; 23 cm. - (Quest Books) . - appendix, notes, bibliography,
index.
ISBN 9780835608619
sign.: REL-7-1-NOVI-1
Trefw.: religie, jodendom, Shekhinah, Midrash, kabbala, vrouwelijke
principes, ziel, feminisme

Pameijer, M.
Waarheid achter woorden : verborgen bijbelse wijsheid
Johan M. Pameijer. - Heerenveen : Paracelsus, 1993. - 145 p. ; 21 cm.
ISBN 9073783054
sign.: REL-6-8-PAME-4
Trefw.: religie, Vrije Katholieke Kerk, bijbelse symbolen, meditatie,
evangelie, mysteriën, christendom, chakra's, inwijding, verlossing, engelen,
Jezus, de Bergrede

Parulkar, S.
De cyclische wet en onze lotsbestemming / Sharmila S. Parulkar ; uit The
Theosophist, september 2004
In: Theosofia = Theosophia : orgaan van de Nederlandsche Theosophische
Vereeniging: vol. 109 (2008), (oktober), p. 203-205.
theosofie, lot, cyclussen, cyclische patronen, cyclische wetten

Pilarzyk, T.
Yoga beyond fitness : getting more than exercise from an ancient spiritual
practice
Thomas Pilarzyk. - 1st Quest ed. - Wheaton, Chennai : Theosophical
Publishing House, 2008. - xvii, 269 p. ; 23 cm. - (Quest Books) . -
appendices, notes, index.
ISBN 9780835608633
sign.: REL-11-8-PILA-1
Trefw.: religie, yoga, spiritueel leven, theosofie, transformaties,
gezondheid

Quispel, G.
De Hermetische gnosis in de loop der eeuwen
onder redactie van Gilles Quispel. - 2e dr. - Baarn : Tirion, 1994. - 672
p. : ill. ; 25 cm.. - register.
ISBN 9051213743
sign.: REL-5-1-QUIS-9
Trefw.: religie, gnosticisme, hermetica, hermetische gnosis, Hermes
Trismegistus, Thoth, Egyptische religie, Augustinus, William Blake,
christelijke gnosis, joodse gnosis

Roggemans, M.
Geschiedenis van de occulte en mystieke broederschappen
door Marcel Roggemans. - [Antwerpen] : [Roggemans], 2008. - 463, 21 p. ; 30
cm.. - aanhangsels, index.
ISBN 9789090234007
sign.: ESO-3-1-ROGG-1
Trefw.: esoterie, geschiedenis, geheime genootschappen, rozenkruisers,
vrijmetselarij, theosofie, mystiek, occultisme, broederschappen

Sheldrake, R.
The rebirth of nature : the greening of science and God
Rupert Sheldrake. - New York ; Toronto ; London ; Sydney ; Auckland : Bantam
Books, 1992. - xii, 260 p. : ill. ; 23 cm.. - notes, bibligraphy, index.
ISBN 0553351575
sign.: RAN-2-2-SHEL-5
Trefw.: wetenschap, natuurkrachten, evolutie, organismen, Gaia, biologie,
ecologie, wetenschap, god, natuurwetten

Smit, P.J.
Verenigingsnieuws : Leiden en Naarden 30 en 31 mei 2008, Gouden jubileum
conferentie van de Proklos leerstoel, deel 2 / Peter J. Smit (wordt
vervolgd)
In: Theosofia = Theosophia : orgaan van de Nederlandsche Theosophische
Vereeniging: vol. 109 (2008), (oktober), p. 212-218.
theosofie, jubileum, congres van Proklos, bewustzijn, telepathie

Solomon, A.
Blake's Job : a message for our time
Andrew Solomon. - repr. - London : Palamabron, 1999. - viii, 86 p. : ill. ;
25 cm.
ISBN 095222111X
sign.: RAN-1-1-SOLO-1
Trefw.: literatuur, kunst, esoterie, William Blake

Splunter, J. van
Esoterie & architectuur : speurtocht naar het ontstaan van vormen
Job van Splunter. - Rijswijk : Elmar b.v., 1994. - 112. ; 26 cm.. -
bibliografie.
ISBN 9038902018
sign.: RAN-1-2-SPLU-1
Trefw.: esoterie, architectuur, vormen, symboliek,

Stolp, H.
Het gebed : als mystieke weg
 Hans Stolp. - 2e dr. - Deventer : Ankh-Hermes, 1997. - 102 p. ; 17 cm.. -
noten.
ISBN 9020213822
sign.: REL-6-6-STOL-1
Trefw.: christendom, religie, gebed, geestelijke wereld, Onze Vader,
chakra's

Trân, T.K.D.
Het bevrijden van de geest / Trân-Thi-Kim Diêu ; vertaald door Alice
Bouwland
In: Theosofia = Theosophia : orgaan van de Nederlandsche Theosophische
Vereeniging: vol. 109 (2008), (oktober), p. 206-209.
theosofie, geest, bewustzijn, liefde, compassie, mystici

Williams, G.A.
Excalibur : the search for Arthur
Gwyn A. Williams. - London : BBC Books, 1994. - 224 p. : ill. ; 26 cm.. -
bibliography, index.
ISBN 0563370203
sign.: RAN-4-2-WILL-1
Trefw.: symboliek, graalsymboliek, Koning Arthur, Excalibur, mysteriën,
Heilige Graal

Willis, R.
Mythen van de mensheid
onder red. van Roy Willis ; met een voorw. door Robert Walter ; Roy Willis,
John Baines, Geraldine Pinch, J.R. Porter, John Brockington, John Chinnery,
Martin Boord, C. Scott Littleton, Simon Goldhill, Mary Beard, John MacInnes,
Hilda Ellis Davidson, Faith Wigzell, David Riches, Piers Vitebsky, Guy
Cooper, Nicholas J. Saunders, Robert Layton, James Weiner, Ing-Britt
Trankell, Roy Willis ; [vert. uit het Engels: Frits Smeets ... et al.]. -
Baarn : Anthos, cop. 1994. - 311 p. : ill. ; 29 cm.
Vert. van: World mythology. - London : Duncan Baird, 1993. - bibliografie,
fotoverantwoording, register.
ISBN 9060749146
sign.: REL-2-1-WILL-4
Trefw.: religie, mythologie, culturele antropologie, godsdienst, mensheid,
Egypte, Midden-Oosten, India, China, Tibet, Mongolië, Japan, Griekenland,
Rome, Kelten, Noord-Europa, Midden- en Oost-Europa, Noordpoolgebieden,
Noord-Amerika, Meso-Amerika, Zuid-Amerika, Afrika, Australië, Oceanië,
Zuidoost-Azië

Zwollo, P.
Ethiek - het overbruggen van vrijheid en verantwoordelijkheid / Paul Zwollo
; uit The Theosophist, juni 2005
In: Theosofia = Theosophia : orgaan van de Nederlandsche Theosophische
Vereeniging: vol. 109 (2008), (oktober), p. 183-187.
theosofie, ethiek, broederschap, vrijheid, karma, verantwoordelijkheid

Aan alle leden van deze mailinglist,
Hier een lijst van nieuwe boeken en artikelen uit de catalogus van de
Theosofische Bibliotheek te Amsterdam. In deze lijst staan ook een aantal
oudere uitgaven, die verkregen zijn via legaten en schenkingen, maar
waardevol en interessant genoeg zijn om aan onze collectie te worden
toegevoegd. Na elke titelbeschrijving kunt u een paar trefwoorden vinden. De
titels zijn gesorteerd op auteur en zijn bijna allemaal uitleenbaar. Ook
kunt u deze boeken aanvragen via Inter Bibliothecair Leenverkeer (IBL), bij
uw dichtsbijzijnde openbare bibliotheek. Om je lidmaatschap van deze
mailinglist op te zeggen, of om e-mail adressen toe te voegen e-mail naar:
bibliotheek@theosofie.nl <mailto:bibliotheek@theosofie.nl>
Ons adres: Tolstraat 154, 1074 VM, Amsterdam, Tel.: 020-6765672, Internet:
www.theosofie.nl <http://www.theosofie.nl/>

To all members of this mailinglist,
Here a list of new books and articles from the catalogue of the Theosophical
Library in Amsterdam (The Netherlands). In this list are also some older
publications, obtained by legacies or donations, but valuable and
interesting enough to add to our collection. After each description you can
find some keywords (in Dutch). The titles are sorted by author and are
almost all on loan. Also you can borrow these books by Inter Bibliothecair
Leenverkeer (IBL), at your own public library nearby. To unsubscribe your
membership of this mailinglist or to add e-mail addresses respons to:
bibliotheek@theosofie.nl <mailto:bibliotheek@theosofie.nl>
Our address: Tolstraat 154, 1074 VM, Amsterdam, The Netherlands, Phone:
020-6765672, Internet: www.theosofie.nl <http://www.theosofie.nl/>

Met vriendelijke groet / With kind regards
Renger Dijkstra, bibliothecaris / librarian[Non-text portions of this message have been removed]
[Back to Top]


Theosophy World: Dedicated to the Theosophical Philosophy and its Practical Application