theos-talk.com

[MASTER INDEX] [DATE INDEX] [THREAD INDEX] [SUBJECT INDEX] [AUTHOR INDEX]

[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next]

Acquistions 2007 september-october Theosophical Library Amsterdam

Nov 05, 2007 02:36 AM
by Renger Dijkstra


Aanwinsten september-oktober 2007 / Acquisitions september-october 2007

Nieuwe boeken en artikelen in de Theosofische Bibliotheek Amsterdam
New books and articles in the Theosophical Library Amsterdam, The
Netherlands


Meer titels, more titles: http://www.theosofie.nl/bibliotheek/index.htmEn zoek zelf in onze catalogus op: titel, auteur, trefwoord


And search by yourself in our catalogue on: title, author, keyword


Algeo, J.
De schakel, de kern en de nieuwe wereld / John Algeo ; vert. [uit het
Engels] A.M.I.
In: Theosofia = Theosophia : orgaan van de Nederlandsche Theosophische
Vereeniging: vol. 108 (2007), (oktober), p. 184-193.
theosofie, schakels

Wat zouden theosofische groeperingen moeten bestuderen?
John Algeo ; vert. [uit het Engels] A.M.I.. - [Amsterdam] : Uitgeverij der
Theosofische Vereniging in Nederland, 2007. - 7 p. ; 21 cm.
sign.: THE-2-A-1-ALGE-3
Trefw.: theosofie, studiemateriaal, literatuur, vrijheid van denken,
vrijheid van de vereniging, theosofische traditie

Ashlag, R.Y.
An entrance to the tree of life : a key to the portals of Jewish mysticism
Rabbi Yehuda Ashlag ; compiled and edited by Philip S. Berg. - Old City
Jerusalem ; New York : Research Centre of Kabbalah, 1977. - 205 p. ; 24
cm. - bibliography.
sign.: ESO-7-1-ASHL-1
Trefw.: esoterie, kabbala, levensboom, joodse mystiek, religie, jodendom,
Torah, sefirot

Beesley, R.P.
Of spiritual gifts
by R.P. Beesley. - Speldhurst, Turnbridge Wells : A White Lodge Publication,
1978. - 59 p. ; 21 cm. - (Galilee Series ; IV)
sign.: ESO-16-2-BEES-15
Trefw.: esoterie, spiritualiteit, elementalen

Bloch, C.
Kabbalistische Sagen
Chajim Bloch. - Leipzig : Im Verlag der Asia Major, 1925. - [8], 175 p. ;
17 cm.
sign.: ESO-7-1-BLOC-1
Trefw.: esoterie, kabbala, sagen

Burnier, R.
De adept en de discipel / Radha Burnier ; vert. A.M.I.
In: Theosofia = Theosophia : orgaan van de Nederlandsche Theosophische
Vereeniging: vol. 108 (2007), (oktober), p. 179-183.
theosofie, adepten, discipelen, leraren

Cabo, J.
Verenigingsnieuws: Vele wegen, één pad, Zomerschool TVN Naarden, 6 t/m 8
juli 2007 / Jonah Cabo
In: Theosofia = Theosophia : orgaan van de Nederlandsche Theosophische
Vereeniging: vol. 108 (2007), (oktober), p. 213-216.
theosofie, zomerschool, logewerk, literatuur

Carpentier Alting, A.S.
Overdenkingen op maçonn.·. gebied : (overdrukken)
door A.S. Carpentier Alting. - Semarang, Soerabaia, 's-Gravenhage : Van
Dorp, [1907]. - II, 397 p. ; 24 cm.
sign.: ESO-4-1-CARP-3
Trefw.: esoterie, vrijmetselarij, overdenkingen, beschouwingen, moraal,
filosofie, broederschap, esoterische filosofie

Dissel, J.E. van
Les jeunes theosophes d'Europe : place et tache
introduction J.E. van Dissel. - 's-Gravenhage : Les Jeunes Theosophes
D'Europe, 1953. - 9, [1] p. ; 19 cm.
sign.: THE-4-3-DISS-1
Trefw.: theosofie, geschiedenis, jonge theosofen, Europa

Die jungen Theosophen in Europa : Erklärung und Arbeitsfeld
Vorwort J.E. van Dissel. - 's-Gravenhage : Den Jungen Theosophen in Europa,
1953. - 9, [1] p. ; 19 cm.
sign.: THE-4-3-DISS-2
Trefw.: theosofie, geschiedenis, jonge theosofen, Europa

Godwin, J.
The golden thread : the ageless wisdom of the western mystery traditions
Joscelyn Godwin. - 1st Quest ed. - Wheaton, Chennai : Theosophical
Publishing House, 2007. - xii, 200 p. ; 22 cm. - (Quest Books) - notes,
index.
ISBN 9780835608602
sign.: ESO-1-1-GODW-4
Trefw.: esoterie, gouden draad, oude wijsheid, theosofie, westerse mysterie
tradities, theologie, hermetica, Orfische mysteriën, Pythagoras, Plato,
kunst, filosofie, alchemie, religie

Halevi, Z'ev B.S.
De school van de ziel : de weg met zijn valkuilen
Z'ev ben Shimon Halevi ; uit het Engels vert. door Oscar Schrover. -
Amsterdam : Amphora Books, 2007. - 349, [3] p. : ill. ; 23 cm.
ISBN 9789064460487
sign.: ESO-7-1-HALE-14
Trefw.: esoterie, kabbala, levensboom, rituelen, inïtiatie, traditie, leren,
meditatie, scholen, dood en geboorte, bestemming, innerlijke tempel, studie,
spiritualiteit

Hariharananda
Kriya yoga
Paramahamsa Hariharananda ; [vert. uit het Engels en bew.: Claudia
Cremers]. - 2e herz. uitg. - Den Haag : Kamala, 2003. - 227 p. : fig.,
portr. ; 25 cm.
ISBN 9080798819
sign.: REL-11-8-HARI-2
Trefw.: religie, yoga, kriya yoga, meditatie

Ierlant, F. van
Boek & Periodiek : Annie Besant, Esoteric christianity / recensie FvL
In: Theosofia = Theosophia : orgaan van de Nederlandsche Theosophische
Vereeniging: vol. 108 (2007), (oktober), p. 208.
theosofie, recensies, Esoteric Christianity, Annie Besant

Wie was... N. Sri Ram / FvI
In: Theosofia = Theosophia : orgaan van de Nederlandsche Theosophische
Vereeniging: vol. 108 (2007), (oktober), p. 209-210.
theosofie, N. Sri Ram

Judge, W.Q.
Leerspreuken over karma
William Q. Judge. - Amsterdam, Leiden : Geunieerde Loge van Theosofen,
9XX. - [4] p. ; 22 cm.
sign.: THE-1-8-JUDG-79
Trefw.: theosofie, leringen, karma

Kimpen, G.
De kabbalist : roman
Geert Kimpen. - 3e dr. - Amsterdam : Uitgeverij de Arbeiderspers, 2006. -
348 p. ; 22 cm. - bibliografie.
ISBN 9029563613
sign.: RAN-1-4-KIMP-1
Trefw.: romans, kabbala, Egypte, 16e eeuw

Kumar, R.
Annie Besant : founder of home rule movement
editors Raj Kumar, Rameshwari Devi, Romila Pruthi. - Jaipur, India : Pointer
Publishers, 2003. - vi, 209 p. ; 23 cm. - appendix, index.
ISBN 8171323219
sign.: THE-4-6-KUMA-2
Trefw.: theosofie, biografieën, Annie Besant, politiek, India, Home rule
movement

Lindsay, P.
The hidden history of humanity : esoteric evolution of planetary life : Part
I: Stanzas of Dzyan: Cosmogenesis & Anthropogenesis ; Part II: Planetary
schemes, chains, globes, rounds & rootraces ; Part III: Esoteric
interpretation of Genesis: rounds & rootraces
Phillip Lindsay. - Kearney, NE : Morris Publishing ; Apollo Publishing,
2006. - 423 p. : ill. ; 28 cm. - index.
ISBN 9781876849061
sign.: THE-2-L-1-LIND-2
Trefw.: theosofie, mensheid, evolutie, esoterische interpretaties, Stanza's
of Dzyan, astrologie, schakels, bollen, ronden, wortelrassen, Genesis,
esoterische astrologie

Soul cycles of the seven rays : esoteric astrology & initiation
Phillip Lindsay. - Kearney, NE : Morris Publishing ; Apollo Publishing,
2006. - 351 p. : ill. ; 28 cm. - glossary, index.
ISBN 9781876849030
sign.: RAN-7-4-LIND-1
Trefw.: astrologie, esoterische astrologie, cyclussen, theosofie,
inwijdingen, occultisme, esoterie, zodiac

Meyer, R.
Der Auferstandene und die Erdenzukunft
Rudolf Meyer. - Stuttgart : Verlag Urachhaus, 1938. - 267, [4] p. ; 19 cm.
sign.: REL-6-9-MEYE-1
Trefw.: religie, christendom, esoterisch christendom, theosofie,
antroposofie, wederopstanding, toekomstverwachtingen

Monteith, K.
Yeats and theosophy
Ken Monteith. - New York, London : Routledge, 2008. - vii, 244 p. ; 24
cm. - (Studies in Major Literary Authors) - notes, bibliography, index.
ISBN 9780415955546
sign.: RAN-1-1-MONT-1
Trefw.: literatuur, W.B. Yeats, theosofie, filosofie, esoterie, occultisme,
H.P. Blavatsky, Isis Ontsluierd, De Geheime Leer, Jacob Bohme, A.P. Sinnett

Pullen, R.A.
Zelf-wording en het klonen van mens, dier en plant
door Robert A. Pullen. - Arjuna - extra - april 1997. - Breda : Stichting
"De Phoenix", 1997. - 13, [3] p. ; 15 cm.
sign.: RAN-2-2-PULL-1
Trefw.: wetenschap, klonen, Dolly, theosofie, zelfwording, leven, Swabhava,
mensen, dieren, planten

Ram, N.S.
Ons werk in de Theosofische Vereniging (wordt vervolgd) / N. Sri Ram ; vert.
[uit het Engels] A.M.I.
In: Theosofia = Theosophia : orgaan van de Nederlandsche Theosophische
Vereeniging: vol. 108 (2007), (oktober), p. 204-207.
theosofie, praktische theosofie, Theosofische Vereniging

Residence
Residence at Adyar
preface N. Sri Ram. - Adyar : The Theosophical Society, [1967]. - v, 17 p.
; 16 cm.
sign.: THE-4-3-RESI-1
Trefw.: theosofie, geschiedenis, Adyar, Theosophical Headquarters

Rijneker, E.
Verenigingsnieuws: Retreat "Foundations of Wisdom" / ER
In: Theosofia = Theosophia : orgaan van de Nederlandsche Theosophische
Vereeniging: vol. 108 (2007), (oktober), p. 211-212.
theosofie, dagelijks leven

Sala, L.
Verenigingsnieuws: Juli 2007, congres EFTS in Helsinki: Finland, land van de
lange schaduwen / Luc Sala
In: Theosofia = Theosophia : orgaan van de Nederlandsche Theosophische
Vereeniging: vol. 108 (2007), (oktober), p. 216-217.
theosofie, congresverslagen, Helsinki, 100-jarig bestaan, Finland

Schaik, J. van
Waarom Jezus niet getrouwd was met Maria Magdalena : een korte geschiedenis
van het esoterisch christendom
John van Schaik. - Zeist : Christofoor, 2006. - 140 p. ; 22 cm. -
aantekeningen, beknopte literatuurlijst.
ISBN 9062388108
sign.: REL-6-9-SCHA-1
Trefw.: religie, christendom, esoterisch christendom, Jezus, Maria
Magdalena, oudheid, mystiek, middeleeuwen, gnosticisme, antroposofie,
theosofie

Sharp, L.L.
Secular spirituality : reincarnation and spiritism in nineteenth-century
France
Lynn L. Sharp. - Lanham, Boulder, New York, Toronto, Plymouth : Lexington
Books ; Rowman & Littlefield Publishers, 2006. - xxiii, 245 p. ; 23 cm. -
bibliography, index.
ISBN 9780739113394
sign.: RAN-6-1-SHAR-1
Trefw.: spiritisme, geschiedenis, Frankrijk, reïncarnatie, theosofie, H.P.
Blavatsky, occultisme, secularisatie

Theosofische
De Theosofische Vereniging...
[Amsterdam] : [Theosofische Vereniging in Nederland], 19XX. - 5 p. ; 21 cm.
sign.: THE-4-3-THEO-17
Trefw.: theosofie, geschiedenis, Theosofische Vereniging, doeleinden,
vrijheid van gedachte, broederschap

Theosophical
Theosophical encyclopedia
general editor Philip S. Harris ; associate editors Vicente R. Hao Chin Jr.,
Richard W. Brooks. - Quezon City, Philippines : Theosophical Publishing
House, 2006. - vi, 729 p. : ill. ; 29 cm. - index.
ISBN 9716160100
sign.: THE-2-T-1-THEO-24
Trefw.: theosofie, naslagwerken, encyclopedieën, vergelijkende
godsdienstwetenschappen, religie, mystiek, spiritualiteit, wetenschap,
mythologie, symboliek, oudheid, Egypte, geschiedenis, Theosofische
Vereniging, H.P. Blavatsky, spiritisme, parapsychologie, onderzoek

The Theosophical Society in Europe, Federation of National Societies : one
hundred years 1903-2003 : strengthening the link ; july 2003 International
Theosophical Centre, Naarden, The Netherlands
foreword Trân-Thi-Kim-Diêu. - Paris : Éditions Adyar, 2003. - 113 p. : ill.
; 20 cm.
ISBN 9782850002601
sign.: THE-4-2-THEO-2003
Trefw.: theosofie, congresverslagen, geschiedenis, Theosofische Vereniging,
ketens

The Theosophical Society in Europe, Federation of National Societies,
European congress : ethics : bridging freedom and responsibility : september
2004, Porto, Portugal
foreword Trân-Thi-Kim-Diêu. - Paris : Éditions Adyar, 2004. - 100 p. ; 20
cm.
ISBN 9782850002618
sign.: THE-4-2-THEO-2004
Trefw.: theosofie, congresverslagen, geschiedenis, Theosofische Vereniging,
Europese Federatie, ethiek

Vedro, S.
Digital dharma : a user's guide to expanding consciousness in the infosphere
Steven Vedro. - 1st Quest ed. - Wheaton, Chennai : Theosophical Publishing
House, 2007. - xii, 223 p. : ill. ; 23 cm. - (Quest Books) - notes,
selected bibliography, index.
ISBN 9780835608596
sign.: RAN-2-2-VEDR-1
Trefw.: wetenschap, dharma, bewustzijn, internet, moraal, ethiek,
cyberspace, zelfkennis, theosofie, psychologie, new age, technologische
ontwikkelingen, chakra's

Verenigingsnieuws
Verenigingsnieuws : 13-20 oktober 2007 : Europese School
In: Theosofia = Theosophia : orgaan van de Nederlandsche Theosophische
Vereeniging: vol. 108 (2007), (augustus), p. 171.
theosofie, Europese School

Zwollo, P.
Het opofferen van het zelf / Paul Zwollo ; vert. [uit het Engels] EKB
In: Theosofia = Theosophia : orgaan van de Nederlandsche Theosophische
Vereeniging: vol. 108 (2007), (oktober), p. 194-198.
theosofie, opofferen, zelf


Aan alle leden van deze mailinglist,
Hier een lijst van nieuwe boeken en artikelen uit de catalogus van de
Theosofische Bibliotheek te Amsterdam. In deze lijst staan ook een aantal
oudere uitgaven, die verkregen zijn via legaten en schenkingen, maar
waardevol en interessant genoeg zijn om aan onze collectie te worden
toegevoegd. Na elke titelbeschrijving kunt u een paar trefwoorden vinden. De
titels zijn gesorteerd op auteur en zijn bijna allemaal uitleenbaar. Ook
kunt u deze boeken aanvragen via Inter Bibliothecair Leenverkeer (IBL), bij
uw dichtsbijzijnde openbare bibliotheek. Om je lidmaatschap van deze
mailinglist op te zeggen, of om e-mail adressen toe te voegen e-mail naar:
bibliotheek@theosofie.nl <mailto:bibliotheek@theosofie.nl>
Ons adres: Tolstraat 154, 1074 VM, Amsterdam, Tel.: 020-6765672, Internet:
www.theosofie.nl <http://www.theosofie.nl/>

To all members of this mailinglist,
Here a list of new books and articles from the catalogue of the Theosophical
Library in Amsterdam (The Netherlands). In this list are also some older
publications, obtained by legacies or donations, but valuable and
interesting enough to add to our collection. After each description you can
find some keywords (in Dutch). The titles are sorted by author and are
almost all on loan. Also you can borrow these books by Inter Bibliothecair
Leenverkeer (IBL), at your own public library nearby. To unsubscribe your
membership of this mailinglist or to add e-mail addresses respons to:
bibliotheek@theosofie.nl <mailto:bibliotheek@theosofie.nl>
Our address: Tolstraat 154, 1074 VM, Amsterdam, The Netherlands, Phone:
020-6765672, Internet: www.theosofie.nl <http://www.theosofie.nl/>

Met vriendelijke groet / With kind regards
Renger Dijkstra, bibliothecaris / librarian
[Non-text portions of this message have been removed]
[Back to Top]


Theosophy World: Dedicated to the Theosophical Philosophy and its Practical Application