theos-talk.com

[MASTER INDEX] [DATE INDEX] [THREAD INDEX] [SUBJECT INDEX] [AUTHOR INDEX]

[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next]

Acquisitions may-june 2007 Theosophical Library Amsterdam

Jul 04, 2007 02:02 PM
by Renger Dijkstra


Aanwinsten mei-juni 2007 / Acquisitions may-june 2007

Nieuwe boeken en artikelen in de Theosofische Bibliotheek Amsterdam
New books and articles in the Theosophical Library Amsterdam, The
Netherlands


Meer titels, more titles: http://www.theosofie.nl/bibliotheek/index.htmEn zoek zelf in onze nieuwe catalogus op: titel, auteur, trefwoord


And search by yourself in our new catalogue on: title, author, keyword


Algeo, J.
De tempel van Atfotma : een Ars Memoriae voor spiritueel onderzoek / John
Algeo ; vert. [uit het Engels] A.M.I.
In: Theosofia = Theosophia : orgaan van de Nederlandsche Theosophische
Vereeniging: vol. 108 (2007), (juni), p. 98-101.
theosofie, artikelen, Atfotma, geheugen

Blavatsky, H.P.
Brieven van H.P. Blavatsky aan de Amerikaanse Conventies
H.P. Blavatsky ; [vert. uit het Engels]. - [Den Haag] : Theosofisch
Genootschap Nederlandse Afdeling van The Theosophical Society, Covina,
950. - 21 p. ; 23 cm.
sign.: THE-1-2-BLAV-27
Trefw.: theosofie, brieven, Amerikaanse Conventies, W.Q. Judge, Theosofisch
Genootschap

Bradley, I.
Keltische spiritualiteit : een oud geloof met perspectieven voor de toekomst
Ian Bradley ; vert. [uit het Engels] Joanne van der Vliet. - Zoetermeer :
Meinema, 1997. - 175 p. ; 20 cm. - noten, literatuur, register van namen en
plaatsen.
ISBN 9021136716
sign.: REL-17-2-BRAD-1
Trefw.: religie, Kelten, spiritualiteit, geloofswereld, Keltische
christendom, Engeland, mystiek

Brown, C.
Magical christianity : the power of symbols for spiritual renewal
Coleston Brown. - Wheaton, Chennai : Theosophical Publishing House, 2007. -
xi, 171 p. : ill. ; 24 cm. - (Quest Books) - notes, selected bibliography,
index.
ISBN 9780835608558
sign.: RAN-4-5-BROW-1
Trefw.: occultisme, magie, christendom, symboliek, religieuze symboliek,
spiritualiteit, magie, archetypen, psychologie, esoterie, kabbala

Magical christianity : the power of symbols for spiritual renewal [audio cd]
text and music, narrated by Coleston Brown. - Wheaton : Quest Books,
007. - 79 min. ; 13 x 14 cm.
sign.: ACD0026
Trefw.: audio cd's, occultisme, magie, christendom, symboliek, religieuze
symboliek, spiritualiteit, magie, archetypen, psychologie, esoterie, kabbala

Burnier, R.
Een basis van deugdzaamheid / Radha Burnier ; vert. [uit het Engels] A.M.I.
In: Theosofia = Theosophia : orgaan van de Nederlandsche Theosophische
Vereeniging: vol. 108 (2007), (juni), p. 91-95.
theosofie, artikelen, deugdzaamheid

Continuum
Continuum : gedachten over onsterfelijkheid [dvd]
[een product van Stichting Continuum Leiderdorp. - Den Haag : Theosophical
University Press Agency, 2005. - 60 min. ; 13 x 14 cm.
ISBN MA0207b01
sign.: DVD0027
Trefw.: dvd's, onsterfelijkheid, reïncarnatie, sterven, Egypte, Griekenland,
India, christendom, wetenschap, klinisch onderzoek, bijna-dood-ervaringen

Docters van Leeuwen, O.
De tarot in de bijbel : de arcana van de tarot in het licht van het woord
Onno Docters van Leeuwen ; woord vooraf Jacob Slavenburg. - Utrecht :
Servire, 1998. - 239 p. : ill. ; 18 cm.
ISBN 9063255454
sign.: ESO-7-2-DOCT-3
Trefw.: esoterie, tarot, bijbel, arcana, beeldentaal, religie

Eminent
Eminent theosophists [cd-rom]
Adyar, Chennai : Theosophical Publishing House, 2006. - 14 mb. ; 13 x 14
cm.
sign.: CDR0003
Trefw.: cd-roms's, theosofie, theosofen, H.S. Olcott, H.P. Blavatsky, Annie
Besant, G.S. Arundale, C.W. Leadbeater, N. Sri Ram

Frieling, R.
Christendom en reïncarnatie
Rudolf Frieling ; vert. [uit het Duits] R. van Dam. - Rotterdam :
Christofoor, 1977. - 126 p. ; 20 cm. - aantekeningen.
ISBN 9062380298
sign.: ESO-9-5-FRIE-6
Trefw.: esoterie, christengemeenschap, christendom, reïncarnatie, religie,
Christus, opstanding, hemelvaart, dood, Boeddha, Rudolf Steiner,
antroposofie, bijbel, Oude Testament, Nieuwe Testament, Openbaring van
Johannes

Green, C.
Wie was dat Ik? / Caty Green ; vert. [uit het Engels] FvI
In: Theosofia = Theosophia : orgaan van de Nederlandsche Theosophische
Vereeniging: vol. 108 (2007), (juni), p. 118-123.
theosofie, artikelen, Ik, denkvermogen

Ierland, F. van
Voorjaarsdag TVN 3 maart 2007 ; Theosofie en kunst ; Spreker: Dr. Marty Bax,
kunsthistorica / FvI
In: Theosofia = Theosophia : orgaan van de Nederlandsche Theosophische
Vereeniging: vol. 108 (2007), (juni), p. 127-129.
theosofie, artikelen, kunst, Marty Bax, "Het web der schepping"

Zomerschool TVN, 6 - 8 juli 2007 / FvI
In: Theosofia = Theosophia : orgaan van de Nederlandsche Theosophische
Vereeniging: vol. 108 (2007), (juni), p. 130.
theosofie, artikelen, zomerschool, "Vele wegen, één pad"

Jacob, M.C.
Living the enlightenment : freemasonry and politics in eighteenth-century
Europe
Margaret C. Jacob. - New York, Oxford : Oxford University Press, 1991. -
xi, 304 p. : ill. ; 25 cm. - notes, index.
ISBN 01950699927
sign.: ESO-4-2-JACO-1
Trefw.: esoterie, vrijmetselarij, geschiedenis, politiek, Europa

Klassieke
De klassieke erfenis der Rozenkruisers
inl. Joost R. Ritman. - Amsterdam : Bibliotheca Philosophica Hermetica,
19895. - 31, [9] p. : ill. ; 30 cm. - aangehaalde bibliografische werken.
sign.: ESO-5-1-KLAS-1
Trefw.: esoterie, rozenkruisers, tentoonstellingcatalogi, Bibliotheca
Philosophical Hermetica

Kooijman, E.
Wie was... George Arundale / EKB
In: Theosofia = Theosophia : orgaan van de Nederlandsche Theosophische
Vereeniging: vol. 108 (2007), (juni), p. 124-126.
theosofie, artikelen, George Arundale

Marion-Weijer, A.
Eenheid en verscheidenheid : een combinatie van cultuurhistorisch- en
sociologisch onderzoek naar het ontstaan en voortbestaan van de drie
maçonnieke tradities binnen de Nederlandse Federatie van de Internationale
Orde der Gemengde Vrijmetselarij 'Le Droit Humain' ; Masterscriptie
Religiestudies - Geschiedenis van de Hermetische Filosofie, Specialisatie
Mysticism and Western Esotericism
Anne van Marion-Weijer. - Amsterdam : Anne van Marion-Weijer, 2006. - 21 p.
; 30 cm. - (bijlagen)
sign.: ESO-4-2-MARI-1II
Trefw.: esoterie, vrijmetselarij, geschiedenis, Le Droit Humain, gemengde
vrijmetselarij, sociologie, mystiek, religie, scripties

Anne van Marion-Weijer. - Amsterdam : Anne van Marion-Weijer, 2006. - 61 p.
: ill. ; 30 cm. - literatuurlijst.
sign.: ESO-4-2-MARI-1I
Trefw.: esoterie, vrijmetselarij, geschiedenis, Le Droit Humain, gemengde
vrijmetselarij, sociologie, mystiek, religie, scripties

Meijer, LC.
Spiritisme en christendom : een populaire schets
door L.C. Meijer. - Helder : C. de Boer Jr, 1882. - VIII, 144 p. ; 21 cm. -
aanhangsel.
sign.: RAN-6-1-MEIJ-1
Trefw.: spiritisme, christendom, religie, verschijnselen, wonderen,
mediumschap, manifestaties, nieuwe leven, hemel en hel, liefde, godsdienst,
Kate Fox, Margaretha Fox, Daniel Douglas Home

Morrison, M.S.
Modern alchemy : occultism and the emergence of atomic theory
Mark S. Morrison. - Oxford : Oxford University Press, 2007. - viii, 262 p.
; 25 cm. - appendices, notes, works cited, index.
ISBN 9780195306965
sign.: ESO-8-1-MORR-1
Trefw.: esoterie, alchemie, occultisme, wetenschap, geschiedenis,
literatuur, Golden Dawn, nucleaire chemie, theosofie, H.P. Blavatsky, Annie
Besant, C.W. Leadbeater, "Occulte Chemie"

Mullin, G.H.
Het boeddhistische vredesvisioen / Glenn H. Mullin ; vert. [uit het Engels]
A.M.I.
In: Theosofia = Theosophia : orgaan van de Nederlandsche Theosophische
Vereeniging: vol. 108 (2007), (juni), p. 112-117.
theosofie, artikelen, religie, boeddhisme, vrede, karma

Ram, N.S.
Vernietig ambitie / N. Sri Ram ; vert. [uit het Engels] Katinka Hesselink
In: Theosofia = Theosophia : orgaan van de Nederlandsche Theosophische
Vereeniging: vol. 108 (2007), (juni), p. 96-97.
theosofie, artikelen, ambitie

Roach, R.
A christian theosophic vision
by Richard Roach ; edited and introduced by Robert J. Faas. - St. Paul,
Minnesota : New Grail, 2006. - 92 p. : ill. ; 23 cm. - (A Grailstone Book ;
Hidden sourceworks of Christian spirituality ; V. 2)
ISBN 1596500034
sign.: REL-2-2-ROAC-1
Trefw.: religie, mystiek, christedom, mystiek, hermetica, regeneratie,
symboliek

Saraydarian, T.
Aura : shield of protection & glory
Torkom Saraydarian. - Cave Creek, Arizona : T.S.G. Publishing Foundation,
1999. - 219 p. ; 22 cm. - index.
ISBN 0929874064
sign.: ESO-10-4-SARA-25
Trefw.: esoterie, aura's, genezingen, gezondheid, etherisch lichaam,
kleuren, transformaties, geluid

Hierarchy and the plan
Torkom Saraydarian. - 2nd rev. ed. - Sedona, Arizona : Aquarian Educational
Group, 1992. - 110 p. : ill. ; 21 cm. - index.
ISBN 0911794674
sign.: ESO-10-4-SARA-26
Trefw.: esoterie, hierarchieen, bollen, ronden, astrologie, theosofie

Karma & reincarnation
Torkom Saraydarian. - Cave Creek, Arizona : T.S.G. Publishing Foundation,
1999. - 431 p. ; 22 cm. - index.
ISBN 0929874234
sign.: ESO-10-4-SARA-24
Trefw.: esoterie, karma, reïncarnatie, wetten, oorzaak en gevolg,
vergiffenis, werelden, gedachtenkracht, bewustzijn, geboorte, dood,
voertuigen, monades, vorige levens, wederopstanding, healings, theosofie

Sender, P.
De Geheime Leer als spirituele praktijk / Pablo Sender ; vert. [uit het
Engels] FvI
In: Theosofia = Theosophia : orgaan van de Nederlandsche Theosophische
Vereeniging: vol. 108 (2007), (juni), p. 102-111.
theosofie, artikelen, Geheime Leer, spiritualiteit, meditatie,
meditatiediagram

Wallace-Murphy, T.
De vrijmetselaars : hun geschiedenis en mystieke verbanden
Tim Wallace-Murphy ; vert. [uit het Engels] Marthe Philipse. - Kerkdriel :
Librero, 2007. - 144 p. : ill. ; 26 cm. - bibliografie, woordenlijst,
register.
ISBN 9789057648335
sign.: ESO-4-2-WALL-1
Trefw.: esoterie, vrijmetselarij, geschiedenis, mystiek, christendom,
middeleeuwen, tempeliers, Schotland, broederschap, Groot-Oosten

Westcott, W.W.
An introduction to the the study of the kabalah with sepher yetzirah
by William Wynn Westcott ; forew. Philip J. Shallcrass. - Hastings, SX :
Metaphysical Research Group, 1978. - xii, 129 p. : ill. ; 21 cm. -
appendices, bibliography, index.
ISBN 900684283
sign.: ESO-7-1-WEST-1a
Trefw.: esoterie, kabbala, studies, sepher yetzirah, rozenkruisers,
theosofie

Zuylen, B.J. van der
Noord-Europa : een der bronnen van de maçonnieke symboliek
door B.J. v.d. Zuylen. - niet in de handel. - Hilversum : Thule, 1955. -
181, 24, [1] p. : ill. ; 24 cm. - aanvulling, literatuurlijst.
sign.: ESO-4-4-ZUYL-1
Trefw.: esoterie, vrijmetselarij, Noord-Europa, symboliek

Aan alle leden van deze mailinglist,

Hier een lijst van nieuwe boeken en artikelen uit de catalogus van de
Theosofische Bibliotheek te Amsterdam. In deze lijst staan ook een aantal
oudere uitgaven, die verkregen zijn via legaten en schenkingen, maar
waardevol en interessant genoeg zijn om aan onze collectie te worden
toegevoegd. Na elke titelbeschrijving kunt u een paar trefwoorden vinden. De
titels zijn gesorteerd op auteur en zijn bijna allemaal uitleenbaar. Ook
kunt u deze boeken aanvragen via Inter Bibliothecair Leenverkeer (IBL), bij
uw dichtsbijzijnde openbare bibliotheek. Om je lidmaatschap van deze
mailinglist op te zeggen, of om e-mail adressen toe te voegen e-mail naar:
bibliotheek@theosofie.nl <mailto:bibliotheek@theosofie.nl>
Ons adres: Tolstraat 154, 1074 VM, Amsterdam, Tel.: 020-6765672, Internet:
www.theosofie.nl <http://www.theosofie.nl/>

To all members of this mailinglist,
Here a list of new books and articles from the catalogue of the Theosophical
Library in Amsterdam (The Netherlands). In this list are also some older
publications, obtained by legacies or donations, but valuable and
interesting enough to add to our collection. After each description you can
find some keywords (in Dutch). The titles are sorted by author and are
almost all on loan. Also you can borrow these books by Inter Bibliothecair
Leenverkeer (IBL), at your own public library nearby. To unsubscribe your
membership of this mailinglist or to add e-mail addresses respons to:
bibliotheek@theosofie.nl <mailto:bibliotheek@theosofie.nl>
Our address: Tolstraat 154, 1074 VM, Amsterdam, The Netherlands, Phone:
020-6765672, Internet: www.theosofie.nl <http://www.theosofie.nl/>

Met vriendelijke groet / With kind regards
Renger Dijkstra, bibliothecaris / librarian[Non-text portions of this message have been removed]
[Back to Top]


Theosophy World: Dedicated to the Theosophical Philosophy and its Practical Application