theos-talk.com

[MASTER INDEX] [DATE INDEX] [THREAD INDEX] [SUBJECT INDEX] [AUTHOR INDEX]

[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next]

Acquisitions may-june 2006 Theosophical Library Amsterdam

Jul 16, 2006 03:22 AM
by Renger Dijkstra


Aanwinsten mei-juni 2006 / Acquisitions may-june 2006
Meer/more: http://www.theosofie.nl/bibliotheek/Default.htm

Nieuwe boeken in de Theosofische Bibliotheek Amsterdam
New books in the Theosophical Library Amsterdam, The Netherlands

Andrews-Dobbs, H.
Serendipity and synchronicity [audio cd]
Heather Andrews-Dobbs. - London : The Theosophical Society in England ; The
Foundation for Theosophical Studies, 2005. - 76 min. ; 13 x 14 cm. -
(Lecture Recording ; March 2005 London, R05/7)
sign.: ACD0007
Trefw.: theosofie, lezingen, audio cd's, toeval, synchroniciteit

Appleyard, B.
Meditation and mindfulness [audio cd]
Bryan Appleyard. - London : The Theosophical Society in England ; The
Foundation for Theosophical Studies, 2005. - 77 min. ; 13 x 14 cm. -
(Lecture Recording ; January 2005, London, R05/2)
sign.: ACD0002
Trefw.: theosofie, lezingen, audio cd's, mediatie, bedachtzaamheid,
boeddhisme

Baeten, J.-P.
Ontwerp het onmogelijke : de wereld van architect Hendrik Wijdeveld
(1885-1987)
Jean-Paul Baeten, Aaron Betsky. - Rotterdam : NAi Uitgevers ; Nederlands
Architectuurinstituut, 2006. - [143] p. : ill. ; 22 cm. - biografie.
ISBN 9056624970
sign.: RAN-1-2-BAET-1
Trefw.: kunst, architectuur, Hendrik Wijdeveld, theosofie, kosmologie,
ontwerpen, tekeningen, stedenbouw

Bartlett, S.
Aura's : het geheim van de ziel ontsluierd
Sarah Bartlett ; vertaling [uit het Engels] Karina Zegers de Beijl. - Vianen
: The House of Books, 2000. - 128 p. : ill. ; 24 cm. - register.
ISBN 9044300520
sign.: RAN-6-3-BART-1
Trefw.: aura's, geschiedenis, waarnemingen, kleuren, symboliek, zintuigen,
interpretaties

Bax, M.
Het web der schepping : theosofie en kunst in Nederland : van Lauweriks tot
Mondriaan
Marty Bax. - Amsterdam : Uitgeverij SUN, 2006. - 607 p. : ill. ; 24 cm. -
bijlagen, bronnen, geraadpleegde literatuur, personenregister.
ISBN 908506192X
sign.: RAN-1-2-BAX-3
Trefw.: theosofie, kunst, Nederland, onderzoek, leringen, kunstenaars, H.P.
Blavatsky, Theosofische Vereniging, geschiedenis, spiritisme, esoterie,
loges, schilderkunst, symboliek, kunstnijverheid, architectuur, Vahana-loge,
Amsterdamse School, Lauweriks

Besant, A.
L'homme et ses corps
Annie Besant ; traduit de l'anglais. - 11ème ed. - Paris : Éditions Adyar,
2003. - 123 p. ; 21 cm.
ISBN 2850000043
sign.: THE-2-3-BESA-41
Trefw.: theosofie, mens, lichamen, stoffelijk lichaam, astraallichaam,
verstandslichaam, aura's

Blavatsky, H.P.
Drie wegen, één pad : De stem van de stilte ; Licht op het pad ; Aan de
voeten van de meester
[H.P. Blavatsky ; Mabel Collins ; Alcyone (J. Krishnamurti) ; verantwoording
Richard van Dijk] ; vertaling [uit het Engels] Louis Geertman. - 1e dr. -
Amsterdam : Uitgeverij der Theosofische Vereniging in Nederland, 2006. -
223 p. ; 21 cm.
ISBN 9061750881
sign.: THE-1-2-BLAV-26
Trefw.: theosofie, mystiek

Brentjens, Y.
K.P.C. de Bazel (1869-1923) : ontwerpen voor het interieur
Yvonne Brentjens ; met een bijdrage van Titus M. Eliëns. - Zwolle ; Den Haag
: Waanders Uitgeverij ; Gemeente Museum Den Haag, 2006. - 239 p. : ill. ;
30 cm. - literatuur, index op personen en bedrijven.
ISBN 9040081883
sign.: RAN-1-2-BREN-1
Trefw.: kunst, K.P.C. de Bazel, theosofie

Brown, S.
Sufism : the path of spiritual freedom [audio cd]
Sarida Brown. - London : The Theosophical Society in England ; The
Foundation for Theosophical Studies, 2005. - 73 min. ; 13 x 14 cm. -
(Lecture Recording ; 20th Feb 2005, London, R05/4)
sign.: ACD0004
Trefw.: theosofie, lezingen, audio cd's, religie, soefisme, spiritualiteit

Brunton, P.
Le sentier caché : méthode pour la découverte spirituelle de soi-même
Paul Brunton ; traduit de l'anglais par Gabrielle Godet. - nouvelle éd. -
Paris : Éditions Adyar, 1995. - XII, 157, [2] p. ; 21 cm.
ISBN 2850001651
sign.: ESO-14-7-BRUN-33a
Trefw.: esoterie, spiritualiteit, innerlijke ontwikkeling, zelf,
gedachtencontrole, intuïtie, theosofie

Chatterji, J.C.
La philosophie ésotérique de l'Inde
J.-C. Chatterji ; traduit de l'Anglais. - Paris : Éditions Adyar, 1977. -
132, [4] p. ; 21 cm.
sign.: REL-11-1-CHAT-1a
Trefw.: theosofie, religie, India, samenstelling mens, beginselen, analyse,
wereldopenbaring, reïncarnatie, karma, pad van volmaking

Cleave, J.
The secret of the scarlet thread [audio cd]
Julia Cleave. - London : The Theosophical Society in England ; The
Foundation for Theosophical Studies, 2005. - 66 min. ; 13 x 14 cm. -
(Lecture Recording ; March 2005 London, R05/6)
sign.: ACD0006
Trefw.: theosofie, lezingen, audio cd's, geometrie, numerologie, symboliek,
alchemie, astrologie, apocriefen, hermetica

Daw, M.
A companion to "The voice of the silence" which was translated and
annotated by "H.P.B." : dedicated to the few
this edition modernised and edited by Muriel Daw. - 2nd ed. - London ;
Tekels Park : Theosophical Society, 1999. - 62 p. : ill. ; 30 cm. - notes,
glossary.
sign.: THE-2-D-1-DAW-2
Trefw.: theosofie, commentaren, Stem van de Stilte, De twee paden, De zeven
portalen

Emmons, V.J.
The heavens declare : a series of talks on the relationship of astrology to
modern science
by Viva J. Emmons. - Wheaton, Illinois : The Theosophical Press, 1965. -
ix, 55 p. : ill. ; 21 cm. - references.
sign.: RAN-7-1-EMMO-1
Trefw.: astrologie, theosofie, wetenschap, voordrachten

Evans-Wentz, W.Y.
Le livre Tibétan de la grande libération
introductions, annotations et edition par W.Y. Evans-Wentz ; avec des
commentaires psychologiques du C.G. Jung. - Paris : Editions Adyar, 1991. -
320 p. : ill. ; 24 cm.
ISBN 2850001260
sign.: REL-12-3-EVAN-9
Trefw.: religie, boeddhisme, tibetaans-boeddhisme

Freeman, S.
Esoteric palmistry : our conscious hands [audio cd]
Steve Freeman. - London : The Theosophical Society in England ; The
Foundation for Theosophical Studies, 2005. - 77 min. ; 13 x 14 cm. -
(Lecture Recording ; February 2005, London, R05/3)
sign.: ACD0003
Trefw.: theosofie, lezingen, audio cd's, esoterie, handlijnkunde, karakter

Gunning, J.H.
Christus de Gekruisigde : voor en in ons (omwerking van "Het kruis des
Verlossers")
door J.H. Gunning Jr.. - 's Gravenhage : M.J. Visser, 1862. - 145 p. ; 17
cm.
sign.: REL-6-4-GUNN-1
Trefw.: religie, Christus, gekruisigde, verlosser, kruis

Head, J.
The Greek gods : a quantum reality [audio cd]
James Head. - London : The Theosophical Society in England ; The Foundation
for Theosophical Studies, 2005. - 78 min. ; 13 x 14 cm. - (Lecture
Recording ; January 2005, London, R05/1)
sign.: ACD0001
Trefw.: theosofie, lezingen, audio cd's, religie, Griekenland, goden

Holk, L.J.
Parsifal : een oude verbeelding van moderne geestesgroei
door L.J. Holk ; boekversiering van P.A.H. Hofman. - Leiden : Leidse
Uitgeversmaatschappij, 1923. - 88 p. ; 21 cm.
sign.: RAN-4-2-HOLK-1
Trefw.: symboliek, graalsymboliek, Parsifal, geestelijke ontwikkeling,
innerlijke groei

Howell, A.O.
The heavens declare : astrological ages and the evolution of consciousness
Alice O. Howell ; foreword by Sylivia Brinton Perera. - 2nd ed. - Wheaton,
Chennai : Theosophical Publising House, 2006. - XIX, 281 p. : ill. ; 23
cm. - (Quest Books) - glossary, bibliography, index.
ISBN 9870835608350
sign.: RAN-7-1-HOWE-2
Trefw.: astrologie, evolutie, bewustzijn, toeval, Carl Gustav Jung,
synchroniciteit, cyclussen, elementen, zodiac

Alice O. Howell ; foreword by Sylivia Brinton Perera. - 2nd ed. - Wheaton,
Chennai : Theosophical Publising House, 2006. - XIX, 281 p. : ill. ; 23
cm. - (Quest Books) - glossary, bibliography, index.
ISBN 9870835608350
sign.: RAN-7-1-HOWE-2a
Trefw.: astrologie, evolutie, bewustzijn, toeval, Carl Gustav Jung,
synchroniciteit, cyclussen, elementen, zodiac

Is
Is er leven op andere planeten?
studiegroep Stichting I.S.I.S.. - Den Haag : Stichting I.S.I.S., 2006. - 73
p. : ill. ; 17 cm. - literatuurlijst.
ISBN 9789070163648
sign.: RAN-8-6-ISER-1
Trefw.: planeten, bewoners, evolutie, kosmologie, leven, universum,
zichtbare werelden, onzichtbare werelden, theosofie, Mars, aarde, ronden,
maan, stoffelijkheid, bewustwording, mysteriescholen, esoterische
wijsbegeerte

Krishnamurti, J.
De quelle autorité ; Qui apporte la vérité? ; La vie comme idéal
J. Krishnamurti. - nouvelle éd. - Paris : Éditions Adyar, 1995. - 79 p. ;
21 cm.
ISBN 2850001517
sign.: REL-20-6-KRIS-267
Trefw.: religie

Face la vie (Life ahead)
J. Krishnamurti ; traduit de l'anglais par Carlo Suarès. - Paris : Éditions
Adyar, 1999. - 235, [5] p. ; 21 cm.
ISBN 2850002062
sign.: REL-20-6-KRIS-269
Trefw.: religie, menselijke ontwikkeling, theosofie

The flame of attention
J. Krishnamurti. - Wassenaar : Mirananda, 1983. - 112 p. ; 21 cm.
ISBN 9062716954
sign.: REL-20-6-KRIS-232
Trefw.: religie, filosofie

Tradition and revolution : dialogues with J. Krishnamurti
J. Krishnamurti ; preface Pupul Jayakar, Sunanda, Patwardhan. - 2nd ed. -
Chennai : Krishnamurti Foundation India, 2003. - VII, 254 p. ; 22 cm.
ISBN 8187326077
sign.: REL-20-6-KRIS-233
Trefw.: religie, filosofie, dialogen

La vie libérée
J. Krishnamurti. - nouvelle éd. - Paris : Éditions Adyar, 1995. - 56 p. ;
21 cm.
ISBN 2850001533
sign.: REL-20-6-KRIS-268
Trefw.: religie

Leadbeater, C.W.
L'autre côte de la mort
C.W. Leadbeater ; traduit de l'anglais. - septieme ed. - Paris : Editions
Adyar, 1992. - VIII, 462 p. ; 21 cm.
ISBN 2850000434
sign.: THE-2-7-LEAD-29
Trefw.: theosofie, leven na de dood, godsdienst, houding, feiten, astraal
leven, begeerte, bewustzijn, helpers, bezoeken, gedachtelichamen,
verschijningen, terugkeer, boete, spoken, doellozen, astrale indrukken,
spiritisme, medium, helderziendheid, materialisatie, verstoffelijkingen,
hemelwereld

La clairvoyance
C.W. Leadbeater ; traduit de l'anglais. - Paris : Éditions Adyar, 1991. -
221, [3] p. ; 21 cm.
ISBN 2850000957
sign.: THE-2-7-LEAD-30
Trefw.: theosofie, helderziendheid, occultisme

L'homme visible et invisible : exemples de différents types d'hommes tels
qu'ils peuvant être observés par un clairvoyant exercé
par C-W. Leadbeater. - sixième édition. - Paris : Éditions Adyar, 2002. -
158 p. : avec un frontispice, trois diagrammes et vingt-deux illustrations
en couleurs. ; 21 cm.
ISBN 2850001309
sign.: THE-2-7-LEAD-21
Trefw.: theosofie, occultisme, helderziendheid, samenstelling van de mens,
aura's, chakra's, gedachtevormen, ontwikkelingen, scheikunde, atomen,
wetenschap, verstandslichamen, stoffelijke lichamen, etherisch, astrale
lichamen, vaste stof, astrale stof, etherische stof, ziel, gezichtsvermogen,
waarnemingsvermogen, voertuigen, buddhi, nirvana, kleuren, zeven, hersenen,
denken, drieenheid, logos, God, aanzichten, kerk, uitstortingen,
groepszielen, dierlijke groepszielen, monadische kernstof, reïncarnatie,
bewustzijn, schillen, oorzakelijke lichaam, dimensies, kleuren,
aandoeningen, trillingen, gevoelens, emoties, kleurensymboliek

Maritah, V.
De profeten van Vadarmi : een stad der oudheid en in de nevelen : een boek
voor het zieleleven
door Värda Maritah. - Amsterdam : H. Wierts van Coehoorn, 1919. - 211 p. ;
24 cm.
sign.: RAN-1-4-MARI-1
Trefw.: romans, Egypte, Isharti, jodendom

Matla, J.L.W.P.
Het geheim van den dood : de stoffelijke geest
door J.L.W.P. Matla en G.J. Zaalberg van Zelst. - goedkope uitg. - Den Haag
: Van Stockum, 1930. - 134 p. ; 25 cm. - (Het Geheim van den Dood ; II)
sign.: RAN-6-1-MATL-2
Trefw.: spiritisme, dood, geest

Het geheim van den dood : identiteitsbepaling van een geest
door J.L.W.P. Matla en G.J. Zaalberg van Zelst. - goedkope uitg. - Den Haag
: Van Stockum, 1930. - 110 p. : ill. ; 24 cm. - (Het Geheim van den Dood ;
IV)
sign.: RAN-6-1-MATL-4
Trefw.: spiritisme, geesten, esoterische wetenschappen, dood, ziel

De oplossing van het geheim van den dood : wenken bij het seanceren
door J.L.W.P. Matla. - Den Haag : Van Stockum, 1930. - 104 p. ; 25 cm. -
(Het Geheim van den Dood ; [V])
sign.: RAN-6-1-MATL-5
Trefw.: spiritisme, dood, seances

Moacanin, R.
De psychologie van Jung en het Tibetaans boeddhisme : westerse en oosterse
wegen naar het hart
Radmila Moacanin ; vertaling [uit het Engels] Victor Verduin. - Amsterdam :
Karnak, 1989. - 139 p. ; 21 cm. - woordenlijst, noten, bibliografie.
ISBN 9063500459
sign.: RAN-3-4-MOAC-1
Trefw.: analytische psychologie, boeddhisme, psychologie, C.G. Jung,
archetypen, symboliek, tantra

Olcott, H.S.
A la decouverte de l'occulte : histoire des débuts de la Société
Théosophique
H.S. Olcott ; traduit de l'anglais par La Vieuville. - nouvelle éd. - Paris
: Éditions Adyar, 197X. - [4], 464, [5] p. : ill. ; 21 cm.
sign.: THE-4-5-OLCO-7
Trefw.: theosofie, geschiedenis, Theosofische Vereniging, occultisme

Pahlow, M.
Handboek van geneeskrachtige kruiden : gezond door de genezende kracht der
natuur : al het wetenswaardige over 400 inheemse en buitenlandse medicinale
planten. Beproefde oude en nieuwe recepten voor kruidenthee, baden,
kompressen en inhalaties. Gebruik en dosering in de homeopathie. Met 500
kleurenfoto's en tekeningen van de planten
M. Pahlow ; redactionele leiding Hans Scherz ; redactionele bewerking Doris
Schimmelpfennig-Funke ; Nederlandse vert. [uit het Duits] en bew. Ben
Beekman. - Helmond ; Sassenheim : Uitgeverij Helmond ; Rebo Productions,
19XX. - 466 p. : ill. ; 26 cm. - registers, literatuuropgave.
ISBN 9025269451
sign.: RAN-5-2-PAHL-1
Trefw.: gezondheid, kruiden, recepten, homeopathie, medicijnen, planten,
kruidenleer, medicinale planten

Plomp, H.
De sjamaan spreekt : spirituele verhalen
samengesteld en ingeleid door Hans Plomp. - Amsterdam : Prometheus, 1996. -
206 p. ; 20 cm. - verantwoording.
ISBN 9053334342
sign.: RAN-1-4-PLOM-1
Trefw.: romans, verhalen, spiritualiteit, theosofie, occultisme

Prevost, H. le
The lost world of freemasonry [audio cd]
Hugh le Prevost. - London : The Theosophical Society in England ; The
Foundation for Theosophical Studies, 2005. - 77 min. ; 13 x 14 cm. -
(Lecture Recording ; May 2005, London, R05/10)
sign.: ACD0010
Trefw.: theosofie, lezingen, audio cd's, vrijmetselarij, Atlantis, Egypte,
architectuur, tempeliers, inwijdingen, esoterie, mysteriën

Slavenburg, J.
Inleiding tot het esoterisch christendom : een verborgen geschiedenis
Jacob Slavenburg. - Deventer : Ankh-Hermes, 2005. - 179 p. ; 24 cm. -
noten, register.
ISBN 9020283995
sign.: REL-6-9-SLAV-1
Trefw.: religie, esoterisch christendom, mysteriën, geheime woorden,
inwijdingen, geschiedenis, mystiek, bewustzijn, geest, ziel

Steiner, R.
De mens als klankharmonie van het scheppende wereldwoord : over het
organisch functioneren van de mens met de wereldwezens en de kosmische
verschijnselen
Rudolf Steiner ; Nederlandse vertaling [uit het Duits] H.E. Casparé. - 3e
dr. - Zeiste : Vrij Geestesleven, 1980. - 222 p. ; 18 cm. - verwijzingen.
ISBN 9060380436
sign.: ESO-9-4-STEI-19
Trefw.: esoterie, antroposofie, voordrachten, kosmologie

Sukul, D.
How to realise fulfilling relationships [audio cd]
Diwakar Sukul. - London : The Theosophical Society in England ; The
Foundation for Theosophical Studies, 2005. - 77 min. ; 13 x 14 cm. -
(Lecture Recording ; March 2005 London, R05/5)
sign.: ACD0005
Trefw.: theosofie, lezingen, audio cd's, relaties, interactie,
psychotherapie

Thompson, B.
H.P. Blavatsky & The secret doctrine [audio cd]
Barry Thompson. - London : The Theosophical Society in England ; The
Foundation for Theosophical Studies, 2005. - 80 min. ; 13 x 14 cm. -
(Lecture Recording ; May 2005 London, R05/9)
sign.: ACD0009
Trefw.: theosofie, lezingen, audio cd's, H.P. Blavatsky, Geheime Leer

Warren, S. de
The mirror of life [audio cd]
Shaun de Warren. - London : The Theosophical Society in England ; The
Foundation for Theosophical Studies, 2005. - 77 min. ; 13 x 14 cm. -
(Lecture Recording ; 24th April 2005 London, R05/8)
sign.: ACD0008
Trefw.: theosofie, lezingen, audio cd's, bewustzijn, spiritualiteit,
innerlijk leven

Westcott, W.W.
The Isiac tablet or the Bembine table of Isis
by W. Wynn Westcott ; introductory preface by Manly P. Hall. - facsimile
reprint of the 1887 ed., limited edition. - Los Anges, California : The
Philosophical Research Society, 1976. - [13], 20 p. : ill. ; 28 cm.
ISBN 089314410X
sign.: REL-4-1-WEST-4
Trefw.: religie, Egypte, gnosticisme, Isiac tablet

Zorab, G.
Katie King : een geest in menselijke gedaante
G. Zorab. - Amsterdam : Leopold, 1988. - 157 p. ; 22 cm. - bibliografie.
ISBN 9025827748
sign.: RAN-6-1-ZORA-1
Trefw.: spiritisme, Katie King, parapsychologie, mediums, mediumschap,
Engeland, geschiedenis, Florence Cook


Aan alle leden van deze mailinglist,

Hier een lijst van nieuwe boeken en andere documenten uit de catalogus van
de Theosofische Bibliotheek te Amsterdam. In deze lijst staan ook een aantal
oudere uitgaven, die verkregen zijn via legaten en schenkingen, maar
waardevol en interessant genoeg zijn om aan onze collectie te worden
toegevoegd. Na elke titelbeschrijving kunt u een paar trefwoorden vinden. De
titels zijn gesorteerd op auteur en zijn bijna allemaal uitleenbaar. Ook
kunt u deze boeken aanvragen via Inter Bibliothecair Leenverkeer (IBL), bij
uw dichtsbijzijnde openbare bibliotheek. Om je lidmaatschap van deze
mailinglist op te zeggen, of om e-mail adressen toe te voegen e-mail naar:
bibliotheek@theosofie.nl
Ons adres: Tolstraat 154, 1074 VM, Amsterdam, Tel.: 020-6765672, Internet:
www.theosofie.nl

To all members of this mailinglist,
Here a list of new books and other documents from the catalogue of the
Theosophical Library in Amsterdam (The Netherlands). In this list are also
some older publications, obtained by legacies or donations, but valuable and
interesting enough to add to our collection. After each description you can
find some keywords (in Dutch). The titles are sorted by author and are
almost all on loan. Also you can borrow these books by Inter Bibliothecair
Leenverkeer (IBL), at your own public library nearby. To unsubscribe your
membership of this mailinglist or to add e-mail addresses respons to:
bibliotheek@theosofie.nl
Our address: Tolstraat 154, 1074 VM, Amsterdam, The Netherlands, Phone:
020-6765672, Internet: www.theosofie.nl

Met vriendelijke groet / With kind regards
Renger Dijkstra, bibliothecaris / librarian      

[Back to Top]


Theosophy World: Dedicated to the Theosophical Philosophy and its Practical Application