theos-talk.com

[MASTER INDEX] [DATE INDEX] [THREAD INDEX] [SUBJECT INDEX] [AUTHOR INDEX]

[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next]

Re: Theos-World Re: UPADYA versus UPADHYAYA & Narjol versus naljor

Feb 13, 2006 09:07 PM
by leonmaurer


In a message dated 2/11/06 5:51:49 PM, bartl@sprynet.com writes:


>     OK, I tried, and can ALMOST understand much of it, but the
> abbreviations killed me.
> 
>     Bart
> 
> christinaleestemaker wrote:
> 
> > in Tibetaans r nal-h byor, waarvan de eerste r en h niet worden
> > uitgesproken.dit woord betekent yogi, asceet.Dus phoenetisch is
> > nalyor  logisch en kan het andere wel eens een drukfout zijn, wat
> > niet de eerste zal zijn.In deze lectuur barst het van de drukfouten.
> > Maar het gaat er om dat de betekenis goed overkomt.
> > Upadya is gewoon een afkorting van Upadhyaya= leraar.
> > christina.
> 
Here's how my widget translator got it.   Maybe you can fill in the meaning 
of the words that stumped the translator

in tibetan r nal-h byor, of which first r and h do not become
uitgesproken.dit word mean yogi, ascetic therefore phoenetisch is
nalyor logically and can it other sometimes a drukfout be, what not
the first will burst be in this lectuur it of the drukfouten.
But it concerns there that the meaning well happens.
Upadya are simply abbreviations of Upadhyaya = teacher christina.

Here's how Word Lingo on the internet got it.

in tibetan r nal-h byor, of what first r and h are not pronounced. 
this word means yogi, ascetic. Therefore phoenetisch is nalyor 
logically and can it other sometimes a drukfout be, what not the 
first will be. In this lectuur it bursts of the drukfouten. 
But it concerns there that the meaning well happens.
Upadya are simply abbreviations of Upadhyaya = teacher.
christina.

Taken together I think we both can get it. </:-)>

Leon


[Non-text portions of this message have been removed][Back to Top]


Theosophy World: Dedicated to the Theosophical Philosophy and its Practical Application