theos-talk.com

[MASTER INDEX] [DATE INDEX] [THREAD INDEX] [SUBJECT INDEX] [AUTHOR INDEX]

[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next]

Re: UPADYA versus UPADHYAYA & Narjol versus naljor

Feb 11, 2006 11:10 AM
by christinaleestemaker


in Tibetaans r nal-h byor, waarvan de eerste r en h niet worden 
uitgesproken.dit woord betekent yogi, asceet.Dus phoenetisch is 
nalyor  logisch en kan het andere wel eens een drukfout zijn, wat 
niet de eerste zal zijn.In deze lectuur barst het van de drukfouten.
Maar het gaat er om dat de betekenis goed overkomt.
Upadya is gewoon een afkorting van Upadhyaya= leraar.
christina.


--- In theos-talk@yahoogroups.com, "danielhcaldwell" 
<danielhcaldwell@...> wrote:
>
> UPADYA versus UPADHYAYA & Narjol versus naljor:
> Mistakes in THE VOICE OF THE SILENCE????
> 
> See:
> 
> http://www.theos-talk.com/archives/200005/tt00075.html
> 
> Daniel
> http://hpb.cc
>[Back to Top]


Theosophy World: Dedicated to the Theosophical Philosophy and its Practical Application